Maastricht UMC+

Folder

Hartkatheterisatie/Dotterbehandeling: informatie voor de voorbereiding

U krijgt een hartkatheterisatie en/of een dotterbehandeling zoals besproken met uw arts. In deze folder informeren wij u over de voorbereiding voor uw hartkatheterisatie en/of dotterbehandeling. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorneemt zodat u goed voorbereid bent op de behandeling.

Hartkatheterisatie Hart+Vaat Centrum MUMC+

Wat is een hartkatheterisatie?

Een hartkatheterisatie is een onderzoek om kransslagadervernauwing op te sporen. Bij een hartkatheterisatie brengt een (interventie)cardioloog de kransslagaders in beeld. Een hartkatheterisatie is bijvoorbeeld nodig bij een hartinfarct of bij pijn op de borst (angina pectoris).

Wat is een dotterbehandeling?

Aansluitend aan de hartkatetherisatie kan besloten worden direct een dotterbehandeling uit te voeren.  Uiteraard beslist de arts dit in overleg met u. Bij een dotterbehandeling wordt meestal een stent geplaatst. Een stent ondersteunt de vaatwand na het dottereren en ziet er ongeveer uit als een veertje van een balpen.Na plaatsing van een stent krijgt u medicijnen die eventuele bloedstolsels voorkomen.  

Voorbereiding


Wat mag u eten voor de behandeling/opname?

U mag vóór het onderzoek gewoon eten en drinken. U mag alleen vanaf 0.00 uur op de dag van de ingreep geen producten meer eten of drinken waar cafeïne in zit, zoals koffie, thee, cola, energiedrank en chocolade.

Heeft u diabetes mellitus? 

U mag uw diabetesmedicatie volgens eigen schema doorgebruiken. Neem uw insuline-pen en uw spullen voor het meten van uw bloedsuiker mee naar het ziekenhuis. U kunt de controles zelf blijven uitvoeren. Eventueel wordt dit voor u gedaan op de afdeling. 

Heeft u nierfunctiestoornissen?
Bij een hartkatheterisatie wordt contrastvloeistof gebruikt om de bloedvaten in beeld te brengen. Dit kan effect hebben op uw nierfunctie. Sommige patiënten lopen mogelijk een verhoogd risico op nierschade. Als dat voor u geldt, informeren wij u 2 weken voor de opname telefonisch over eventuele maatregelen. Mogelijk wordt u hiervoor één dag eerder opgenomen.

 


Gebruikt u metformine?

Dan mag u het medicijn niet innemen op de dag van het onderzoek. De dag na de ingreep kunt u weer starten met het gebruik van metformine.

Bent u allergisch voor contrastvloeistof of andere medicatie?

Meld altijd overgevoeligheid voor contrastvloeistof, medicatie, pleisters of andere zaken. 
Heeft u een ernstige overgevoeligheidsreactie gehad bij een eerdere toediening van contrastvloeistof, dan neemt een medewerker van het Hart+Vaat Centrum contact met u op ongeveer 2 weken voorafgaand aan de opname.  Besproken wordt dan wat te doen ter  voorbereiding op het onderzoek en bij uw opname op de afdeling.

Naar het ziekenhuis

Als er geen specifieke voorbereiding noodzakelijk is, krijgt u ongeveer één week voor de opname een oproep thuisgestuurd. U ontvangt dan ook aanvullende informatie over de ingreep en de consequenties die dit heeft voor het innemen van de medicatie die u gebruikt. 

Op het afgesproken tijdstip moet u zich melden op de afdeling. Toch kan het gebeuren dat  u nog een tijdje moet wachten voordat u aan de beurt bent. Dit kan te maken hebben met spoedbehandelingen die voorrang hebben op geplande behandelingen.  Voor een hartkatheterisatie of dotterbehandeling wordt u meestal s’ochtends opgenomen. Na de behandeling mag u (meestal) snel uit bed. U kunt de kleren weer aantrekken en wachten in een stoel op uw controle en het ontslag naar huis.  Normaal kunt  u dezelfde dag weer naar huis. Moet u langer blijven, dan vertellen wij u dat zo snel mogelijk. 

Hoe wordt een hartkatheterisatie uitgevoerd?

 

Na een plaatselijke verdoving op de plek waar geprikt wordt, wordt de katheter naar het hart gebracht. De cardioloog die het onderzoek uitvoert beslist of dit via de lies of via de arm gebeurt. Hij/zij spuit contrastvloeistof in om de kransslagaders goed te kunnen bekijken met behulp van röntgenstralen. Zo is te zien of er vernauwingen zijn in de kransslagaders. U blijft bij een hartkatheterisatie bij kennis. U kunt dus zelf meekijken op de monitor. Wij vragen u uw bril en hoorapparaat mee te nemen, zodat wij met u kunnen praten tijdens het onderzoek.

Hoe wordt een dotterbehandeling uitgevoerd en een stent geplaatst?

 

Na het onderzoek vertelt de arts u wat de bevindingen zijn. Aansluitend aan de hartkatherisatie kan direct besloten worden een dotterbehandeling uit te voeren. Bij een dotterbehandeling wordt het afgesloten/vernauwde vat open gemaakt en kan er een stent geplaatst worden ter ondersteuning van de vaatwand.  
Als niet direct gedotterd wordt na de hartkatheterisatie, wil dit niet zeggen dat dit niet mogelijk is. Het hartteam van het MUMC+ bespreekt de gegevens van de hartkatheterisatie en stelt een behandelplan op. Uiteraard wordt dit behandelplan met u besproken.

Mogelijke complicaties

Een hartkatheterisatie/dotterbehandeling verloopt meestal zonder problemen. In sommige gevallen kunnen er complicaties optreden. Mogelijke complicaties zijn:

  • overgevoeligheidsreactie op contrastmiddel
  • kramp van een kransslagader
  • afwijking van het hartritme
  • lekken van de insteekopening in de lies of arm
  • bloeduitstortingen bij de insteekopening in de lies of arm

Zeer zelden treden ernstige complicaties op, zoals stolselvorming in de bloedbaan en/of een scheurtje in de binnenwand van het bloedvat. Dit kan een hartinfarct of herseninfarct veroorzaken. De ernst van deze complicatie hangt over het algemeen samen met de ernst van de hartziekte.

Contact

Hebt u na het lezen van dit informatieblad nog vragen? Neem dan contact op met:

Planbureau  Hart+Vaat Centrum
Telefoon: 043 387 5202 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur).

Laatst bijgewerkt op 13 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1330