Dr. Wagemans met patiënt

Folder

Volwassenen met downsyndroom

Spreekuur met verschillende zorgverleners, speciaal voor mensen met het syndroom van Down.

U bent door uw huisarts of kinderarts verwezen naar het speciale spreekuur voor volwassenen met het syndroom van Down bij de Polikliniek Klinische Genetica. Tijdens dit spreekuur wordt u gezien door meerdere zorgverleners. In de meeste gevallen hoeft u maar één keer per twee jaar dit spreekuur te bezoeken.

Uw afspraak met verschillende zorgverleners

Een aantal weken voor uw bezoek aan de Polikliniek Klinische Genetica ontvangt u een vragenlijst. Op basis van de antwoorden die u geeft op de vragen, maken wij een inschatting van uw gezondheidstoestand. 

Een uitnodiging voor het spreekuur ontvangt u per post of per e-mail. 

Het spreekuur duurt één dagdeel (ochtend), waarbij u alle vaste zorgverleners bezoekt.

De bevindingen van deze specialisten en de uitslagen van eventuele onderzoeken leiden tot een persoonlijk advies. U en uw huisarts ontvangen dit advies per brief. 

Let wel, het gaat hierbij om een advies. Het team zorgverleners van het Maastricht UMC+ neemt de behandeling van de huisarts niet over. 

Deze zorgverleners zijn betrokken bij het spreekuur: 

  • arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)
  • KNO-arts
  • oogarts
  • gedragsdeskundige

Coördinatie spreekuur

De Polikliniek Klinische Genetica coördineert dit speciale spreekuur in samenwerking met Maasveld (Koraalgroep) en de Stichting Downsyndroom (kern Zuid-Limburg). 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U vindt onze contactgegevens onderaan deze folder. 

Verwijsbrief

Voor dit spreekuur is een schriftelijke verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Heeft u in het verleden het spreekuur voor kinderen met downsyndroom bezocht, dan draagt de afdeling Kindergeneeskunde de zorg over aan de volwassen Down-poli bij de afdeling Klinische Genetica.  Wij nemen contact met u op om een afspraak in te plannen. 

Kosten

Houd er rekening mee dat u uw eigen risico over het kalenderjaar dat u de Poli Klinische Genetica bezoekt in zijn geheel aanspreekt.

Van elk bezoek aan de verschillende medisch specialisten krijgt u  een aparte rekening. Het kan dus zijn dat u niet één maar meerdere rekeningen krijgt. 

Meer informatie over de kosten (klinischegenetica.mumc.nl/ik-ben-patient/hoeveel-kost-het) vindt u op onze website.

Contact

Heeft u vragen of bent u verhinderd? Laat het ons weten.

Maastricht UMC+
Klinische Genetica
T: (+31) (0)43 387 58 55 (0031433875855)
E: volwassendownpoli@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 26 april 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1318