MUC+

Folder

Spuit instructies Nucala (Mepolizumab)

Thuis zelf u medicatie spuiten

Uw arts heeft samen met u besproken dat, u of uw mantelzorger, thuis uw medicatie via een spuit (injectie) onder de huid (subcutaan) gaat toe dienen. Het toedienen van medicatie via een spuit (injecteren) is gemakkelijk aan te leren. Het voordeel hiervan is dat u, als u zelf spuit, niet afhankelijk bent van anderen. Maar u kunt ook vragen of uw mantelzorger dit voor u wilt doen. De verpleegkundige geeft u en eventueel uw mantelzorger een instructie om het spuiten aan te leren. In dit blad informeren wij u hierover.

Voorbereiding

 • De Nucala auto-injector (kant en klare spuit) moet u vooraf ophalen bij afdeling Biological Bureau in het Maastricht UMC+. Deze afdeling is op niveau 1 bij poli Interne Geneeskunde. Volg 7 - 1 blauw
 • Bewaar de spuit in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht, thuis in de koelkast tot 30 minuten voor gebruik (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.
 • De spuiten buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Als dat nodig is, kan de Nucala auto-injector op kamertemperatuur (tot 30°C) bewaard worden, maar niet langer dan zeven dagen. De auto-injector moet in het oorspronkelijke doosje bewaard worden. Stop de auto-injector in de naaldencontainer als de auto-injector langer dan zeven dagen buiten de koelkast is geweest.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze staat op het etiket. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Gebruik geen verpakking die beschadigd is of tekenen van gebruik vertoont. Controleer ook de kleur van de vloeistof. De vloeistof moet helder tot licht troebel zijn.
 • Controleer de juiste dosering (100 milligram) en hoeveelheid (1.0 milliliter) zoals afgesproken met uw behandelend arts.
 • Was uw handen.
 • Zet de materialen, injectie spuit en naalden-container klaar op een schone ondergrond.
 • Alles staat nu klaar om te gaan injecteren
 • Injecteer volgens de instructies die u heeft gekregen van Biological Bureau. Deze informatie kunt u nog eens nalezen in de folder “stapsgewijze instructies voor het gebruik van de voorgevulde pen”.

Neem contact op met uw behandelend arts, apotheker of afdeling Biological Bureau als een van de onderstaande zaken zich voordoet.

 • U zwanger bent, denkt zwanger te zijn of zwanger wilt worden. Uw behandelend arts bespreekt dan met u de voordelen en mogelijke risico’s van het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap. Let op: Informeer uw behandelend arts onmiddellijk als u zwanger wordt tijdens de behandeling met Nucala.
 • Uw astma onvoldoende onder controle blijft of verslechtert tijdens de behandeling met dit geneesmiddel.
 • U borstvoeding geeft of wilt gaan geven.
 • U een parasitaire infectie heeft. Een parasiet is een plantaardig of dierlijk organisme dat zich ten koste van een ander levend organisme (de gastheer) voedt.
  De gastheer bent u in dat geval. De parasiet kan zich voeden met het door u opgenomen voedsel of met uw weefsel. De parasiet veroorzaakt in het menselijk lichaam schade door verwonding en/of giftige stoffen. Een parasitaire infectie veroorzaakt in het lichaam zeer uiteenlopende reacties die kenmerkend zijn voor de betreffende parasiet.
 • U afgelopen week last van koorts heeft gehad (temperatuur boven 38.5 °C).
 • Als er 24 uur na de vorige injectie bijwerkingen zijn gweest.

Mogelijke complicaties

Bij toediening van biologicals onder de huid kunnen lichte huidreacties zoals jeuk, roodheid, pijn en zwelling optreden. Dit is met name in de eerste maanden na de toediening van de injectie en meestal van voorbijgaande aard.  

Zoek onmiddellijk medische hulp (bel 112) als u na de spuit last heeft van ernstige bijwerkingen, zoals Ernstige allergische reacties (allergische shock).

Klachten kunnen zijn:

 • Zwelling van het gezicht, de lippen, tong, strottenhoofd, luchtpijp of andere lichaamsdelen.
 • Snelle hartslag,
 • Duizeligheid en licht gevoel in het hoofd,
 • Verwardheid,
 • Kortademigheid,
 • Piepende ademhaling of moeite met ademhalen,
 • Blauwe huid of lippen,
 • Verlies van bewustzijn (flauwvallen),

Bijwerkingen

Meld mogelijke bijwerkingen aan uw arts.

 Zeer vaak (meer dan 10 procent):

 • Hoofdpijn 

Vaak (1 tot 10 procent):

 • Neusverstopping
 • Faryngitis (zere keel)
 • Onderste luchtweginfectie
 • Pijn in de bovenbuik
 • Urineweginfectie
 • Rugpijn
 • Eczeem (jeukende, rode vlekken op de huid)
 • Toedieningsreacties (zoals huiduitslag, overmatig blozen, spierpijn)
 • Lokale reacties (zoals pijn, roodheid, zwelling, jeuk, branderigheid) op de injectieplaats
 • Koorts

Bij een acute reactie en wanneer u direct medische hulp nodig heeft, neemt u contact op met de Spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Overige

 • Als u een nieuw recept nodig heeft, neemt u zelf contact op met uw behandelend arts voor een nieuw recept of eventuele tussentijdse evaluatie.
 • U mag op de dag van de injectie geen zware lichamelijke inspanning verrichten.
 • Als u vergeten bent uzelf een dosis Nucala te spuiten, doe dit alsnog zodra u eraan denkt. De volgende dosis moet u dan vier weken later spuiten.
 • Stop niet met de behandeling van Nucala, tenzij uw arts dit zegt. De behandeling met dit middel onderbreken of stoppen kan ervoor zorgen dat uw astmaverschijnselen en/of -aanvallen terugkomen.
 • Stop ook nooit, zonder overleg met uw arts, met het nemen van uw inhalatiemedicatie (“pufjes”).
 • Tussen een vaccinatie, zoals de griepprik, en de Nucala auto-injector moet minimaal één week zitten.
 • Verwarm de pen niet in een magnetron, niet in heet water en niet in direct zonlicht.
 • Gebruik de auto-injector niet als deze langer dan acht uur buiten de verpakking is geweest.
 • Gebruik de auto-injector niet als de gele naaldbeschermer niet omhoog glijdt zoals beschreven in de folder. Stop de spuit in de naalden container en begin opnieuw met een nieuwe spuit.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Biological Bureau:
T: 
043-386 76 02
Werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur
 
Andy Peters:
T: 
043-387 41 95
Werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur

Véronique Palm:
T: 
043-387 19 79

Werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur

Longfunctie
T043-387 52 25
Werkdagen tussen 08:00 tot 17:00 uur

Centrale MUMC+
T: 043-387 65 43
's avonds, 's nachts en in het weekend. Vraag naar de dienstdoende longarts/ internist/ immunoloog/ dermatoloog

Websites

Laatst bijgewerkt op 3 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1275