MUMC+

Patiëntinformatie

Eetstoornissen

Diagnostiek en behandeling

Eetstoornissen zijn veel voorkomende, ernstige ziekten. Ze komen met name voor bij meisjes en vrouwen maar ook bij jongens en mannen. In deze tekst wordt uitgelegd wat eetstoornissen zijn, welke hulp mogelijk is en hoe dit in z’n werk gaat.

Wat is een eetstoornis?

Bij eetstoornissen zijn eten, gewicht en de lichaamsvorm een obsessie voor degene die ermee te maken heeft. Er wordt getobd over eten en er is angst om aan te komen. Sommige mensen tellen calorieën, braken, gebruiken laxeertabletten, gaan extra bewegen en/of sporten om het gewicht te verminderen. Anderen hebben last van eetbuien en kunnen niet stoppen met eten.

Mensen met eetstoornissen gaan sociale situaties die met eten te maken hebben vaak uit de weg. Ze worden eenzamer en krijgen last van sombere gevoelens. Vaak voelt men zich onzeker en minderwaardig. De eetstoornis is een manier geworden om met lastige situaties en gevoelens om te gaan. Het wordt steeds moeilijker om op een prettige manier samen met anderen te zijn, naar school te gaan of te werken.

weegschaal

Er bestaan verschillende soorten eetstoornissen:

  1. Iemand met anorexia nervosa eet doorgaans te weinig, heeft ondergewicht en angst om in gewicht aan te komen.
  2. Bij boulimia nervosa heeft degene die hieraan lijdt eetbuien, die meestal gevolgd worden door braken, het gebruik van laxeertabletten of extra bewegen. Het gewicht is hierbij normaal.
  3. Bij een eetbuistoornis is eveneens sprake van eetbuien, maar men vertoont geen compensatiegedrag (zoals gebruiken van laxeertabletten of extra bewegen). In de loop van de tijd ontstaat hierdoor vaak overgewicht.

Intake-en diagnostiekprocedure

Na de telefonische aanmelding bespreken wij deze in het wekelijkse psychologenoverleg. Daarna krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek met een psycholoog. Dit intakegesprek vindt doorgaans binnen drie weken na de telefonische aanmelding plaats. Hierin vragen we u naar de aard van uw eetproblemen en eventuele andere klachten. Ook willen we u graag als persoon leren kennen en stellen we u daarom vragen over uw persoonlijke situatie en geschiedenis.
In de weken na het intakegesprek volgt een aantal onderzoeken, waaronder een psychologisch onderzoek. Mogelijk vindt nog een gesprek en/of onderzoek plaats bij een psychiater, een internist en/of een diëtist.
Wanneer alle onderzoeksresultaten bekend zijn, bespreken wij deze in het team en wordt een behandeladvies voorgesteld. De psycholoog die het intakegesprek met u heeft gevoerd, brengt u op de hoogte van de onderzoeksresultaten en bespreekt het behandeladvies met u.

Mogelijkheden voor hulp

De unit eetstoornissen van het Maastricht UMC+ biedt behandeling voor mensen met anorexia nervosa.

Dit zorgaanbod is voor volwassenen en adolescenten vanaf 15 ½ jaar.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Uw huisarts of medisch specialist moet u doorverwijzen naar de specialistische GGZ van het MUMC+, unit eetstoornissen. Wanneer u jonger bent dan 16 jaar is voor aanmelding toestemming nodig van uw ouders/voogd.

Daarnaast is het belangrijk dat u ook zelf telefonisch contact met ons opneemt. Dit omdat wij zelf van u willen horen wat uw klachten zijn en wat uw hulpvraag is. U neemt hiertoe op werkdagen telefonisch contact op met het secretariaat Psychiatrie en Psychologie via 043 – 387 7100. Geef aan dat het gaat om een aanmelding voor de unit eetstoornissen. U wordt dan verbonden met een van onze psychologen.

 

Tip: bekijk ook de video over de unit eetstoornissen

Unit eetstoornissen van het Maastricht UMC+

Behandeling

Behandeling van eetstoornissen is gericht op het verminderen van de klachten en het weer krachtiger en gelukkiger in het leven te leren staan. U stelt samen met uw hoofdbehandelaar een individueel behandelplan op met persoonlijke doelen. Hieronder leest u, per eetstoornis, welke behandelingen er mogelijk zijn binnen Maastricht UMC+.

Anorexia Nervosa

Bij anorexia nervosa is de behandeling in eerste instantie gericht op gewichtsherstel, het normaliseren van het eetpatroon en het verminderen van anorectische gedachten en angsten. Gaandeweg wordt ook gewerkt aan onderliggende factoren en het tot stand brengen van een positiever zelfbeeld. De behandeling kan op drie manieren plaatsvinden:

  • Poliklinische behandeling: u heeft wekelijks een gesprek met uw psycholoog. Als het nodig is, kan u een aanvullende behandeling bij een andere behandelaar krijgen.
  • Dagbehandeling: u volgt een groepstherapeutisch programma op maandag en donderdag. De verschillende programmaonderdelen zijn onder andere cognitieve gedragstherapie, psychomotore therapie, dramatherapie, sociale vaardigheidstraining en voedingsmanagement. Daarnaast heeft u wekelijks op een van deze therapiedagen een individueel gesprek met uw psycholoog. Ook is er op deze dagen een gezamenlijke lunch en warme maaltijd met de andere groepsleden.
  • Opname: de unit eetstoornissen van het ziekenhuis heeft 6 bedden ter beschikking. Er zijn verschillende programma’s gericht op normaliseren van het eetpatroon en gewichtsherstel en programma’s gericht op het leren doorbreken van purgeergedrag (braken/laxeren).

Na dagbehandeling of opname vindt poliklinische nazorg plaats.

Familiebeleid

Familie (ouders, verzorgenden, partners) worden bij de behandeling van de eetstoornis patienten betrokken. Enerzijds bij de diagnostiek in de vorm van een hetero-anamnese. Anderzijds ook bij de behandeling van de eetstoornis. De eetstoornis is bijna altijd ook een manier geworden om om te gaan met onderliggende problemen. Het is van groot belang dat naasten hun dochter/zoon ondersteunen bij dit behandeltraject. Daarvoor zullen ook gesprekken met hen plaatsvinden.

 

Contact

Mocht u na het lezen van deze tekst en de informatie op de website nog vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat Psychiatrie en Psychologie. Vraag naar de unit eetstoornissen.
T 043 – 387 71 00

Websites

Laatst bijgewerkt op 16 mei 2022