Zwangere buik met genetische code

Patiëntinformatie

PGT en ivf: de voorbereiding

De vrouw en de man moeten allebei aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor PGT en ivf. Het laboratorium gaat aan de slag met het voorbereidend genetisch onderzoek. 

Wie komt in aanmerking voor PGT?

PGT (preïmplantatie genetische test) is bedoeld voor paren die een sterk verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een ernstige erfelijke aandoening of een hoog risico hebben op een miskraam als gevolg van een chromosomale afwijking.

Paren die in aanmerking willen komen voor PGT moeten aan de voorwaarden van PGT én ivf voldoen. Ivf staat voor in-vitrofertilisatie (reageerbuisbevruchting).

Voldoet u aan de voorwaarden voor PGT?

  • Het PGT-centrum Maastricht UMC+ beoordeelt de erfelijkheidsaspecten van de aandoening waarvoor u PGT overweegt.
  • Sinds de start van PGT in 1995 is de techniek voor meerdere aandoeningen toegepast. Als PGT wordt aangevraagd voor een aandoening waarvoor nog niet eerder een test is ontwikkeld, moet de landelijke indicatiecommissie akkoord gaan met de ontwikkeling van een nieuwe test.
  • Het Laboratorium Klinische Genetica Maastricht UMC+ beoordeelt of zo’n nieuwe test technisch mogelijk is.

Voldoet u aan de voorwaarden voor ivf?

  • De vrouw moet de ivf-behandeling en een zwangerschap lichamelijk aankunnen. Dat is vooral belangrijk als de vrouw degene is die de erfelijke aandoening heeft.
  • Bij een hogere leeftijd van de vrouw wordt beoordeeld of een PGT-behandeling nog zinvol is.
  • Vanwege een hoog risico op complicaties bij de ivf-behandeling en de zwangerschap mag de vrouw niet te zwaar zijn. Het BMI van de vrouw mag niet hoger zijn dan 35.
  • Zowel de vrouw als de man moeten geschikt zijn voor ivf. Dit wordt beoordeeld aan de hand van onder andere hormoononderzoek bij de vrouw en zaadonderzoek bij de man.

Voldoet u in principe aan de voorwaarden voor PGT en ivf, dan vindt er een voorbereidend genetisch onderzoek plaats. U wordt verder onderzocht of u daadwerkelijk een ivf-behandeling kunt ondergaan.

Bij de vrouw wordt een inwendig onderzoek en een echografisch onderzoek van de eierstokken gedaan.

Bij de man wordt zaadonderzoek verricht.  Om te zorgen dat dit onderzoek slaagt, is het nodig dat de man drie tot zeven dagen voor het zaadonderzoek geen zaadlozing heeft.

Bij de vrouw en de man wordt bloedonderzoek verricht, onder meer om na te gaan of er bepaalde infectieziekten aanwezig zijn.

Als de onderzoeken na een paar weken klaar zijn, bespreekt de gynaecoloog de uitslagen met u. 

Kunt u een ivf-behandeling ondergaan?

De gynaecoloog beoordeelt of u een ivf-behandeling kunt ondergaan. Hij/zij beoordeelt of de eierstokfunctie goed genoeg is om voldoende eicellen te verkrijgen. De hoeveelheid en kwaliteit van eicellen wordt minder bij het ouder wordenDit is vooral belangrijk als de vrouw ouder is dan 36 jaar.

Als het voorbereidend genetisch onderzoek klaar is en uit het ivf-onderzoek geen belemmerende factoren naar voren komen, kan de PGT-behandeling gepland worden.

Voorbereidend genetisch onderzoek

Tijdens het voorbereidend genetisch onderzoek wordt bij beide partners en vaak ook bij familieleden bloed afgenomen. Dit om aanvullend onderzoek te doen naar de genetische aandoening. Ook als uw bloed al eerder op de aandoening is onderzocht, is dit bloedonderzoek nodig. Het bloed wordt uitsluitend onderzocht op de genetische aandoening die de aanleiding is voor de PGT-behandeling. De bloedafnames kunnen plaatsvinden in de eigen regio.

Voor een aandoening waarvoor al eerder een PGT-test is ontwikkeld, duurt het voorbereidend genetisch onderzoek enkele maanden. Gaat het om een nieuw te ontwikkelen test, dan duurt het voorbereidend genetisch onderzoek langer.

Bloedafname bij een vrouw door een verpleegkundige

Hoeveel kost het?

Bij een informatief gesprek of een intakegesprek spreekt u uw eigen risico (en eventueel ook het vrijwillige eigen risico) volledig aan.

De kosten van het gesprek en van de PGT-behandeling komen altijd ten laste van de vrouw. Ook als de man erfelijk belast is. Het is verstandig vooraf te controleren of ook uw ziektekostenverzekeraar PGT-behandelingen vanuit de basisverzekering vergoedt. Als patiënt bent u hier zelf verantwoordelijk voor.

https://www.pgtnederland.nl/kosten

Contact

Heeft u vragen of bent u verhinderd? Laat het ons weten.

Maastricht UMC+
Klinische Genetica
T:  (+31) (0)43-387 58 55
E: polikliniek.klinischegenetica@mumc.nl


 

Website

PGT Nederland is een samenwerkingsverband tussen het PGT-centrum Maastricht UMC+ en UMC Utrecht, UMC Groningen en Amsterdam UMC.

Laatst bijgewerkt op 3 september 2021