MUMC+

Patiëntinformatie

Cochleair implantaat, wie komt in aanmerking?

Een cochleair implantaat is een elektronisch hoorapparaat dat het gehoor, van mensen die niets of nog maar heel weinig horen, gedeeltelijk kan herstellen.

Een cochleair implantaat is een elektronisch hoorapparaat dat het gehoor, van mensen die niets of nog maar heel weinig horen, gedeeltelijk kan herstellen. 
De mate van herstel verschilt sterk van persoon tot persoon. Dat hangt onder meer af van het moment waarop de doofheid is ontstaan en de leeftijd waarop het cochleair implantaat wordt ingebracht. 
 

Onderzoek vooraf

Voordat een cochleair implantaat wordt geplaatst, onderzoekt een multidisciplinair team of de kans groot is dat u baat zult hebben bij cochleaire implantatie. Daarbij worden medische, audiologische, psychosociale en revalidatieaspecten betrokken. Natuurlijk krijgt u alle gelegenheid vragen te stellen en u goed te laten informeren over wat een implantaat voor u kan betekenen.
Na aanmelding bij het team worden voor u afspraken gepland voor onderzoeken. Die onderzoeken zijn:
•    een uitgebreid gehooronderzoek;
•    een CT-scan van het slakkenhuis;
•    een gesprek met de keel-, neus- en oorarts;
•    een gesprek met de audioloog en de logopedist.
Bij volwassenen vindt voorafgaand aan de implantatie ook een evenwichtsonderzoek en een gesprek met de maatschappelijk werker plaats.
Bij kinderen wordt altijd gekeken naar de spraak- en taalontwikkeling en het leervermogen. Er vindt een gesprek met de psycholoog plaats en een informatief huisbezoek door een logopedist, samen met een gezinsbegeleider. Nadat de onderzoeken zijn afgerond, geeft het team een advies over het wel of niet laten verrichten van een cochleaire implantatie. Daarbij worden de onderstaande richtlijnen gebruikt.

: afbeelding van een cochleair implantaat : uitwendig en inwendig deel (Bron: Nederlandse   Vereniging voor Keel-Neus- Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied)

Richtlijnen cochleaire implantatie

 • Leeftijd

  geen leeftijdsbeperking

 • Gehoor

  -    ernstig gehoorverlies aan beide oren
  -    onvoldoende baat bij gewone hoortoestellen

 • Oorheelkundige criteria

  -    afwezigheid van een middenoorontsteking
  (eventueel moet deze voor de implantatie behandeld worden)
  -    afwezigheid van ernstige afwijkingen aan het slakkenhuis of gehoorzenuw die implantatie onmogelijk maken

 • Algemene criteria

  -    mogelijkheid tot deelname aan het revalidatieprogramma
  -    voldoende ondersteuning (familie, omgeving) om het revalidatieprogramma te doorlopen
  -    motivatie

Aanmelden

Aanmelding vindt meestal plaats via de huisarts, een audiologisch centrum of een behandelend KNO-arts. 
U kunt u of uw kind ook zelf aanmelden.
Neem daarvoor contact op met het Audiologisch Centrum van het  Maastricht UMC+, bereikbaar op telefoonnummer: 043- 387 75 93
U kunt ook een e-mail sturen naar: ci.kno@mumc.nl
 

Website

Laatst bijgewerkt op 24 juni 2020