MUMC+

Patiëntinformatie

Kijkonderzoek in de longen

Bronchoscopie

Na overleg met uw arts is besloten dat u een kijkonderzoek in de longen (bronchoscopie) krijgt.
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2. Volg route G - groen.

Geef zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie als u verhinderd bent voor uw afspraak.

1: met een dunne, flexibele slang wordt in uw longen gekeken
1: met een dunne, flexibele slang wordt in uw longen gekeken.

Voorbereiding

  • U mag zes uur vóór het onderzoek niet meer eten, drinken en roken. U moet voor het onderzoek volledig nuchter zijn.
  • U mag uw luchtwegmedicatie (inhalatoren) gewoon gebruiken.
  • Kies voor kleding die niet te strak om de hals zit.
  • Als er nog onduidelijkheid is over uw medicijngebruik, neem dan contact op met uw behandelend arts. Denk hierbij met name aan bloedverdunners.
  • Geef ook aan als u diabetespatiënt bent. We plannen uw afspraak dan zo vroeg mogelijk.

Overleg met uw behandelend arts hoeveel insuline u eventueel mag spuiten

Wij vragen u 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Het onderzoek

Een eventueel kunstgebit moet u uitdoen. Uw keel wordt verdoofd met een verdovingsvloeistof en spray. Bij een bronchoscopie ligt op uw rug op een onderzoekstafel. U krijgt een bijtring tussen de tanden (kaken) om de flexibele slang (scoop) te beschermen. Tijdens het onderzoek wordt u goed in de gaten gehouden. Het zuurstofgehalte en uw hartslag worden voortdurend gemeten.

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer dertig minuten. Tijdens het onderzoek bekijkt de arts de binnenkant van uw longen en neemt, als dat nodig is, materiaal af.
Gedurende de verdoving en het onderzoek kunt u gewoon rustig blijven ademen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek blijft u nog even ter observatie op de afdeling Longfunctie. Als u zich goed voelt, kunt u naar huis. Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan gaat u na het onderzoek naar de verpleegafdeling.
Ons advies is om na het onderzoek niet zelf deel te nemen aan het verkeer, omdat dit onderzoek zowel emotioneel als lichamelijk belastend kan zijn.

Neem een begeleider mee of kom met een taxi of het openbaar vervoer.
Na de bronchoscopie mag u twee uur niets eten of drinken. Dit om te voorkomen dat u zich verslikt.
Door het onderzoek kan uw keel gevoelig zijn en kunt u tijdelijk hees zijn. Dit duurt gelukkig nooit lang.

Mogelijke complicaties

Na een bronchoscopie komen weinig complicaties voor. Wanneer er zich na het onderzoek toch bijzonderheden voordoen, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie.
Vraag dan naar de dienstdoende longarts. Doe dit met name als u na het onderzoek een of meer van de volgende klachten heeft.

  • Koorts, een temperatuur hoger dan 38,5°C en/of koude rillingen binnen 24 uur na het onderzoek.
  • Kortademigheid.
  • Bloed opgeven.
  • Pijn.

De uitslag

Uw behandelend arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek longziekten.

Contact

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Afdeling Longfunctie
043 - 387 72 25 tijdens kantooruren

Spoedeisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00 buiten kantooruren en in het weekend; vraag naar de dienstdoende longarts

Laatst bijgewerkt op 26 juli 2021