MUMC+

Patiëntinformatie

Het Manisch Depressief Syndroom

Psycho-educatie, een cursus voor patiënten en hun familie

U hebt samen met uw arts besproken dat u deelneemt aan de psycho-educatie Manisch Depressief Syndroom. Dit is een soort cursus die bedoeld is voor patiënten met de diagnose Manisch Depressief Syndroom.
De cursus is eveneens bedoeld voor gezinsleden, familie of betrokken vrienden. Via dit blad informeren wij u over de cursus.

De cursus

De cursus wordt georganiseerd door instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Maastricht/Heuvelland:

  • RIAGG Maastricht
  • Maastricht UMC+, afdeling Psychiatrie
  • Psy-Q Maastricht
  • ervaringsdeskundigen van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB).

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van elk twee en een half uur. U en uw gezin/familie of betrokkenen krijgen samen informatie over het Manisch Depressief Syndroom. Ook andere patiënten en hun naasten nemen deel aan de cursus. De locatie waar de cursus plaats vindt, laten wij u zo snel mogelijk weten.
In deze cursus bespreken wij de last die de ziekte legt op patiënten, partners en familieleden. Samen met lotgenoten leert u op welke manier u beter kunt omgaan met de ziekte. Vaak is het uitwisselen van uw ervaringen met lotgenoten een goed middel om elkaar te helpen en te steunen.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

  • herkenning van de ziekte
  • hoe om te gaan met het Manisch Depressief Syndroom
  • het ziektebeeld
  • medicijngebruik
  • het noodplan, kritiek en over bezorgdheid
  • de patiëntenvereniging VMDB.

U kunt zich aanmelden door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen.

De rol van uw familie/gezin

Duidelijk is dat het Manisch Depressief Syndroom niet wordt veroorzaakt door problemen binnen het gezin. Natuurlijk kunnen door deze ziekte wel spanningen ontstaan binnen het gezin. Uit onderzoek blijkt dat de kans op terugval voor u kleiner is, als u en uw familie/gezin op een andere en duidelijkere manier met elkaar om gaan. Daarom is het belangrijk dat zij meer weten en begrijpen van het Manisch Depressief Syndroom. En dat u met elkaar hierover praat.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen hebt, neem dan contact met ons op.
Maastricht UMC+
Dagbehandeling afdeling Psychiatrie (B1)
T: 043-387 41 20
Psy-Q
Oranjeplein 10, 6224 KD Maastricht
T: 043-368 52 60
Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen ( VMDB)
T: 030-280 30 30

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021