mumc+ GOED

Folder

Bezoekregeling voor naasten van patiënten met corona

Uw naaste is opgenomen op de Intensive Care-afdeling van ons ziekenhuis voor een besmetting met het corona-virus. Op een Intensive Care afdeling, ook wel IC-afdeling genoemd, worden ernstig zieke mensen verzorgd die zeer complexe en intensieve zorg nodig hebben. Helaas is daarbij ook een risico aanwezig dat een patiënt komt te overlijden. Dat uw naaste ernstig ziek is, is ongetwijfeld erg aangrijpend voor u en zal voor veel onzekerheid zorgen. Onze artsen en verpleegkundigen zullen uw naaste de best mogelijke zorg geven die er is. Tegelijkertijd willen we u zo goed mogelijk informeren over de ondersteuning die we u kunnen geven in deze moeilijke tijd en over de regels/richtlijnen die gelden op onze Intensive Care-afdeling(en).

Uw naaste bezoeken

Zeker bij een zeer ernstige ziekte wilt u uw naaste graag bezoeken en steunen. Daarvoor hebben wij alle begrip. We begrijpen ook dat familieleden en wellicht goede vrienden uw naaste graag zouden bezoeken. Helaas is dat vanwege de ernst van de huidige situatie rondom het coronavirus en het risico op besmetting niet of maar zeer beperkt mogelijk. Alleen in zeer specifieke situaties kunnen wij van deze bezoekregel afwijken. Onze bezoekregels zijn momenteel zo streng omdat we verdere besmetting van bezoekers en van onze medewerkers willen voorkomen.

Op dit moment gelden de volgende regels:

  • Op IC-afdelingen D3, E3 en F3; opgenomen patiënten mogen per 24 uur één bezoekmoment per dag hebben met twee bezoekers.

Bezoekers mogen niet wachten in de familiekamers. Geef daarom uw telefoonnummer door aan de verpleegkundige zodat wij u kunnen bellen als dat nodig is.

Omdat de situatie op onze IC-afdeling elke dag kan veranderen door een toenemend aantal patiënten, kunnen bovenstaande regels elke dag veranderen. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Een manier om toch contact te houden met overige familieleden of naasten is via skype/beeldbellen. U kunt daarvoor uw eigen mobiele smartphone of tablet (zoals een iPad) gebruiken of die van uw naaste. Als u hierbij hulp nodig heeft, dan kunt u dat aangeven bij de verpleegkundige.

Als u extra hulp en ondersteuning nodig heeft

Dat uw naaste opgenomen is op onze IC-afdeling en u hem/haar niet of maar zeer beperkt kunt bezoeken, kan voor u zwaar en aangrijpend zijn. Als u behoefte heeft aan extra hulp of ondersteuning, dan kunnen gespecialiseerde medewerkers van ons team psychosociale zorg u in deze ongewone en moeilijke situatie steunen. Ze bieden hulp bij het regelen van praktische zaken, bijvoorbeeld hulp bij beeldbellen en ze kunnen u ook helpen bij het verwerken van wat u meemaakt, beleeft en ervaart. Wilt u graag praten met iemand van dit team, dan kunt u dit doorgeven tijdens uw telefonische contact met de afdeling of als u op bezoek bent. U wordt dan rechtstreeks met onze medewerkers in contact gebracht. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar.

Testen en zelfbescherming

Tijdens het ziekteproces van uw naaste, is het niet nodig om u te laten testen op het corona-virus. Daarmee volgen wij de landelijke richtlijnen van het RIVM. Het is wel belangrijk dat u goed op uw eigen gezondheid let. Volg daarbij de algemene regels van het RIVM. Dat wil zeggen: blijf thuis als u een neusverkoudheid heeft of moet hoesten of als u keelpijn of koorts heeft. Vermijd sociaal contact met andere mensen. Ga zo min mogelijk op bezoek bij kwetsbare mensen zoals ouderen en/of mensen met een chronische ziekte. U moet deze regels van het RIVM volgen tot 14 dagen na het moment dat u contact heeft gehad met uw naaste. Bel alleen met uw huisarts als uw klachten erger worden zoals:

  • koorts boven 38 graden Celsius;
  • u moeite heeft met ademhalen;
  • u medische hulp nodig heeft.

Zodra u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten heeft gehad, bent u genezen.

Informatie

Kijk voor meer informatie over het Corona-virus en de richtlijnen en leefregels die nu gelden in Nederland op:

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1605