MUMC

Folder

Alcoholvergiftiging bij uw kind

Uitleg van het stappenplan

Uw zoon of dochter is opgenomen in het Maastricht UMC+ (MUMC+) vanwege te veel alcoholgebruik. Onder jongeren staat dit bekend als comazuipen of binge-drinking. Wij gebruiken de term alcoholvergiftiging of alcoholintoxicatie. Bij alle kinderen jonger dan 18 jaar die met een alcoholvergiftiging worden opgenomen in het ziekenhuis doorlopen we een aantal stappen.

Alcohol

Waarom zoveel aandacht?

Alcoholvergiftiging bij jongeren komt steeds vaker voor. Ook in Zuid- Limburg neemt het alcoholgebruik onder jongeren toe. Verder daalt de leeftijd waarop kinderen voor de eerste keer alcohol gebruiken. In Zuid-Limburg is de gemiddelde leeftijd waarop kinderen beginnen met drinken 11 jaar. Dat wil zeggen dat ze al beginnen met drinken op de basisschool.

Veel ouders, maar ook kinderartsen, maken zich hierover grote zorgen. Alcoholgebruik op jonge leeftijd heeft grote risico’s voor de gezondheid. Denk hierbij aan blijvende hersenschade en/of ongelukken, maar ook aan negatieve maatschappelijke gevolgen zoals minder goede schoolprestaties, vernielingen en overlast.
Bij een aantal jongeren is het alcoholgebruik een uiting van sociale, maatschappelijke of psychologische problemen waar hulp bij nodig is. Vandaar dat een stappenplan ontwikkeld is, dat hieronder wordt toegelicht.

Stappenplan

1. Bezoek polikliniek

Na ontslag uit het ziekenhuis krijgen alle jongeren, die opgenomen zijn met een alcoholvergiftiging, een afspraak op onze polikliniek. We kunnen dan samen bekijken of er dingen zijn waarmee we kunnen helpen. We vragen u samen met uw kind naar de polikliniek te komen. U heeft hier een afspraak met de kinderarts en met een alcohol preventiemedewerker van Mondriaan. Dit polikliniekbezoek duurt in totaal 1 tot 2 uur. Indien nodig kan de kinderarts uw zoon of dochter doorverwijzen voor aanvullende hulp naar anderen.
Uw kind krijgt deze afspraak mee bij ontslag uit het ziekenhuis, of krijgt per brief een afspraak thuis gestuurd.

2. Zo nodig melding

Omdat we het erg belangrijk vinden dat er voldoende aandacht is voor de gevaren van alcoholgebruik en we goed willen onderzoeken of aanvullende hulp noodzakelijk is, is de poliklinische controle van groot belang. Wanneer uw zoon of dochter zonder geldige reden niet op de poliklinische controle verschijnt, zijn we genoodzaakt een melding te doen bij Veilig Thuis (VT). Zij zullen dan opnieuw kijken of extra ondersteuning nodig is.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen tijdens het bezoek aan de polikliniek. Bij verhindering graag minimaal 24 uur van tevoren melden. Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak.

Polikliniek Kindergeneeskunde
T: 
043 – 387 53 00

Laatst bijgewerkt op 23 november 2021