MUMC+

Folder

Eetstoornissen

Diagnostiek en behandeling

Eetstoornissen komen veel voor. Het is een ernstige ziekte. Het komt vooral voor bij meisjes en vrouwen, maar ook bij jongens en mannen.

In deze folder leest u wat eetstoornissen zijn, welke hulp mogelijk is in het MUMC+ en hoe u zich hiervoor aanmeldt. 

Wat is een eetstoornis?

Bij eetstoornissen denkt men veel aan eten, gewicht en de vorm van het lichaam.  Personen met een eetstoornis piekeren veel over eten. Ze zijn vaak bang om in gewicht aan te komen of ze willen hun gewicht verminderen. Ze gebruiken verschillende manieren om het gewicht te verminderen: calorieën tellen, braken, laxeertabletten gebruiken, extra bewegen en sporten.  Anderen hebben last van eetbuien en kunnen niet stoppen met eten. Soms is het een combinatie van deze gedragingen.

Mensen met eetstoornissen vermijden vaak sociale situaties met eten. Ze worden eenzamer en krijgen sombere gevoelens. Vaak voelt iemand zich onzeker en minder waard. De eetstoornis is een manier geworden om met lastige situaties en gevoelens om te gaan. Het wordt steeds moeilijker om op een prettige manier samen met anderen te zijn, naar school te gaan of te werken.

weegschaal

Er zijn verschillende soorten eetstoornissen:

  1. Iemand met anorexia nervosa eet te weinig en weegt te weinig. Er is angst om bij te komen in gewicht. Er kan sprake zijn van veel bewegen, braken of laxeren. Soms komen er ook eetbuien bij. 
  2. Iemand met boulimia nervosa heeft vaak eetbuien. Na een eetbui gaat men braken, laxeertabletten gebruiken of extra bewegen. Het gewicht is normaal.
  3. Bij een eetbuistoornis zijn er ook eetbuien. Maar er is geen braken, geen gebruik van laxeertabletten en geen extra bewegen.  Het gewicht is vaak te hoog.  

De unit eetstoornissen

De afdeling eetstoornissen van het MUMC+ behandelt mensen met anorexia nervosa. Ze behandelen volwassenen en jongeren vanaf 15 ½ jaar. Voor de behandeling van boulimia nervosa of een eetbuistoornis kan men terecht bij andere instellingen. 

Aanmelding

Uw huisarts of medisch specialist moet u verwijzen naar de afdeling eetstoornissen van het MUMC+. Als u jonger bent dan 16 jaar moeten uw beide ouders of voogd ook akkoord gaan met uw verwijzing.

Kennismaking en diagnostiek

Als de afdeling eetstoornissen uw verwijsbrief ontvangen heeft, dan neemt een psycholoog van de afdeling eetstoornissen via de telefoon contact met u op. Bij dit telefonische gesprek vragen wij naar uw klachten, uw reden voor aanmelding en uw motivatie voor behandeling. 
Hierna bespreken de psychologen met elkaar uw aanmelding. U wordt op een wachtlijst geplaatst. Wanneer het mogelijk is, krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met een psycholoog.
De kennismaking noemen we het intakegesprek. Bij dit intakegesprek vraagt de psycholoog naar de soort eetproblemen en naar andere klachten. Ook willen we u graag als persoon leren kennen. Daarom vragen we naar uw persoonlijke situatie en uw verleden.
In de weken na het intakegesprek krijgt u een paar onderzoeken. U krijgt een psychologisch onderzoek. Het kan ook zijn dat u een gesprek of onderzoek krijgt bij een psychiater, een internist of een diëtist.
Als alle resultaten van de onderzoeken bekend zijn, bespreken wij deze in het team. Daarna maken we een advies voor uw behandeling. De psycholoog die het intakegesprek met u had, vertelt u de resultaten van de onderzoeken en welke behandeling wij adviseren. Als wij u een behandeling adviseren, dan wordt er samen met u een plan voor de behandeling gemaakt.  Dit noemen we het behandelplan.

Behandelplan

Het doel van de behandeling van eetstoornissen is het verbeteren van uw klachten. U leert om opnieuw krachtiger en gelukkiger te leven. 

U maakt samen met uw psycholoog een behandelplan met persoonlijke doelen. In het MUMC+ behandelen we anorexia nervosa. We behandelen als dat mogelijk is ook de onderliggende problematiek. Of we werken als dat nodig is samen met andere organisaties voor het behandelen van de onderliggende problematiek. 

Behandeling Anorexia Nervosa

De behandeling van anorexia nervosa kan in het MUMC+ op 3 manieren gebeuren:

  • Poliklinische behandeling

De meeste patiënten met anorexia nervosa worden in het MUMC+ poliklinisch behandeld. U heeft iedere week een gesprek met uw psycholoog. Als het nodig is, krijgt u ook behandeling of begeleiding van de diëtist of een vaktherapeut.

De behandeling van de eetstoornis bestaat uit cognitieve gedragstherapie. De onderliggende problemen worden behandeld met schematherapie. Wetenschappelijk onderzoek zegt dat deze behandelingen de beste invloed hebben op het herstellen van de eetstoornis. 

  • Dagbehandeling

U krijgt een behandeling in groep. De groep komt bij elkaar op maandag, dinsdag en donderdag.  Het is een intensief programma. U bent 3 dagen per week op de afdeling eetstoornissen van 9.00 uur tot 18.00 uur.  Dit programma bestaat vooral uit schematherapie. U heeft individueel gesprekken met de psycholoog. En u krijgt behandeling en begeleiding van vaktherapeuten en een diëtiste.

  • Klinische behandeling

De patiënt wordt opgenomen op de afdeling psychiatrie van het MUMC+. Deze afdeling heeft 6 bedden voor mensen met anorexia nervosa. Er zijn verschillende programma’s om de eetstoornis te behandelen. In het begin is het herstellen van het eetpatroon en het gewicht het belangrijkste. En ook het stoppen met braken of laxeren is belangrijk.

Men blijft en slaapt tijdens deze behandeling 7 dagen per week in het ziekenhuis. Na een paar weken zal u ook terug de weekenden thuis zijn. U volgt samen met de patiënten van de dagbehandeling de programma's in groep.  Hierbij krijgt u ook nog fysiotherapie en activering. En dagelijks krijgt u hulp en begeleiding van een verpleegkundige van de afdeling psychiatrie.

Alle zorgverleners zijn specialist in het behandelen van anorexia nervosa. 

Familiebeleid

Familie, ouders, verzorgers en partners zijn belangrijk bij de behandeling van een eetstoornis. Het is belangrijk dat deze personen betrokken worden bij de behandeling. De patiënt heeft tijdens de behandeling de steun van zijn familie of naasten nodig.  Daarom krijgen zij ook gesprekken.

Nabehandeling

Als de klinische behandeling goed verloopt, dan krijgt de patiënt na de opname nog een paar weken dagbehandeling. Na de dagbehandeling volgen meestal poliklinische behandelingen. In deze nabehandeling is het belangrijk dat men leert het gezonde gewicht stabiel te houden. Ook zullen de behandelgesprekken steeds vaker gaan over het behandelen van de onderliggende factoren. 

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan het secretariaat Psychiatrie en Psychologie. Vraag naar de unit eetstoornissen. 
Telefoon: 043 – 387 71 00.
U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. 

 

Websites

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1093