MUMC

Folder

Antibiotica intraveneus zelf toedienen via de PICC in de thuissituatie

Informatie en instructie via de Academie voor Patiënt en Mantelzorger

U heeft voor langere tijd een behandeling met antibiotica intraveneus (vloeistof toedienen in een bloedvat) nodig, om er voor te zorgen dat na het stoppen van de behandeling de bacterie niet terug komt. In deze informatie leren we u of uw mantelzorger, de antibiotica intraveneus via de PICC zelf toe te dienen.

Wat is een PICC?

PICC staat voor Perpherally Inserted Central Catheter (Perifeer Ingebrachte Centrale Katheter).
Dit betekent dat de PICC via een groot bloedvat in de bovenarm (perifeer) wordt ingebracht en het uiteinde in een groot bloedvat boven het hart ligt (centraal).
Een PICC kan geplaatst worden als er langdurig en/of veelvuldig toegang tot de bloedbaan nodig is, om een groot aantal keren of langdurig medicatie via een infuus toe te dienen. Zonder PICC moet u voor het toedienen van deze medicijnen steeds opnieuw geprikt worden. Een PICC kan tot ongeveer twaalf maanden blijven zitten.

PICC lijn
Zo ziet een PICC uit

Verzorging PICC

De insteekplaats van de PICC wordt door de thuiszorg 1x per week verzorgd. Ter controle zal de thuiszorg de PICC 1 x per week doorspuiten.
De verlenglijn dient 2x per week vervangen te worden, dit kunt u niet alleen. Hierbij heeft u ondersteuning nodig van uw mantelzorger, of de thuiszorg vervangt dit voor u.
Voor en na iedere toediening van medicatie, spuit u de PICC door met 10 milliliter NaCl 0,9% (zoutspoeling).
Wel moet de insteekopening dagelijks door u zelf geïnspecteerd worden. (Zie het kopje; wanneer contact opnemen).
Laat de pleister los of zit er vuil onder, dan moet de thuiszorg de pleister vervangen. 

Algemene adviezen

Meet uw bloeddruk niet aan de arm waar zich de PICC bevindt, omdat de katheter hierdoor verstopt of beschadigd kan raken. Ook het afnemen van bloed is aan die arm niet toegestaan, omdat de katheter aangeprikt kan worden. Daarnaast mag u niet onder uw oksels omhoog getild worden, omdat de PICC dan kan verschuiven. 

Douchen mag, maar u mag niet in bad, de sauna of zwemmen.
Tijdens douchen wel opletten dat pleister niet volledig doorweekt raakt. Maak evt. gebruik van een kunststof kousje of wikkel de insteekplaats in met huishoudfolie.

Voorbereiding

Het is belangrijk zo hygiënisch mogelijk te werken met de PICC voordat u of uw mantelzorger iets gaat toedienen. Hoe zorgt u voor een goede hygiëne?

 • Als u en de mantelzorger zelf antibiotica intraveneus gaat toedienen via PICC, zijn een  schone omgeving en schone handen erg belangrijk.  Hand- en polssieraden moeten af. Zeep uw handen en polsen goed in (minimaal 15 seconden) en vergeet ook niet het gebied tussen uw vingers, de duimen en de bovenkant van uw handen. Droog uw handen met een schone handdoek of een wegwerphanddoekje en draai met die doek ook de kraan dicht. Neem elke dag een schone handdoek. Dit geldt voor degene die de handeling uitvoert.
 • Laat geen huisdieren in de buurt wanneer u uw PICC verzorgt.
 • Zorg dat u tijdens het verzorgen van uw PICC niets aanraakt wat niet noodzakelijk is.
 • Bewaar uw verzorgingsmaterialen in een afgesloten kast of box.
 • Maak een schoon werkveld, door gebruik te maken van een schone handdoek/theedoek om daar de benodigdheden op te plaatsen.

Wanneer contact opnemen en met wie?

In de volgende gevallen is het belangrijk dat u contact opneemt met het ziekenhuis en stopt met toedienen van vloeistof:

 • Als u het benauwd krijgt of kortademig wordt.
 • Bij roodheid, pijn, zwelling, pus of lekkage rond de insteekplek. Een lichte zwelling door ophoping van wondvocht direct na het inbrengen is normaal.
 • Als uw arm dik wordt aan de kant waar de PICC is geplaatst.
 • Als u denkt dat de PICC naar buiten is geschoven, de PICC zeker niet terugschuiven. Maar fixeer de PICC met een pleister op de arm.
 • Bij verstopping, forceer niets! Als er druk op de katheter gezet wordt, kan het propje namelijk in de bloedbaan terechtkomen en een trombosearm of een longembolie veroorzaken!

Neem contact op met uw hoofdbehandelaar:

 • Als u koorts (38,5 graden of hoger) en/of een koude rilling krijgt.
 • Als u huiduitslag en/of jeuk heeft.

Contact

Heeft u medische  vragen neem dan, binnen kantooruren,  contact op met de verpleegafdeling waar u ontslagen bent. Het telefoonnummer vindt u op uw ontslagformulier.

Buiten kantooruren kunt u hierover contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp:
 T: 043-3876700 

Bij vragen over de instructie neemt u contact op met de 
Academie voor Patiënt en Mantelzorger
T: 
043-387 45 68
maandag t/m vrijdag 
van 09.00 uur tot 12.00 uur.

E: mantelzorgacademie@mumc.nl

 

Laatst bijgewerkt op 1 mei 2023