MUC+

Folder

Spuit instructies Fasenra (Benralizumab)

Thuis zelf uw medicatie spuiten

Uw arts heeft samen met u besproken dat, u of uw mantelzorger, thuis uw medicatie via een spuit (injectie) onder de huid (subcutaan) gaat toe dienen. Het toedienden van medicatie via een spuit (injecteren) is gemakkelijk aan te leren. 
Het voordeel hiervan is dat u, als u zelf spuit, niet afhankelijk bent van anderen.
Maar u kunt ook vragen of uw mantelzorger dit voor u doet. De verpleegkundige geeft u en eventueel uw mantelzorger een instructie om het spuiten aan te leren. In dit blad informeren wij u hierover.

Voorbereiding

 • De Fasenra auto-injector (kant en klare spuit) moet u vooraf ophalen bij afdeling Biological Bureau in het Maastricht UMC+. Deze afdeling is op niveau 1 bij poli Interne Geneeskunde. Volg  7 -  1 blauw.
 • Bewaar de auto-injector in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht, thuis in de koelkast tot 30 minuten voor gebruik (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.
 • De spuiten buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Als dat nodig is, kan de Fasenra auto-injector op kamertemperatuur (tot 25°C) bewaard worden, maar niet langer dan veertien dagen. U moet de auto-injector in het oorspronkelijke doosje bewaren. Stop de auto-injector in de naaldencontainer wanneer deze langer dan veertien dagen buiten de koelkast is geweest.
 • Open het doosje van de auto-injector, maar laat de auto-injector nog even in de verpakking liggen.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze staat op het etiket. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet als deze bevroren is geweest.
 • Gebruik geen verpakking die beschadigd is of tekenen van gebruik vertoont. Controleer ook de kleur van de vloeistof. De vloeistof moet helder tot licht troebel zijn.
 • Controleer de juiste dosering (30 milligram) en hoeveelheid (1.0 milliliter) zoals afgesproken met uw behandelend arts.
 • Was uw handen.
 • Zet de materialen, injectie spuit en naalden-container klaar op een schone ondergrond.
 • Alles staat nu klaar om te gaan injecteren.
 • Injecteer volgens de instructies die u heeft gekregen van Biological Bureau. Deze informatie kunt u nog eens nalezen in de folder: ‘’Fasenra toediening voorgevulde pen’’ (verkorte instructies voor de patiënt).

Neem contact op met uw behandelend arts, apotheker of afdeling Biological Bureau als een van de onderstaande zaken zich voordoet.

 • U naast Fasenra nog andere geneesmiddelen gebruikt of dat u misschien in de toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken. Het kan voorkomen dat het effect van de nieuwe geneesmiddelen wordt beïnvloed door de Fasenra injectie.
 • U zwanger bent, denkt zwanger te zijn of zwanger wilt worden. Uw behandelend arts bespreekt dan met u de voordelen en mogelijke risico’s van het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap. Let op: Informeer uw behandelend arts onmiddellijk als u zwanger wordt tijdens de behandeling met Fasenra.
 • Uw astma onvoldoende onder controle blijft of verslechtert tijdens de behandeling met dit geneesmiddel.
 • U borstvoeding geeft of wilt gaan geven.
 • U een parasitaire infectie heeft. Een parasiet is een plantaardig of dierlijk organisme dat zich ten koste van een ander levend organisme (de gastheer) voedt. De gastheer bent u in dat geval. De parasiet kan zich voeden met het door u opgenomen voedsel of met uw weefsel. De parasiet veroorzaakt in het menselijk lichaam schade door verwonding en/of giftige stoffen. Een parasitaire infectie veroorzaakt in het lichaam zeer uiteenlopende reacties die kenmerkend zijn voor de betreffende parasiet.
 • U afgelopen week koorts heeft gehad  boven de 38.5 °C.
 • U een plotselinge achteruitgang van uw ziekte heeft ondervonden in de afgelopen week. (exacerbatie)
 • Als er 24 uur na de vorige injectie bijwerkingen zijn gweest.

Mogelijke complicaties

Bij toediening van biologicals onder de huid kunnen lichte huidreacties zoals jeuk, roodheid, pijn en zwelling optreden. Dit is met name in de eerste maanden na de toediening van de injectie en meestal van voorbijgaande aard.

 Zoek onmiddellijk medische hulp (bel 112) als u na de spuit (injectie) last heeft van ernstige bijwerken, zoals Ernstige allergische reacties (allergische shock).

Klachten kunnen zijn:

 • zwelling van het gezicht, de lippen, tong, strottenhoofd, luchtpijp of andere lichaamsdelen
 • snelle hartslag
 • duizeligheid en licht gevoel in het hoofd
 • verwardheid
 • kortademigheid
 • piepende ademhaling of moeite met ademhalen
 • blauwe huid of lippen
 • verlies van bewustzijn/flauwvallen

Bijwerkingen

Meld mogelijke bijwerkingen aan uw arts:
Vaak (1 tot 10 procent):

 • Hoofdpijn.
 • Faryngitis (zere keel).
 • Onderste luchtweginfectie.
 • Koorts.
 • Lokale reacties zoals pijn, roodheid, zwelling, jeuk, branderigheid op de injectieplaats.
 • Netelroos.
 • Huiduitslag.

Bij een acute reactie en wanneer u direct medische hulp nodig heeft, neemt u contact op met de Spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Overige

 • Als u een nieuw recept nodig heeft, neemt u zelf contact op met uw behandelend arts voor een nieuw recept of eventuele tussentijdse evaluatie.
 • U mag op de dag van de injectie geen zware lichamelijke inspanning verrichten.
 • Als u vergeten bent uzelf een dosis Fasenra te spuiten, doe dit alsnog zodra u eraan denkt. De volgende dosis moet u dan acht weken later spuiten.
 • Stop niet met de behandeling van Fasenra, tenzij uw arts dit zegt. De behandeling met dit middel onderbreken of stoppen kan ervoor zorgen dat uw astmaverschijnselen en/of -aanvallen terugkomen.
 • Stop ook nooit, zonder overleg met uw arts, met het nemen van uw inhalatiemedicatie (“pufjes”).
 • Tussen een vaccinatie, zoals de griepprik, en de Fasenra auto-injector moet minimaal één week zitten.
 • Verwarm de  auto- injector niet in een magnetron, niet in heet water en niet in direct zonlicht.
 • Gebruik de auto-injector niet als de groene/blauwe naaldbeschermer niet omhoog glijdt zoals beschreven in de folder. Stop de spuit in de naalden container en begin opnieuw met een nieuwe spuit.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Biological Bureau
T: 
043-386 76 02
Werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur

Andy Peters
T: 
043-387 41 95
Werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur

Véronique Palm
T: 
043-387 19 79

Werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur

Longfunctie
T: 
043-387 52 25
Werkdagen tussen 08:00 tot 17:00 uur

Centrale MUMC+
T: 
043-387 65 43
's avonds, 's nachts en in het weekend.
Vraag naar de dienstdoende longarts/ internist/ immunoloog/ dermatoloog
 

Laatst bijgewerkt op 3 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1273