MUMC+

Patiëntinformatie

Coronacrisis en kanker: veelgestelde vragen

De meestgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Algemene informatie

Op de website van het MUMC+ staat belangrijke informatie over het coronavirus. Hier zijn al een heleboel antwoorden te vinden.

Veel vragen en antwoorden m.b.t. kanker zijn te vinden op www.kanker.nl/overig/coronavirus-en-kanker. Zij beschikken ook over een infolijn (0800-0226622).

Ook op de website van het RIVM kunt u de meestgestelde vragen en adviezen over het coronavirus bekijken. De overheid heeft een speciaal telefoonnummer waar u terecht kunt met vragen: 0800-1351.

 Volg ook onze facebookpagina.

Veelgestelde vragen

 • Loop ik extra risico als ik kanker heb?

  De behandeling tegen kanker  (met name met chemotherapie, doelgerichte therapie of immunotherapie) kan invloed hebben op uw immuunsysteem. Uw weerstand is lager. Mensen met kanker behoren daarom tot de risicogroep. Zij zijn bij besmetting naar verwachting langer en/of ernstiger ziek.

  Het is erg belangrijk om niet besmet te raken. Voor mensen met kanker gelden dezelfde adviezen als voor mensen zonder kanker. Dit zijn de adviezen van het RIVM:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. 
  • Als je kucht, hoest, een loopneus hebt en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
  • Zorg voor goede hygiënemaatregelen: 
   • Was je handen regelmatig met water en zeep
   • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
   • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik
   • Schud geen handen 
   • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) 
 • Loop ik meer risico omdat ik vroeger ben behandeld voor kanker, zelfs als ik niet meer in behandeling ben?

  Nee, als u niet meer in behandeling bent en een normale immuniteit heeft, loopt u niet méér risico op het coronavirus.

  Als u echter wel nog bezig bent met chemotherapie, doelgerichte therapie of immuuntherapie en u heeft klachten van koorts, kuchen, hoesten, benauwdheid of keelpijn, neem dan contact op met uw eigen behandelend arts in het ziekenhuis.

 • Heeft u een afspraak?

  Komt u naar het ziekenhuis en bent u ouder dan 13 jaar? Dan verzoeken wij u een mondneusmasker te dragen. Doe dit mondneusmasker op voordat u het ziekenhuis binnenkomt.

  Ook willen we ervoor zorgen dat er niet onnodig veel mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis zijn. Daarom vragen we u om niet eerder dan 10 minuten vóór uw afspraak of bezoek aanwezig te zijn in het ziekenhuis. Bent u eerder? Wacht dan even buiten of in uw auto.

  Klik hier voor meer informatie over de gang van zaken, zoals hoe uw ziekenhuisbezoek er nu uit ziet, looproutes en afstand houden.

 • Welke beschermende maatregelen zijn er door het MUMC+ getroffen?

  Het Maastricht UMC+ neemt maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De landelijke richtlijnen blijven gelden. Daarnaast gelden er bepaalde gedragsregels voor u als patiënt of bezoeker. Klik hier voor alle maatregelen.

  We verzoeken geen begeleiders / bezoekers mee te nemen naar verpleegafdeling A5 en het Dagcentrum Interne Ziekten, omdat hier patiënten verblijven met mogelijk verminderde afweer.

 • Hoe gaat het met mijn verdere afspraken/verdere voortgang?

  We begrijpen dat u zich afvraagt wanneer uw ziekenhuisafspraak wordt ingepland en u weer naar het ziekenhuis mag komen. De polikliniek of uw behandelend arts neemt hiervoor contact met u op. U hoeft dus niet zelf te bellen.

  Verneemt u via een telefoontje of afsprakenbrief dat u een afspraak heeft in het ziekenhuis? Dan is hier door uw behandelend arts goed over nagedacht en is het dus ook veilig om naar het ziekenhuis te komen. We verwachten u dan ook op de aangegeven dag en tijdstip.

