Zwangere buik met genetische code

Patiëntinformatie

PGT: het intakegesprek

De preïmplantatie genetische test

Wat is PGT?

PGT is bedoeld voor paren die een sterk verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een ernstige erfelijke aandoening of die een hoog risico hebben op een miskraam als gevolg van een chromosoomafwijking.

Om PGT te kunnen uitvoeren is een ivf-behandeling nodig. In het ivf-laboratorium worden eicellen en zaadcellen bij elkaar gebracht, zodat bevruchting kan plaatsvinden. Van elk embryo worden één of meerdere cellen afgenomen. Het laboratorium van het PGT-centrum Maastricht UMC+ onderzoekt die cellen op de erfelijke aandoening. Alleen het embryo waarvan het biopt een normale uitslag laat zien, wordt in de baarmoeder geplaatst.

Voorbereiding

Om het intakegesprek goed te laten verlopen, is het belangrijk dat beide partners zorgvuldig de informatie lezen die te vinden is op de website van PGT Nederland.

Mochten er bij het lezen van de website vragen bij u opkomen, schrijf ze dan op en stel ze tijdens het intakegesprek. Daar krijgt u alle gelegenheid uw vragen te stellen.

Kennismaking

Het intakegesprek is allereerst een kennismaking. U kunt vertellen over uw voorgeschiedenis en waarom u PGT overweegt.

Familie

Tijdens het intakegesprek praten we kort over uw familie: uw vader, moeder, uw eventuele eigen kinderen en eventuele broers en zussen.

Animatievideo over PGT

PGD Animatiefilm NL ondertitels

De verschillende stappen

Daarnaast leggen we u uit welke stappen een PGT-traject omvat en hoe lang die stappen duren.

https://www.pgtnederland.nl/pgt-stap-voor-stap

Waar wilt u de behandeling ondergaan?

Tijdens het gesprek kunt u ook aangeven waar u de PGT-behandeling wilt ondergaan. Behalve bij het Maastricht UMC+ kunt u voor het ivf-deel van de behandeling ook terecht bij het UMC Utrecht, UMC Groningen of Amsterdam UMC.

Hoeveel kost het?

Bij een informatief gesprek of een intakegesprek spreekt u uw eigen risico (en eventueel ook het vrijwillige eigen risico) volledig aan.

De kosten van het gesprek en van de PGT-behandeling komen altijd ten laste van de vrouw. Ook als de man erfelijk belast is. Het is verstandig vooraf te controleren of ook uw ziektekostenverzekeraar PGT-behandelingen vanuit de basisverzekering vergoedt. Als patiënt bent u hier zelf verantwoordelijk voor.

https://www.pgtnederland.nl/kosten

Contact

Heeft u vragen of bent u verhinderd? Laat het ons weten.

Maastricht UMC+
Klinische Genetica
T: (+31)(0)43 387 58 55
E: polikliniek.klinischegenetica@mumc.nl

Website

PGT Nederland is een samenwerkingsverband tussen het PGT-centrum Maastricht UMC+ en UMC Utrecht, UMC Groningen en Amsterdam UMC.

Laatst bijgewerkt op 3 september 2021