MUMC

Patiëntinformatie

Onderzoek bij blaasklachten

Het urodynamisch onderzoek

Binnenkort krijgt u een onderzoek om de oorzaak van uw blaasklachten te achterhalen. Dit noemen we een urodynamisch onderzoek. Het onderzoek is inwendig en onderzoekt de functie van de lage urinewegen (blaas en afsluitmechanisme). Op dit informatie blad vindt u informatie over het onderzoek en de nazorg. Dit blad is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw arts.

Onderzoek

Voorbereiding

Twee weken voor het onderzoek moet u urine inleveren voor onderzoek, bij uw huisarts of bij de polikliniek Urologie. Soms moet u ook stoppen met bepaalde medicijnen. Deze informatie krijgt u van de uroloog.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de functieafdeling Urologie niveau 2. Het onderzoek wordt meestal gedaan door een verpleegkundige. Nadat u uw onderkleren hebt uitgedaan, plast u uit op een speciaal toilet. Hierbij meten wij de kracht van de urinestraal. Het onderzoek begint altijd met een lege blaas.

U neemt plaats op de onderzoektafel waarbij u met opgetrokken en gespreide benen gaat liggen. De verpleegkundige reinigt de penis of de schede met een desinfecteervloeistof.
Hij/zij brengt een dun slangetje (katheter) in de blaas via de plasbuis. Via deze katheter wordt de urine, die nog in de blaas zit, gemeten en kan tijdens het onderzoek de blaas gevuld worden. Soms wordt langs de katheter in de blaas ook een dun drukkathetertje ingebracht om de druk in de blaas en de plasbuis te meten.

U krijgt een katheter via de anus in de endeldarm om de druk in de endeldarm te meten. Het inbrengen van de slangetjes doet geen pijn, maar is een onaangenaam gevoel. De slangetjes worden op de huid vastgeplakt met pleisters, zodat deze op hun plaats blijven. Op de billen rondom de anus worden soms enkele elektrodeplakkers bevestigd, om de activiteit van de bekkenbodemspieren te meten.

Het onderzoek

U zit tijdens het onderzoek op een soort toiletstoel óf ligt op een speciale onderzoektafel. Door het slangetje in de blaas wordt deze gevuld met steriel water. Tijdens het vullen meet de computer de druk in de blaas en de druk in de endeldarm.

Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen moet u dit aangeven. Tijdens het onderzoek vragen wij u meermaals om te hoesten of te persen.

Dit is vooral belangrijk bij patiënten met ongewild urineverlies. Wij vullen de blaas verder totdat u aangeeft dat u zó erg moet plassen dat u dit niet meer kunt ophouden. Wacht totdat de verpleegkundige zegt dat u mag plassen. De afsluitdruk van de blaas (functie van de sluitspier) wordt bepaald door de blaaskatheter langzaam uit de blaas te trekken. Daarna verwijderd de verpleegkundige de slangetjes en eventuele plakkers en is het onderzoek afgelopen. De meetresultaten worden met een computer verwerkt. Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Nazorg

De uroloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek tijdens een vervolgafspraak. Na het onderzoek kunt u direct naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Risico`s en bijwerkingen

Na het onderzoek kunt u last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen, of meer drang hebben om te plassen. Dit komt omdat de plasbuis geïrriteerd is door de slangetjes. Deze klachten kunnen enkele dagen duren.

Soms verliest u bloed via de plasbuis. Wij adviseren u na het onderzoek extra veel te drinken. Wanneer u langdurig klachten houdt zoals veel pijn, koorts ontwikkelt of als u moeilijk kunt plassen, kan er sprake zijn van een blaasontsteking. Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Contact

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. Hebt u na het lezen van dit informatieblad nog vragen neem dan contact met ons op.

Polikliniek Urologie
043-387 74 00

Functie afdeling van Urologie
043 387 57 74

Websites

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021