MUC+

Folder

Handleiding Xolair (Omalizumab) inspuiten

Thuis zelf uw medicatie spuiten

In overleg met uw arts geeft u vanaf nu zelf uw Xolair medicatie thuis. 
De medicatie spuit u onder de huid in. Dit is niet moeilijk. Het voordeel is dat u zo niet afhankelijk bent van anderen.

Vindt u uzelf een spuit geven lastig? Vraag dan of uw mantelzorger dit misschien voor u wil doen. 
De verpleegkundige leert u of uw mantelzorger de spuit te zetten. 
In deze folder leest u hier meer over.

Voorbereiding

De Xolair haalt u vooraf op bij de afdeling Biological Bureau in het Maastricht UMC+. Deze afdeling vindt u op niveau 1 bij de poli Interne geneeskunde. Volg 7 - 1 blauw. (www.mumcplattegrond.nl/#map/d0_d33)

 • Bewaar de spuit in de originele verpakking. Deze beschermt de spuit tegen licht.
 • Bewaar de spuit in de koelkast, bij een temperatuur tussen 2 - 8°C. Bewaar de spuit niet in de vriezer.
 • Zorg ervoor dat kinderen nooit bij de spuiten kunnen. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze datum vindt u op de verpakking. Daarop staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Haal de spuit 30 minuten voor gebruik uit de koelkast.
 • Controleer de verpakking altijd eerst op beschadigingen of tekenen van gebruik. Gebruik alleen verpakkingen die niet beschadigd of eerder gebruikt zijn.
 • Controleer ook de kleur van de vloeistof. De vloeistof moet helder zijn.
 • Controleer of de juiste dosering en de hoeveelheid kloppen met de afspraak met uw arts. Elke spuit bevat 1,0 milliliter vloeistof. De dosering van elke spuit is 150 milligram.
 • Was uw handen.
 • Zet de materialen, spuit en naaldencontainer klaar op een schone ondergrond.
 • Alles staat nu klaar om de spuit te zetten.
 • Zet de spuit volgens de handleiding van Biological Bureau. Lees deze informatie nog eens na in de folder: Xolair® patiënteninformatie: handleiding voor zelfinjectie.

Wanneer neemt u contact op?

Neem contact op met uw arts, apotheker of de afdeling Biological Bureau als een van de dingen hieronder voor u geldt:

 • U gebruikt naast Xolair nog andere geneesmiddelen. Of er is een kans dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken. De Xolair spuit verandert soms de werking van andere geneesmiddelen.
 • U bent zwanger, denkt zwanger te zijn of wilt zwanger worden. U en uw arts bespreken dan de voordelen en mogelijke risico’s van het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap.  Let op: wordt u zwanger tijdens de behandeling met Xolair? Vertel dit dan direct aan uw arts.
 • U geeft borstvoeding of wilt dit gaan geven.
 • Het gaat niet goed met uw astma of uw astma wordt slechter tijdens de behandeling met dit geneesmiddel.
 • U heeft een ontsteking door een parasiet. 
 • U had de afgelopen week koorts (boven de 38.5 °C).
 • U had 24 uur na de vorige spuit last van bijwerkingen.

Mogelijke complicaties

Na het zetten van een spuit met Xolair ontstaan soms lichte huidreacties, zoals:

 • jeuk
 • roodheid
 • pijn
 • bult

Dit gebeurt vooral in de eerste maanden na het zetten van de spuit.

Heeft u na de spuit last van klachten die kunnen horen bij ernstige allergische reacties. Deze klachten kunnen zijn:

 • dikker worden van het gezicht, de lippen, tong, strottenhoofd, luchtpijp of andere lichaamsdelen
 • snelle hartslag
 • duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd
 • in de war zijn
 • benauwdheid
 • piepende ademhaling of moeite met ademhalen
 • blauwe huid of lippen
 • flauwvallen

Bel dan direct 112. De klachten kunnen zorgen voor een allergische shock.

Bijwerkingen

Heeft u bijwerkingen? Vertel dit dan aan uw arts. 

Bijwerkingen die heel vaak voorkomen 
Deze klachten komen voor bij meer dan 10 op de 100 mensen:

 • Koorts bij kinderen van 6 tot 12 jaar

Bijwerkingen die vaak voorkomen
Deze klachten komen voor bij 1 tot 10 op de 100 mensen:

 • Hoofdpijn. Bij kinderen van 6 tot 12 jaar komt dit vaker voor.
 • Plaatselijke reacties, zoals:
  • pijn
  • jeuk
  • rode en dikkere huid en op de plek van de spuit
 • Pijn in de bovenbuik bij kinderen van 6 tot 12 jaar.
 • Ontstekingen in de bovenste luchtwegen.
 • Ontstekingen aan de neusbijholten bij netelroos of galbulten.

Heeft u een directe reactie en meteen medische hulp nodig? Neem dan contact op met de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis waar u het dichtste bij bent.

Overige

Heeft u een nieuw recept nodig? Neemt u dan zelf contact op met uw arts voor een nieuw recept of een bespreking tussendoor.

U mag u op de dag van de spuit niet zwaar lichamelijk inspannen.

Bent u vergeten uzelf een dosis Xolair te geven? Doe dit dan toch nog zodra u eraan denkt. Overleg wel met uw arts wanneer u de volgende dosis moet spuiten.

Stop niet met de behandeling van Xolair, behalve wanneer uw arts dit zegt. Stopt u tijdelijk met de behandeling met Xolair? Dan komen de klachten van uw astma, netelroos of galbulten soms terug.

Stop zonder overleg met uw arts nooit met het nemen van uw pufjes of inhalatiemedicatie.

Krijgt u een behandeling voor netelroos of galbulten? Dan stopt uw arts soms de behandeling met Xolair om uw klachten te kunnen beoordelen. Volg de uitleg van uw arts.

 

Laat minimaal 1 week tussen een inenting als de griepprik en de Xolair spuit.

Verwarm de spuit niet in:

 • een magnetron
 • heet water
 • direct zonlicht

Vul bij elke spuit die u zet altijd een van de volgende vragenlijsten in:

 • Asthma Control Questionnaire (ACQ)
 • Of Urticaria Controle Test (UCT)

Geef de ingevulde vragenlijst bij het volgende polibezoek aan uw arts. U krijgt een boekje met deze vragenlijsten mee bij het ophalen van uw medicatie. 
Heeft u geen boekje meer? Geef dit aan bij de afdeling Biological Bureau. Zij geven u dan een nieuw boekje mee bij uw volgende bezoek.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op:

 • Biological Bureau              043-3867602, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
 • Andy Peters                      043-3874195, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
 • Véronique Palm                043-3871979, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
 • Longfunctie                       043-3875225, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
 • Centrale MUMC+               043-3876543, 's avonds, 's nachts en in het weekend. Vraag naar de dienstdoende longarts, internist, immunoloog of dermatoloog.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze gerust. Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen.

Websites

Meer informatie

Laatst bijgewerkt op 22 december 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1271