mumc+ GOED

Folder

Reglement Patientenpanel

Het patientenpanel vormt een verbindende schakel tussen de patiënt als groep en het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht.

Doel:

 • Het patientenpanel denkt mee over het Beleid en Organisatie (werkprocessen) binnen het CTbM.
 • Het panellid heeft een inbreng vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid en helpt het team met verbeteracties
 • Het panellid reflecteert vanuit de eigen rol als patiënt, “expert” op de visie, organisatie en zorgprocessen binnen de afdeling
 • Het patientenpanel zal vanuit eigen perspectief mede beoordelen of voorgenomen veranderingen wenselijk zijn voor patiënten.
 • Het patientenpanel heeft een adviserende rol

Verwachtingen:

Het CTbM verwacht van een panellid dat deze:

 • De  rol als vrijwilliger invult
 • 2 á 3 keer per jaar deelneemt aan de panelbijeenkomst
 • Bereidheid heeft tot voorbereiden van en binnen afgesproken termijn te reageren op vragen/teksten
 • Breder denkt dan de “eigen situatie”, zich kan verplaatsen in de medepatiënt en vanuit een breder perspectief naar de organisatie kan kijken
 • Buiten de eigen situatie kan kijken
 • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Goed kan communiceren ( luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol optreden)

Afspraken:

 • Aantal panelleden 12 -15 leden, zodat er tenminste 6 tot 8 leden aan iedere bijeenkomst kunnen deelnemen
 • Het panel vergadert 4x /jaar ; één keer per kwartaal
 • Locatie: MUMC+ /afdeling CTbM (corona proof)
 • Data worden vastgelegd met een datumprikker
 • De panelleden hebben recht op een reiskostenvergoeding
 • Verloop; leden max 4 jaar
 • Eén van de deelnemers vervult de rol van voorzitter binnen het panel. Deze communiceert  met het aanspreekpunt van het CTbM
 • Het voorzitten van het overleg wordt  door een medewerker van het CTbM uitgevoerd
 • Een secretaresse van het CTbM, notuleert en verzorgt de verslaglegging
 • Indien er op- of aanmerkingen zijn betreffende de notulen, worden deze gecommuniceerd met het aanspreekpunt van het CTbM
 • Er wordt verwacht dat de leden ook agendapunten inbrengen
 • Antwoord nodig, meerderheid, tenminste helft +1

Leden van het patientenpanel kunnen, als  daar behoefte of aanleiding is, gasten uitnodigen.

Communicatie over de voortgang van het patientenpanel zal jaarlijks met de patiënten van het CTbM gecommuniceerd worden via de Nieuwsbrief en de website.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

T: +31(0)43-387 63 84 
E: ctbm@mumc.nl

 

Laatst bijgewerkt op 7 december 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1267