mumc+ GOED

Folder

Het SOA spreekuur

Behandeling van geslachtsziekten (SOA`s)

SOA spreekuur

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar het SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen) spreekuur bij de Polikliniek Dermatologie, omdat u klachten of verschijnselen hebt die kunnen wijzen op een geslachtsziekte.
Onder geslachtsziekten (SOA`S) verstaan wij:

  • gonorroe
  • syfilis (lues)

Maar ook infectieziekten als:

  • chlamydia trachomatis
  • herpes genitalis
  • venerische wratten (condylomata acuminata)
  • trichomonas vaginalis infectie
  • hepatitis B (en C)
  • HIV
  • scabiës (schurft)
  • schaamluis.

U vindt de polikliniek Dermatologie op niveau 1. Volg 7-1- blauw.

Het SOA-spreekuur

Het SOA-spreekuur is een onderdeel van het specialisme Dermatologie omdat vroeger geslachtsziekten vaak ook leidde tot huidafwijkingen. Het bekendste voorbeeld hiervan is syfilis, maar ook gonorroe kan behalve een “druiper” leiden tot puistjes op de huid.

U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van de polikliniek Dermatologie. De arts vraagt u naar uw klachten en onderzoekt u. Afhankelijk van uw klachten vragen wij u uw onderkleding uit te doen en plaats te nemen op een speciale stoel.

Onderzoeken

Bent u een vrouw dan krijgt u mogelijk een inwendig onderzoek met een speculum (eendenbek) en nemen wij een uitstrijkje af voor onderzoek naar chlamydia en gonorroe. Dit onderzoek wordt veelal niet als pijnlijk ervaren en uw arts zal u exact uitleggen wat hij doet.

Bent u een man dan wordt uw urine onderzocht op chlamydia en gonorroe en uw bloed wordt onderzocht op hepatitis B, lues of HIV. U kunt zelf kiezen of u wel of niet getest wil worden op HIV. Indien nodig zal de arts uw mond en anus onderzoeken.

De uitslag

Na één of twee weken krijgt u telefonisch of persoonlijk de uitslag van de onderzoeken en legt de arts u uit of er een behandeling nodig is of niet. Afhankelijk van de uitslag worden vervolgafspraken gemaakt met u. Sommige geslachtsziekten zijn gemakkelijk op te sporen en direct afdoende te behandelen, maar andere zijn veel moeilijker of niet onder controle te krijgen.

Laat u controleren bij twijfel!

Het opsporen en behandelen van geslachtsziekten is belangrijk omdat deze op termijn ernstige complicaties kunnen geven en/of besmettelijk kunnen zijn. Het is dus belangrijk om ook partners te onderzoeken en/of te behandelen. Soms kan het zelfs nodig zijn kinderen van patiënten te onderzoeken, bijvoorbeeld bij syfilis enHIV.

Een ander probleem kan zijn dat u een geslachtsziekten zonder symptomen bij u draagt, die complicaties kan geven. Bijvoorbeeld een onopgemerkte chlamydia infectie bij de vrouw kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid.

Vermoedt u een geslachtsziekte dan adviseren wij u op controle te komen. Screening op SOA 's kan prima bij de huisarts of GGD en bij klachten of verschijnselen is het mogelijk een afspraak bij onze polikliniek te maken voor het SOA spreekuur.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan uw huisarts of u neemt telefonisch contact op met de polikliniek Dermatologie.

Polikliniek Dermatologie
043-387 50 00

 

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1349