MUMC

Folder

Acute alvleesklierontsteking

het vervolg op de polikliniek

Wanneer u in het ziekenhuis opgenomen hebt gelegen vanwege een acute alvleesklierontsteking, komt u meestal daarna voor controle terug op onze polikliniek. In deze informatie leest u waarom we dat doen en waar we dan over praten en op letten.

Eerst nog even terugkomen op de plaats en functie van de alvleesklier

De alvleesklier (pancreas) ligt helemaal bovenin de buik, achter de maag. Hij is meestal een centimeter of 10 lang, 4 centimeter hoog en 1 centimeter diep. De twee belangrijkste functies van de alvleesklier zijn het produceren van spijsverteringssappen (samen met maagzuur en gal zorgt het alvleeskliersap ervoor dat het eten in de darm in kleine deeltjes wordt “geknipt” zodat de voeding door de darmwand kan worden opgenomen in het bloed) en het reguleren van de bloedsuikerspiegel door het maken van de hormonen insuline en glucagon.

Zijn er aanwijzingen voor blijvende/zichtbare schade aan de alvleesklier?

Zeker wanneer u een ernstige alvleesklierontsteking hebt gehad, maken we 6 tot 8 weken na de ziekenhuisopname een vervolg-scan van uw buik om te zien of er misschien een vochtblaas rondom de alvleesklier is ontstaan (een pseudocyste) of dat de vochtcollectie in de vrije buikholte aan het oplossen is. Soms moeten we die cyste dan nog leeg laten lopen (draineren); dat bespreken we dan met u.

De oorzaak van de alvleesklierontsteking

We gaan het nogmaals met u hebben over de oorzaak van de alvleesklierontsteking. Soms is dat namelijk niet duidelijk geworden tijdens de ziekenhuisopname. Dan gaan we nóg een keer laten nakijken of het misschien tóch galstenen zijn geweest. Dit doen wij met een MRI-scan en/of een inwendige echo.

En als er een chronische alvleesklierontsteking is?

Dan vervolgen we u in principe één keer per jaar op de polikliniek. We hebben hier een aparte folder over.

Wanneer is er sprake van een chronische alvleesklierontsteking?

Bij de meeste mensen herstelt de alvleesklier en behoudt hij ook zijn functie (spijsvertering en bloedsuikerhuishouding). Bij mensen die een ernstige alvleesklierontsteking hebben gehad, controleren we na ongeveer een jaar of uw alvleesklier nog goed functioneert door uw bloed- en ontlasting te onderzoeken. We maken na de eerste controle-scan geen standaard vervolg-scans meer, behalve uiteraard als mensen (nieuwe) klachten krijgen of klachten houden. 

Er is sprake van een chronische alvleesklierontsteking wanneer we littekenweefsel zien op een scan en/of we in uw bloed of ontlasting zien dat de functie van de alvleesklier achteruit is gegaan. Hoeveel jaar we mensen vervolgen op de polikliniek om dit te controleren, is onder andere  afhankelijk van hoe ernstig de alvleesklierontsteking is geweest.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem dan contact op met de Polikliniek Interne Geneeskunde van het Maastricht UMC+ via tel. 043-387 51 00 (tijdens kantooruren).

Laatst bijgewerkt op 2 november 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1176