MUMC+

Patiëntinformatie

Vervroegd ontslag COVID-patiënt

U bent grotendeels opgeknapt, maar heeft voor verder herstel nog enige dagen extra zuurstof en medicijnen nodig. Dat komt omdat het zuurstofgehalte in uw bloed zonder extra zuurstof nog iets te laag is. Uw behandelend arts in het ziekenhuis heeft hierover overleg gehad met uw huisarts. Deze folder bevat informatie en instructies over uw ontslag.

U gaat dus naar huis met zuurstof, indien nodig dexamethason (een ontstekingsremmer) en een antistollingsmiddel. De verwachting is dat de zuurstof in enkele dagen afgebouwd kan worden. Dit gebeurt altijd op advies van uw huisarts. Dit geldt ook voor het stoppen van de antistolling en indien van toepassing het stoppen van de dexamethason.

Instructies en oefenen dag voor ontslag

Een dag voor ontslag krijgt u instructies en kunt u oefenen met:

 • het gebruik van een saturatiemeter (zuurstofgehaltemeter);
 • oefenen met de saturatiemeter;
 • uitleg over gebruik van een zuurstofapparaat;
 • gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondkapje, etc.);
 • uitleg hygiëne en quarantainemaatregelen voor mantelzorger en eventuele andere huisgenoten. Alle hygiënemaatregelen voor patiënt en huisgenoten staan hier vermeld: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis  https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
  De laatste versie wordt in het ziekenhuis geprint en meegegeven;
 • gebruik medicatie;
 • eventueel gebruik glucosemeter indien de medisch specialist dit nodig acht.

Wat krijgt u mee bij ontslag?

 • deze informatie;
 • uw ontslagbrief;
 • medicatie en een medicatieoverzicht. Een recept voor alle medicatie via (transmurale) apotheek (eventueel thuis bezorgen). Wilt u bij levering van de medicijnen via de eigen apotheek deze niet zelf afhalen of af laten halen door mensen die met u in contact zijn geweest? Neem dan contact met de apotheek op. Uw apotheek bezorgt deze dan graag bij u thuis.
 • saturatiemeter;
 • enkele mondneusmaskers voor de mantelzorger;
 • instructie hoeveel liter zuurstof u bij thuiskomt moet gebruiken.

Wat wordt thuis geleverd?

 • zuurstof
 • zuurstofbrilletje
 • ​​​​​​​instructie

Uw medisch specialist vraagt de zuurstof aan bij de leverancier. De zuurstofleverancier maakt samen met u en uw mantelzorger een afspraak wanneer de zuurstof het beste geleverd kan worden. Bij de levering kijkt de leverancier samen met de mantelzorger waar in het huis de zuurstof geplaatst kan worden. Daarnaast krijgt deze uitleg over hoe u het zuurstoftankje en de neusbrilletjes moet gebruiken. Het neusbrilletje moet u iedere week vervangen. Wanneer deze op zijn kunt u dit aangeven bij de leverancier. Zij zullen u dan per post nieuwe leveren.

Wat moet u zelf doen?

U ontvangt in het ziekenhuis een saturatiemeter voor thuisgebruik. U heeft hiermee in het ziekenhuis vast geoefend met de verpleegkundige samen. Met behulp van dit apparaat kan het zuurstofgehalte in uw bloed worden aangeduid met een percentage. Dit percentage wordt ook wel de (zuurstof)saturatie genoemd. Door de saturatiemeter op de wijsvinger te plaatsen is binnen enkele seconden een uitslag af te lezen.
De saturatie moet driemaal per dag worden gemeten, om 10:00, 15:00 en 20:00 uur en bij toename van klachten extra.

 • Meet op een rustig moment: na vijftien minuten rust (dus niet na inspanning, niet ‘s nachts, niet direct na ontwaken).
 • Bij een saturatie meting lager dan 92% moet u nog een keer meten. Als de meting na dertig minuten goed rechtop te zitten nog steeds lager is dan 92% , dan belt u of uw mantelzorger de huisartsenpraktijk.
 • Schrijf de waarde op in het voorgedrukte overzicht dat u ontvangt van uw zorgverlener.
 • U hebt dagelijks contact met uw huisartsenpraktijk, eventueel via uw mantelzorger of wijkverpleegkundige. U geeft dan de waarden door.
 • Als u zich slechter voelt, meer benauwd, plotselinge pijn krijgt of opnieuw koorts krijgt, belt u ook altijd uw huisartsenpraktijk.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Uw huisartsenpraktijk begeleidt u na ontslag uit het ziekenhuis bij het verdere herstel van COVID. Uw huisartsenpraktijk overlegt zo nodig met het ziekenhuis.

Wat kunt u van uw huisartsenpraktijk verwachten?

 • Uw huisartsenpraktijk belt u sowieso één keer per dag (niet op een vaste tijd) totdat uw zuurstofgebruik gestopt mag worden.
 • Als uw huisartsenpraktijk door de week voor 15:00 uur niet gebeld heeft, bel dan zelf met de huisarts. Na 17:00 uur belt u als het nodig is met de huisartsenpost, maar alleen voor spoed.
 • Als u op zaterdag of zondag benauwd wordt of de saturatie daalt beneden de afgesproken waarde, bel dan zelf de huisartsenpost. Zij zullen u voorzien van advies.
 • Op maandag geeft u de gemeten waarden van het weekend door aan uw eigen huisartsenpraktijk.

Na het stoppen van de behandeling thuis

De zuurstof moet worden opgehaald door de leverancier.
U (of uw mantelzorger) moet daarvoor zelf de leverancier bellen.

Laatst bijgewerkt op 1 april 2021