mumc+ GOED

Folder

Stotteren bij kinderen

Informatie voor ouders

Dizzy
Dizzy

U bent verwezen naar de polikliniek Logopedie van het Maastricht UMC+ door uw huisarts of medisch specialist voor een onderzoek naar het stotteren bij uw kind. De afspraak krijgt u thuis gestuurd of wordt telefonisch met uw gemaakt. Stotteren ontstaat meestal tussen het tweede en vijfde jaar. Het kan zijn dat uw kind klanken of stukjes van woorden herhaalt of blijft vasthangen op klanken.

Er zijn kinderen bij wie het stotteren vanzelf verdwijnt. Bij een aantal kinderen is echter logopedische behandeling noodzakelijk. Zeker bij ongerustheid is het verstandig hulp te zoeken, zodat u weet of uw kind wel of geen logopedische behandeling nodig heeft.

Op dit blad krijgt u meer informatie over het stotteronderzoek.
U vindt de Polikliniek Logopedie op niveau 0. Volg B - 0 paars.

Onderzoek

Wij zien u en uw kind doorgaans twee keer voor onderzoek. Houdt u er rekening mee dat het onderzoek per keer ruim een uur duurt. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Er wordt een gesprek met u als ouders gevoerd over de algemene voorgeschiedenis van uw kind en naar de ontwikkeling van het stotteren, het voorkomen van stotteren in de familie, situaties waarin stotteren voorkomt, reacties op het stotteren, eerder gevolgde therapiee╠łn etc. Tijdens dit gesprek kan uw kind in de spreekkamer spelen.
  • Bij het onderzoek met uw kind worden alle factoren die een rol kunnen spelen bij het stotteren in kaart gebracht.
    • Er wordt een geluidsopname gemaakt van uw kind met de logopedist/stottertherapeut van een spelsituatie, een gesprekje en vertellen aan de hand van prenten
    • Er worden meestal een of meerdere taaltesten afgenomen
    • Er wordt ook gekeken hoe het kind tijdens een spelsituatie met de ouders spreekt als het alleen met de ouders in de spreekkamer is. Van deze situatie wordt ook een geluidsopname gemaakt. De logopedist zal dan even weggaan.

Met uw toestemming wordt er ook informatie opgevraagd bij peuterspeelzaalleiding/ school/ kinderdagverblijf.

Advies

Na het onderzoek worden alle onderzoekgegevens geanalyseerd en wordt samen met u besproken of logopedische behandeling noodzakelijk is en welke behandelvorm het meest geschikt is voor uw kind. Verder wordt een schriftelijke rapportage van het advies gestuurd aan de verwijzer, uzelf en eventueel behandelend logopedist, indien uw kind door ons verwezen wordt voor logopedische behandeling bij u in de buurt.
De behandeling kan op de polikliniek Logopedie gegeven worden maar deze kan soms ook door een logopedist bij u in de buurt gegeven worden.

Contact

Mocht u na het lezen van dit blad nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers van de polikliniek Logopedie staan u graag te woord.

Polikliniek Logopedie
043-387 71 42

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1348