MUMC+

Folder

MedPsych Center (MPC), poliklinische behandeling

In overleg met uw behandelaar bent u doorverwezen naar het poliklinisch MedPsych Center. De locatie van dit centrum is bij de polikliniek Psychiatrie en Psychologie- Geheugenpoli.
Dit centrum is voor patiënten met (complexe) problemen waarbij lichamelijke en psychische klachten of ziekten elkaar kunnen overlappen. Het MPC brengt medische en psychische kennis samen.
Het poliklinisch MedPsych Center is een samenwerkingsverband tussen het Maastricht UMC+ en MET ggz. De collega’s van MET ggz die voor het MPC werken zijn gedetacheerd in het Maastricht UMC+; zij voeren hun behandelgesprekken bij de poli psychiatrie psychologie.
U vindt ons op de polikliniek psychiatrie psychologie. Volg 6 1 Blauw.

Poli Psychiatrie en Psychologie

Met welke klachten kunt u bij het MPC terecht?

  •  Als u Lichamelijk ziek bent en het vermoeden bestaat dat er een psychologisch of psychiatrisch probleem is of het vermoeden bestaat dat een psychische aandoening een rol speelt in uw problematiek.
  • Als u een psychiatrische aandoening hebt waarbij het vermoeden bestaat dat er ook sprake is van een lichamelijk probleem.
  • Als u onverklaarde lichamelijke klachten hebt. Ervaring leert dat een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen vaak de oorzaak is van deze klachten.
  • Als u seksuele problemen hebt, al dan niet in combinatie met een lichamelijke aandoening.

Diagnostiek (onderzoek) en behandeling

Tijdens een eerste gesprek met een psycholoog, psychiater of seksuoloog, inventariseren we uw klachten. Op basis hiervan kunnen we oordelen of meer lichamelijk of psychisch onderzoek noodzakelijk is.
Deze onderzoeken kunnen zijn:

  • laboratorium onderzoek (bloedonderzoek)
  • beeldvormend onderzoek (CT, MRI)
  • een nieuw consult bij een specialist
  • psychodiagnostiek (vragenlijsten, neuropsychologisch onderzoek).

Als er na deze inventarisatie voldoende duidelijkheid is over de diagnose, bespreken we deze bevindingen in het tweewekelijkse MPC teamoverleg. Hier kan een behandelvoorstel uit voortkomen. Dit kan een voorstel zijn voor behandeling met medicijnen, bijvoorbeeld met antidepressiva, psychotherapeutische behandeling (individueel of in groepsverband) of een combinatie van beide.
De behandeling zelf kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden binnen het Maastricht UMC+ of, als dit noodzakelijk is, op een andere locatie, bijvoorbeeld MET ggz.

Overig

Verdere informatie over verslaglegging en inzagerecht, vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplicht, kwaliteitsbewaking en klachten en gezondheidsonderzoek, vindt u in de algemene folder.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.
Polikliniek Psychiatrie 043-387 71 00
Op werkdagen van 08.30 uur-12.15 uur en van13.00 uur-17.00 uur.
Belt u buiten kantooruren spreek dan een boodschap in. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Laatst bijgewerkt op 27 juni 2022