mumc+

Patiëntinformatie

Pijn bij kinderen

Informatie voor ouders en kinderen

Het Maastricht UMC+ wil beter inzicht krijgen in de mate van pijn die patiënten ervaren. Pijn is een vervelend en onprettig gevoel. Pijn is echter ook nuttig. Het is namelijk een teken dat er iets niet goed gaat in je lichaam. Pijn kan door verschillende oorzaken ontstaan en waarschuwt je bijvoorbeeld als je een wond hebt opgelopen of ziek bent. Voor iedereen kan het gevoel van pijn anders zijn. Daarom wordt op alle verpleegafdelingen de pijn van patiënten geregistreerd.

Het meten van pijn

De verpleegkundige en dokter willen graag weten hoeveel pijn jij hebt, daarom wordt de pijn drie keer per dag gemeten. Op welke wijze dit gebeurt hang af van jouw leeftijd. Het meten van pijn gebeurt ook als je misschien geen pijn voelt. Dit wordt gedaan omdat de verpleegkundige en dokter op tijd willen weten of er pijn is, zodat daar iets aan gedaan kan worden en jij niet onnodig pijn hebt. Om dat te doen, hebben we uw hulp nodig. Want een instrument om pijn te meten bestaat niet.

Van 0 tot 4 jaar

Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen vaak niet zeggen dat ze pijn hebben en waar ze pijn hebben. Ze laten het wel zien door bijvoorbeeld te huilen, een ander gezicht te trekken, te kreunen of juist heel stil te liggen. Om de pijn bij baby’s en jonge kinderen die niet kunnen praten toch te meten, gebruikt de verpleegkundige de comfortschaal. De verpleegkundige observeert uw kind 2 minuten aan de hand van de comfort schaal waarbij er op 6 verschillende punten gescoord wordt. Deze punten zijn lichaamsbeweging, spierspanning, gelaatsspanning, huilen, alertheid en kalmte. Belangrijk bij baby’s en jonge kinderen is dat erbij onrust eerst wordt gekeken of het gedrag niet door een andere reden wordt veroorzaakt zoals honger of een vieze luier.

1. Pijn meten met Dizzy
1. Pijn meten met Dizzy

Van 4 tot 7 jaar

Vanaf 4 jaar wordt er aan het kind zelf gevraagd
of het kind pijn heeft. Voor kinderen tussen de 4
en 7 jaar kan het soms nog moeilijk zijn om pijn
aan te geven. Om de pijn te meten wordt er
gebruikt gemaakt van de gezichtjes schaal. Het
eerste gezichtje kijkt vrolijk, dat wil zeggen dan het
kind geen pijn ervaart. Het laatste gezichtje verdrietig, dat wil zeggen dat het kind veel pijn ervaart. Het kind geeft aan met welk gezichtje zijn of haar pijn het best overeenkomt.

7 jaar en ouder

Kinderen vanaf 7 jaar zijn vaak zelf in staat de pijn te verwoorden en de ernst duidelijk te maken in cijfers. Cijfer 0 staat voor geen pijn en cijfer10 geeft de ergst denkbare pijn aan. De verpleegkundige zal aan jou vragen welk cijfer je geeft voor de pijn en waar je de pijn precies voelt. Een tip hierbij is om terug te denken aan pijn die je eerder gehad hebt om te kijken of de pijn nu meer of minder is.

Behandeling van pijn

Door het meten van de pijn weet de verpleegkundige of er pijn is en hoe erg deze is. Om de pijn bij jou te verzachten of weg te nemen gebeurt dit onder andere met medicijnen, je krijgt dan bijvoorbeeld een tabletje, drankje, een medicijn via het infuus of een zetpil (billen pilletje). Na de operatie zorgt de dokter die jou in slaap heeft gebracht voor de pijnbehandeling. Als je geen operatie hebt gehad regelt de dokter op de afdeling dit. De verpleegkundige zal samen met jou, papa en mama en de dokter kijken of dit werkt en hoelang dat dit nog nodig is.

Tips bij pijn

Naast de medicijnen zijn er ook andere manieren om niet steeds aan de pijn te denken en daardoor kan de pijn ook verminderen. Bijvoorbeeld door:

  • Aan iets leuks denken of doen
  • Een spelletje doen
  • TV of een DVD kijken
  • Een warme handdoek tegen je aan leggen
  • Rusten en slapen
  • Een rondje lopen
  • Een praatje maken met het bezoek.

Voor de ouder(s)/verzorgers

Als ouder(s) kent u uw kind het beste en ziet u wanneer het kind ander gedrag vertoont of oncomfortabel is. Wij adviseren om verandering in gedrag of comfort vooral bij kleine kinderen die dit niet zelf aan kunnen geven, te melden bij de verpleegkundige. Zo kan er samen gekeken worden wat hier aan gedaan kan worden en of dit gedrag te maken kan hebben met pijn van uw kind. Als u kind met ontslag naar huis mag kan het zijn dat er nog altijd sprake is van pijn en pijnbehandeling. De arts en verpleegkundige zullen u adviseren over het gebruik van pijnmedicatie.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de kinderafdeling of de verpleegkundige op de afdeling raadplegen.

Verpleegafdeling B2 (kinderafdeling)
T: 043 387 42 20

Laatst bijgewerkt op 26 oktober 2021