mumc+

Patiëntinformatie

Informatie voor naasten van coronapatiënten bij naderend levenseinde

Uw naaste is opgenomen op de Intensive Care-afdeling van ons ziekenhuis in verband met een besmetting door het Corona-virus. Op een Intensive Care afdeling ook wel IC-afdeling genoemd; worden ernstig zieke mensen verzorgd die zeer complexe en intensieve zorg nodig hebben. Helaas is daarbij ook een risico aanwezig dat een patiënt komt te overlijden. De arts heeft u verteld dat uw naaste zeer ernstig ziek is en misschien zelfs zal overlijden. Dat zal voor u heel erg aangrijpend zijn en voor veel onrust zorgen. Onze artsen en verpleegkundigen geven uw naaste de beste zorg bieden die er is. Tegelijkertijd willen we u zo goed mogelijk informeren over de ondersteuning die we u kunnen geven in deze moeilijke tijd en de regels die gelden op onze Intensive Care-afdeling.

Uw naaste bezoeken

Zeker bij een zeer ernstige ziekte wilt u uw naaste graag bezoeken en steunen. Daarvoor hebben wij alle begrip. Helaas is dat vanwege de ernst van de huidige situatie rondom het Coronavirus en het risico op besmetting niet mogelijk. Alleen in zeer specifieke situaties kunnen wij van deze bezoekregel afwijken, altijd in overleg met de zorgverleners. U kunt een mobiele telefoon of tablet (zoals een iPad) achterlaten om zo contact te kunnen houden met uw naaste.

Deze strenge maatregelen gelden helaas ook als uw naaste dreigt overlijden. Als wij verwachten dat uw naaste komt te overlijden, dan is een eenmalig bezoek van één familielid of andere naaste toegestaan. Ook hier kunnen we in specifieke situaties (in overleg met de zorgverleners) van afwijken.

We begrijpen dat alle familieleden en wellicht goede vrienden graag op bezoek zouden komen en persoonlijk afscheid zouden willen nemen bij een naderend levenseinde, maar dat is helaas niet mogelijk.

Onze bezoekregels zijn zo streng omdat we verdere besmetting van bezoekers en van onze medewerkers willen voorkomen.

Een manier om toch contact te houden met overige familieleden of naasten is via skype/beeldbellen. U kunt daarvoor uw eigen mobiele telefoon of tablet (zoals een iPad) gebruiken of die van uw naaste. Als u hierbij hulp nodig heeft, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige.

Als u ondersteuning nodig heeft

Het feit dat uw naaste opgenomen is op onze IC-afdeling en dat uw hem/haar niet of maar zeer beperkt kunt bezoeken, kunnen voor u zwaar en aangrijpend zijn. Als u behoefte aan ondersteuning heeft, dan kunnen gespecialiseerde medewerkers van ons het team psychosociale zorg u in deze ongewone en moeilijke situatie steunen. Ze bieden hulp bij het regelen van praktische zaken, bijvoorbeeld beeldbellen maar ook bij het verwerken van wat u meemaakt, beleeft en ervaart. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar. Als u graag wilt praten met iemand van dit team, geef dit dan door tijdens uw telefonische contact met de afdeling. U wordt dan rechtstreeks met onze medewerkers in contact gebracht. Als u later thuis nog vragen heeft of u ondersteuning nodig heeft, ook dan kunt u altijd telefonisch een afspraak maken.

Wanneer uw naaste is overleden

Als uw naaste overlijdt, dan wordt uw naaste van de IC-afdeling naar het mortuarium in ons ziekenhuis gebracht. We kunnen ons voorstellen dat u, na het overlijden, uw naaste graag zo snel mogelijk nog een keer wilt zien. Door de extra maatregelen die wij moeten nemen door het corona-virus, kunnen we u deze mogelijkheid tot onze spijt momenteel niet in het ziekenhuis bieden. Het is wel mogelijk dat uw eigen uitvaartonderneming uw naaste ophaalt in ons mortuarium zodat u in uw eigen uitvaartcentrum afscheid kunt nemen.

Als uw eigen uitvaartonderneming momenteel geen mogelijkheid biedt om afscheid te nemen van uw naaste, dan kunt u contact opnemen met Walpot uitvaartzorg en crematorium.

Zij hebben enkele rouwkamers beschikbaar gesteld. U kunt met hen overleggen welke mogelijkheden zij hebben om uw naaste nog een keer te zien voorafgaand aan de uitvaart die door uw eigen uitvaartonderneming wordt verzorgd.

Walpot uitvaartzorg en crematorium
Pisartlaan 8, 6245 SK
Eijsden T: 06-536 33 223

Als u dat wilt, kunt u uw naaste nog steeds thuis opbaren. Het Corona-virus overleeft maar kort buiten het lichaam (slechts enkele uren tot een dag). Het virus verspreidt zich via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden. Nadat uw naaste is verzorgd, zijn er geen beperkingen in het contact van de nabestaanden met de overledene. Net als anders wordt goede handhygiëne daarna geadviseerd.

Als voor nabestaanden thuisisolatie of quarantaine geldt, dan kan een begrafenisondernemer u niet thuis bezoeken. Uw uitvaartverzorger zal de uitvaart dan via de telefoon met u regelen. Steeds meer uitvaartverzorgers regelen op dit moment, ook zonder dat er sprake is van thuisisolatie, alles met u via de telefoon en e-mail.

Beperkingen bij de uitvaart

Bij een uitvaart gelden op dit moment diverse beperkingen. Bij uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, crematoria of op begraafplaatsen mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Dat geldt ook voor rouwbezoek en condoleancebezoek. Ook wordt er nog steeds van u verwacht dat u de minstens anderhalve meter afstand van elkaar houdt. Het is niet toegestaan om na afloop van de uitvaartplechtigheid bij elkaar te komen en om koffie of thee te schenken voor de aanwezigen. Van alle aanwezigen wordt gevraagd om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden bij binnenkomst, tijdens de uitvaartplechtigheid en na afloop.

Ook voor een uitvaart gelden de huidige regels van het RIVM. Dat wil zeggen: blijf thuis als u koorts heeft, verkouden bent, keelpijn heeft of moet hoesten.

Testen en zelfbescherming

Tijdens het ziekteproces en na het overlijden van uw naaste is het niet nodig om u te laten testen op het corona-virus. Daarmee volgen we de landelijke richtlijnen van het RIVM. Het is wel belangrijk dat u goed op uw eigen gezondheid let. Volg daarbij de algemene regels van het RIVM. Dat wil zeggen: blijf thuis als u een neusverkoudheid heeft of moet hoesten, of als u keelpijn of koorts heeft. Vermijd sociaal contact met andere mensen. Ga zo min mogelijk op bezoek bij kwetsbare mensen, zoals ouderen en/of mensen met een chronische ziekte. U moet deze regels van het RIVM volgen tot 14 dagen na het moment dat u contact heeft gehad met uw naaste. Bel alleen met uw huisarts als uw klachten erger worden zoals:

  • koorts boven 38 graden Celsius;
  • u moeite heeft met ademhalen);
  • als u medische hulp nodig heeft.

Zodra u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten heeft gehad, bent u genezen.
Heeft u in de eerste twee weken na het overlijden van uw naaste nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jos Hoofs of Wilma Savelberg, van de afdeling kwaliteit en veiligheid via telefoonnummer: 043-387 54 31.
Zij helpen u graag.

Websites

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en de richtlijnen en leefregels die nu gelden in Nederland op:

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021