MUMC

Folder

Behandeling tegen overmatig transpireren (hyperhidrosis)

Door middel van botuline toxine (Botox®)

Zweten (transpireren) is een normale functie van het lichaam. Door de afgifte van de stof acetylcholine van de zenuwen naar de zweetklieren ontstaat zweet en hierdoor wordt het lichaam afgekoeld. Bij overmatig zweten spreken we van hyperhidrosis. Sommige mensen zweten zo extreem dat ze er last van hebben, bijvoorbeeld bij het contact met andere mensen. Het te veel zweten kan over het gehele lichaam optreden. Hyperhidrosis komt het meest voor in de oksels, het gezicht en in de handen en voeten

Behandeling bij overmatig transpireren
Behandeling bij overmatig transpireren

Tegen overmatig zweten kan botuline toxine (Botox®) worden gebruikt. Het middel wordt daarvoor met kleine injecties in een diepere huidlaag gespoten op die plaatsen waar te veel zweet wordt gemaakt, bijvoorbeeld in de oksels. Botuline toxine blokkeert de afgifte van de acetylcholine. Hierdoor wordt de productie van zweet geremd.

Het effect van deze behandeling is vaak zeer goed, maar de blokkade heeft helaas maar een tijdelijke werking. Het effect houdt gemiddeld zo’n 3 tot 9 maanden aan. De behandeling moet dus geregeld worden herhaald. U komt voor behandeling bij de polikliniek Dermatologie op niveau 1 van het Maastricht UMC+ . Volg 7- 1 blauw.

Consult

De arts onderzoekt tijdens het eerste consult wat de behandelmogelijkheden zijn. U kunt dan met de arts al uw wensen, klachten en vragen bespreken. De arts zal u zo volledig mogelijk informeren over de behandeling, het te verwachten resultaat en de mogelijke complicaties.
Bij twijfel over het effect van de behandeling, zal dit eveneens met u besproken worden.

Voorbereiding

 • Stoppen met bloedverdunners - Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen, dan vertelt de arts u op welk moment u met deze medicijnen moet stoppen. Stoppen met bloedverdunners is echter meestal niet nodig.
 • Stoppen met roken - Roken kan de wondgenezing verstoren, omdat hierdoor de bloedvaten vernauwen. Probeer te stoppen of het roken tot een minimum te beperken.
 • Stoppen met alcohol - Alcohol vergroot de kans op een bloeduitstorting of nabloeding. Daarom is het beter minstens 24 uur voor de ingreep geen alcohol te drinken.
 • Medicatie en allergieën - Het is belangrijk uw medicijngebruik van tevoren te melden aan uw arts. Dit geldt ook voor uw allergieën voor bepaalde geneesmiddelen of lidocaïne.

De behandeling

De arts spuit de botuline toxine in kleine hoeveelheden met een zeer dun naaldje rechtstreeks in de huid. De prikjes van de injecties worden door de meeste mensen ervaren als niet meer dan speldenprikjes. Een verdoving is meestal dan ook niet nodig. Wilt u toch een verdovende crème, geef dit dan vooraf aan uw arts aan. Na een paar dagen zult u merken dat u minder transpireert.

Na de behandeling

 • Het behandelde gebied kan gedurende enkele uren na de behandeling licht gezwollen, rood en gevoelig zijn. Deze reacties zijn altijd mild van aard en verdwijnen spontaan. Om zwelling te beperken kan er enige directe druk toegepast worden.
 • U kunt beter niet koelen omdat dit de werkzaamheid van botuline toxine kan verminderen.
 • Tegen eventuele pijn kunt u paracetamol nemen. Als dit onvoldoende helpt of als de pijn toeneemt, neem dan contact op met het Esthetisch Centrum.

Het resultaat

Na 2 tot 3 dagen is het effect van de behandeling merkbaar. Na 2 tot 3 weken is het maximale effect meestal bereikt. De werking van botuline toxine tegen overmatig zweten duurt meestal 9 tot 12 maanden. De meeste mensen zijn tevreden over het resultaat van de behandeling. Om een langdurig blijvend effect te behouden, kan de arts de behandeling veilig herhalen zodra het effect begint af te nemen of verdwenen is.

Complicaties en risico’s

Na een behandeling kunnen altijd complicaties optreden. Vanwege de lage dosering is er geen kans op allergische reacties op botuline toxine. Van een behandeling met botuline toxine zijn de volgende specifieke complicaties bekend:

 • Lokale bloeduitstortingen op de plek waar de botuline toxine is ingespoten. Deze bloeduitstortingen zijn vaak binnen een aantal dagen tot een week weer verdwenen.
 • In de bijsluiter van de fabrikant staat dat er een mogelijke minimale relatie is tussen het gebruik van botuline toxine en het later ontstaan van spierverlammingsziekten. Uit voorzorg adviseert de fabrikant dan ook geen behandeling met botuline toxine uit te voeren bij mensen die een neurologische aandoening of spierzwakte hebben.
 • Heel zelden heeft een behandeling geen effect. Ongeveer 1% tot 2% van de mensen heeft namelijk antistoffen tegen botuline toxine. Als u antistoffen tegen botuline toxine hebt, dan merkt u dat de behandeling geen effect heeft gehad en u nog steeds evenveel transpireert als voor de behandeling. De botuline toxine is niet schadelijk voor uw lichaam.
 • Soms valt het resultaat tegen.

Neem in ieder geval contact op met het ziekenhuis bij

 • extreme zwelling en roodheid van het behandelde gebied;
 • pijn, als de pijnstillers niet helpen of de pijn zelfs toeneemt;
 • een gevoel van ziek zijn en/of koorts, hoger dan 38 °C (via de anus gemeten);
 • ongerustheid of twijfel.

Deze informatie is ter voorbereiding en een aanvulling op het gesprek met de arts. Deze beschrijving kan echter nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie. Plastische en esthetische chirurgie zijn geen exacte wetenschap; u kunt aan deze informatie dan ook geen garanties ontlenen voor het eindresultaat van uw behandeling.

Contact

De arts zal uw eventuele vragen tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan dan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Hebt u na het lezen van bovenstaande tekst nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Esthetisch Centrum
043 - 387 23 90 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00 (buiten kantooruren; vraag naar de dienstdoende arts)

E-mail: esthetischcentrum@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021