MUMC

Patiëntinformatie

Verwijderen van goedaardige moedervlekken

Bij moedervlekken is er sprake van een onschuldige stoornis waarbij de concentratie pigment producerende cellen (melanocyten) is verhoogd. De hoeveelheid cellen en mate waarin deze cellen pigment produceren bepalen de kleur van de moedervlek. Meestal zijn het licht- tot donkergekleurde vlekjes of verhevenheden van de huid. De officiële medische term voor een goedaardige moedervlek is naevus naevocellularis.

Goedaardige moedervlekken
Goedaardige moedervlekken

Vrijwel iedereen krijgt in zijn leven één of meerdere moedervlekken, het is een volstrekt normaal verschijnsel. De meeste moedervlekken ontstaan tussen het derde en twintigste levensjaar en kunnen tot het veertigste levensjaar toenemen in aantal. In sommige gevallen zijn de moedervlekken al bij de geboorte aanwezig. Deze worden ook wel aangeboren of congenitale moedervlekken genoemd. Het aantal moedervlekken wordt beïnvloed door erfelijke factoren en door de mate waarin de huid aan zonlicht is blootgesteld.

Vooral zonexpositie in de eerste vijftien jaar is van belang in de ontwikkeling van moedervlekken. Omdat een goedaardige moedervlek geen abnormale of ongezonde afwijking is, hoeft ze niet behandeld te worden.
Wanneer u om cosmetische of andere redenen toch van uw moedervlek af wilt, kunt u bij een van onze artsen terecht. U komt voor behandeling bij de polikliniek Dermatologie op niveau 1 van het Maastricht UMC+ . Volg 7- 1 blauw.

Consult

De arts onderzoekt tijdens het eerste consult of er sprake is van een goedaardige moedervlek. U kunt dan met de arts uw wensen, klachten en vragen bespreken. De arts zal u zo volledig mogelijk informeren over de behandeling, het te verwachten resultaat en de mogelijke complicaties. Bij twijfel over de aard van de moedervlek zal dit eveneens met u besproken worden.

Voorbereiding

 • Foto’s - Vóór de behandeling maken wij foto’s voor in uw medisch dossier. Hiermee kunnen u en uw behandelend arts het resultaat na de behandeling goed beoordelen.
 • Stoppen met bloedverdunners - Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen, dan vertelt de arts u op welk moment u met deze medicijnen moet stoppen. Stoppen met bloedverdunners is echter meestal niet nodig.
 • Stoppen met roken - Roken kan de wondgenezing verstoren, omdat hierdoor de bloedvaten vernauwen. Wij adviseren u daarom 4 tot 6 weken voor de behandeling met roken te stoppen en tot 2 weken na de behandeling niet te roken. Probeer in ieder geval het roken tot een minimum te beperken.
 • Stoppen met alcohol - Alcohol vergroot de kans op een bloeduitstorting of nabloeding. Daarom is het beter minstens 24 uur voor de ingreep geen alcohol te drinken.
 • Medicatie en allergieën - Het is belangrijk uw medicijngebruik van tevoren te melden aan uw arts. Dit geldt ook voor uw allergieën voor bepaalde geneesmiddelen of lidocaïne.

De behandeling

Het wegsnijden van moedervlekken is een relatief eenvoudige ingreep en is voor u als patiënt weinig belastend. De te verwijderen moedervlekken worden eerst plaatselijk verdoofd door middel van een aantal prikjes. De prikjes zelf zult u wel voelen. De ingespoten verdovingsvloeistof kan een beetje branderig aanvoelen en soms zelfs ook als pijnlijk worden ervaren. Vooral de neus en oren zijn gevoelige gebieden. Het verdoven zelf duurt gelukkig maar enkele seconden.

De meeste moedervlekken kunnen verwijderd worden door ze af te schaven (shave-excisie) met behulp van een mesje. Er ontstaat een oppervlakkig schaafwondje dat afgeplakt wordt met een kleine hechtpleister. Als de ontstane wond erg bloedt of bij een grotere wond kan deze worden dicht gebrand of behandeld met een speciale vloeistof. De verdoving werkt ongeveer een uur door en de operatie is daardoor zo goed als pijnloos.

Na de behandeling

 • Op het schaafwondje ontstaat na enkele dagen een korstje; probeer dit korstje te laten zitten. Het korstje zal er op zijn tijd vanzelf vanaf vallen.
 • De pleisters mogen een dag na de behandeling verwijderd worden. U mag dan ook weer gewoon douchen.
 • Over het algemeen hebt u na de verwijdering van moedervlekken weinig pijn. Hebt u toch pijn, neem dan paracetamol.
 • Om het risico op verkleuring van de huid en pigmentvlekken te beperken, adviseren wij u tot 3 maanden na de behandeling de huid goed te beschermen tegen de zon. Dit doet u door zich goed in te smeren met een zonnebrandcrème SPF 50 met UVA-bescherming, niet in de directe zon te gaan en geen zonnebank te gebruiken.

Het resultaat

U zult een litteken overhouden op de plaats waar de moedervlek zat. In het begin zal deze plek wat vurig rood of roze zijn. Na verloop van tijd vervaagt dit en is het litteken nauwelijks meer zichtbaar. Vraag uw arts om informatie over littekencrèmes en voorzorgsmaatregelen ter bevordering van de littekengenezing.

Littekens kunnen soms wat minder mooi genezen:

 • Hoe donkerder de huidskleur, hoe meer kans op verdikte littekens (hypertrofie of keloïd littekens).
 • Op locaties als het borstbeen, de schouders, de oorlellen en op de rug.
 • Bij kinderen in de groeispurt en bij zwangere vrouwen.
 • Overmatige blootstelling aan Uv-stralen (zon en zonnebank!) heeft een nadelig effect op de wondgenezing en littekenvorming. In het gezicht genezen de littekens meestal snel en onopvallend.
 • Ook na een shave-excisie kan er een klein littekentje achterblijven.
 • Er is altijd een kleine kans dat de moedervlek terugkomt.

Complicaties en risico’s

Aan elke chirurgische ingreep zijn risico’s verbonden, zoals nabloeding en infecties. Als u zich echter goed aan de instructies van de arts houdt, is de kans hierop zeer klein. Het ontstaan van een bloeduitstorting en/of zwelling is een normaal gevolg van het weghalen van een moedervlek. Dit trekt na ongeveer een week weer weg.

Neem in ieder geval contact op met het ziekenhuis bij

 • aanhoudend bloeden;
 • aanhoudende roodheid, fors toenemende zwelling van de behandelde huid en eventueel pus;
 • pijn, als de pijnstillers niet helpen of de pijn zelfs toeneemt;
 • ongerustheid of twijfel.

Deze informatie is ter voorbereiding en een aanvulling op het gesprek met de arts. Deze beschrijving kan echter nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie. Plastische en esthetische chirurgie zijn geen exacte wetenschap; u kunt aan deze informatie dan ook geen garanties ontlenen voor het eindresultaat van uw behandeling.

Contact

De arts zal uw eventuele vragen tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan dan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Hebt u na het lezen van bovenstaande tekst nog vragen, neem dan contact met ons op.

Esthetisch Centrum
043 - 387 23 90 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00 (buiten kantooruren; vraag naar de dienstdoende arts)

E-mail: esthetischcentrum@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021