MUMC+

Patiëntinformatie

COVID-19 vaccinatie, patiënteninformatie

Vaccinatiebeleid COVID-19 voor patiënten van de afdeling Klinische Immunologie en Allergologie

Veiligheid

De Klinisch Immunologen en Allergologen adviseren patiënten met een afweerstoornis wél een vaccinatie met corona-vaccin te ondergaan. Dit advies volgt op het officiële advies van de Gezondheidsraad. Lees hier meer.
U moet uw voorgeschreven medicatie voor uw immuunsysteem gewoon door gebruiken. We gaan er, op basis van beschikbare onderzoeksgegevens, van uit dat er geen specifieke bijwerkingen zijn voor onze patiënten. Het is duidelijk, dat er nog onvoldoende ervaring is met de lange termijn werking en bijwerking, maar de verwachting is dat dit gunstig zal zijn. Als er nieuwe informatie beschikbaar komt zullen wij u hierover informeren.

Effectiviteit

De vaccinaties zullen voor de meesten onder u effectief zijn.  De precieze effectiviteit bij patiënten met een afweerstoornis of een auto-immuunziekte wordt de komende paar maanden in wetenschappelijke studies door ons voor u uitgezocht. Vooralsnog is dit dus geen reden om van vaccinatie af te zien, integendeel. Ook als u reeds een COVID-19 infectie heeft gehad, wordt een vaccinatie geadviseerd.

Heeft u in 2020 een infuus rituximab gehad, gebruikt u belimumab of heeft u de 3 maanden voor de vaccinatie opgenomen gelegen met een opleving van uw auto-immuunziekte? Dan is het vaccin mogelijk niet effectief. Neem dan contact op met uw behandelend specialist.

Allergie

Alleen met een GEREGISTREERDE allergie voor één van de bestanddelen van het vaccin moet van vaccinatie worden afgezien. In alle andere gevallen (boompollen-, voeding-, antibiotica-allergie) kunt u veilig het vaccin krijgen.

 

Uitstel van vaccinatie

De vaccinatie moet even uitgesteld worden als u op het moment van de vaccinatie afspraak ziek bent door een infectie of door een (ernstige) opleving van uw auto-immuunziekte. Bij twijfel kunt u mailen met immunologen.internegeneeskunde@mumc.nl  ter beoordeling van uw eigen behandelend medisch specialist.

MAIL ONS!

Heeft u een vaccinatie gekregen? 
Mail ons dan:

  • uw naam
  • geboortedatum
  • type afweerondrukkende medicatie
  • én de datum van 2de vaccinatie.

E-mail: immunoCoVa.internegeneeskunde@mumc.nl

 

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2021