vvijver

Patiëntinformatie

Antibiotica intraveneus zelf toedienen

via de PICC in de thuissituatie

U heeft voor langere tijd een behandeling met antibiotica intraveneus (vloeistof toedienen in een ader/bloedvat) nodig, om er voor te zorgen dat na het stoppen van de behandeling de bacterie niet terug komt. In deze informatie leren we u of uw mantelzorger, de antibiotica intraveneus via de PICC zelf toe te dienen.

Algemene informatie: wat is een PICC?

PICC staat voor Perpherally Inserted Central Catheter (Perifeer Ingebrachte Centrale Katheter).
Dit betekent dat de PICC via een groot bloedvat in de bovenarm (perifeer) wordt ingebracht en het uiteinde in een groot bloedvat boven het hart ligt (centraal).
Een PICC kan geplaatst worden als er langdurig en/of veelvuldig toegang tot de bloedbaan nodig is, om een groot aantal keren of langdurig medicatie via een infuus toe te dienen. Zonder PICC moet u voor het toedienen van deze medicijnen steeds opnieuw geprikt worden. Een PICC kan tot ongeveer twaalf maanden blijven zitten.

PICC lijn
Zo ziet een PICC uit

Verzorging PICC

U heeft nauwelijks hinder van de PICC. De PICC wordt door de thuiszorg 1 maal per week verzorgd.
Ook wordt de PICC wekelijks doorgespoten door de thuiszorg om te voorkomen dat de katheter verstopt raakt door een bloedstolsel. 
Wel moet u de insteekopening dagelijks zelf  controleren.
Laat de pleister los of zit er vuil onder, dan moet de thuiszorg de pleister ook vervangen. 

Voorbereiding

Het is belangrijk zo hygiënisch mogelijk te werken met de PICC voordat u of uw mantelzorger iets gaat toedienen. Hoe zorgt u voor een goede hygiëne?

  • Als u en de mantelzorger zelf antibiotica intraveneus gaat toedienen via PICC, zijn een  schone omgeving en schone handen erg belangrijk.  Hand- en polssieraden moeten af. Zeep bij het handen wassen, uw handen en polsen goed in (minimaal 15 seconden) en vergeet ook niet het gebied tussen uw vingers, de duimen en de bovenkant van uw handen. Droog uw handen met een schone handdoek of een wegwerphanddoekje en draai met die doek ook de kraan dicht. Neem elke dag een schone handdoek. Dit geldt voor degene die de handeling uitvoert.
  • Laat geen huisdieren in de buurt wanneer u uw PICC verzorgt.
  • Zorg dat u tijdens het verzorgen van uw PICC niets aanraakt wat niet noodzakelijk is.
  • Bewaar uw verzorgingsmaterialen in een afgesloten kast of box.

Algemene adviezen

Meet uw bloeddruk niet aan de arm waar zich de PICC bevindt, omdat de katheter hierdoor verstopt of beschadigd kan raken. Ook het afnemen van bloed is aan die arm niet toegestaan, omdat de katheter aangeprikt kan worden. Daarnaast mag u niet onder uw oksels omhoog getild worden, omdat de PICC dan kan verschuiven. 

Douchen mag, maar uw mag niet in bad, de sauna of zwemmen.

U kunt met een PICC zonder problemen door een poortje op een luchthaven of in een warenhuis. Ook kunt u als dat nodig is het implantatiebewijs tonen als u dit in uw bezit hebt. U mag ook  een MRI-scan ondergaan als u een PICC heeft.

Wanneer contact opnemen?

In de volgende gevallen is het belangrijk dat u contact opneemt met het ziekenhuis en stopt met toedienen van vloeistof.

  • Als u het benauwd krijgt of kortademig wordt.
  • Als u koorts (38,5 graden of hoger) krijgt.
  • Bij roodheid, pijn, zwelling of pus rond de insteekplek. Een lichte zwelling door ophoping van wondvocht direct na het inbrengen is normaal.
  • Als uw arm dik wordt aan de kant waar de PICC is geplaatst.
  • Als de PICC verplaatst wordt. 
  • Bij verstopping, forceer niets! Als er druk op de katheter gezet wordt, kan het propje namelijk in de bloedbaan terechtkomen en een trombosearm of een longembolie veroorzaken!

 

Contact

Voor medische  vragen neemt u contact op met de verpleegafdeling waar u ontslagen bent. Het telefoonnummer vindt u op uw ontslagformulier.

Bij spoedeisende problemen buiten kantooruren.

Spoedeisende hulp
 T: 043-3876700 


Bij vragen over de instructie.
Academie voor Patiënt en Mantelzorger
T: 
043-387 45 68
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9 en 12 uur

E: mantelzorgacademie@mumc.nl

 

Laatst bijgewerkt op 16 november 2021