  Ook is het mogelijk dat uw behandelend arts met u wil beeldbellen of een telefonisch consult met u inplant. Alle afspraken met patiënten die niet fysiek in het ziekenhuis hoeven te zijn, vinden op afstand, telefonisch of via beeldbellen, plaats. Zo zorgen we voor meer ruimte in ons ziekenhuis en voorkomen we onnodige drukte in onze wachtruimten.

  Voor de meest recente informatie rondom afspraken in het ziekenhuis klik hier.

 • Tweede golf - hoe zit het met de reguliere zorg?

  Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in de Limburgse ziekenhuizen zal de komende tijd verder toenemen. We kunnen die opnamen niet doen zonder een beperkt deel van de reguliere zorg af te schalen. Of er afgeschaald moet worden en zo ja, welk deel, zal per ziekenhuis verschillen. We zullen er echter alles aan blijven doen om iedere patiënt zo goed als mogelijk te kunnen blijven helpen. Indien de beperkte afschaling van reguliere zorg gevolgen heeft voor afspraken, worden patiënten daar  persoonlijk over geïnformeerd.

  Verneemt u via een telefoontje of afsprakenbrief dat u een afspraak heeft in het ziekenhuis? Dan is hier door uw behandelend arts goed over nagedacht en is het dus ook veilig om naar het ziekenhuis te komen. We verwachten u dan ook op de aangegeven dag en tijdstip.

  Ook is het mogelijk dat uw behandelend arts met u wil beeldbellen of een telefonisch consult met u inplant. Alle afspraken met patiënten die niet fysiek in het ziekenhuis hoeven te zijn, vinden op afstand, telefonisch of via beeldbellen, plaats. Zo zorgen we voor meer ruimte in ons ziekenhuis en voorkomen we onnodige drukte in onze wachtruimten.

 • Mag mijn begeleider mee komen?

  Patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek kunnen worden vergezeld door maximaal 1 begeleider. Voor patïënten van het Dagcentrum Interne Ziekten en verpleegafdeling A5 geldt dat in principe geen begeleiders zijn toegestaan, tenzij vooraf overlegd (bij uitzondering). Voor de begeleider geldt: kom niet mee wanneer u last hebt van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.

 • Recepten: hoe deze te ontvangen?

  Voor de hematologische oncologie, de medische oncologie en de longoncologie geldt, dat de recepten per koerier bij u thuis worden afgeleverd.

 • Moet ik een mondneusmasker dragen bij bezoek aan het ziekenhuis?

  Ten gevolge van de aanscherping van het coronabeleid vragen wij sinds 1 oktober patiënten en bezoekers aan ons ziekenhuis dringend om een niet-medisch mondneuskapje te dragen. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar.

  Wij vragen ook om niet eerder dan 10 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn. Bent u vroeger, wacht dan even buiten of in uw auto. We willen ervoor zorgen dat er niet onnodig veel mensen tegelijk in het ziekenhuis aanwezig zijn. Op die manier is het eenvoudiger om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. 

  We vragen u daarnaast om zonder begeleiding naar uw ziekenhuisafspraak te komen. Als dit niet mogelijk is, mag u maximaal één begeleider meenemen.

 • Kun je als kankerpatiënt met voorrang een vaccin krijgen?

  De Gezondheidsraad heeft een advies gegeven aan het kabinet over de volgorde van het vaccineren. Het kabinet kiest ervoor om eerst kwetsbare groepen en zorgmedewerkers te vaccineren. Als er meer vaccins komen, zijn andere groepen aan de beurt. Wie dat zijn, is nog niet bekend. Kijk voor meer informatie bij de Rijksoverheid

  Bent u onder behandeling bij het Maastricht UMC+ en wilt u weten of u gevaccineerd kunt worden tegen COVID-19?

  Neem contact op met uw huisarts. Deze adviseert u hierover.

  Voor patiënten met kanker geldt het volgende m.b.t. de vaccinatie:
  Patiënten met kanker wordt aangeraden zich te laten vaccineren tegen het Coronavirus zodra zij hiervoor worden opgeroepen. Ook voor patiënten die behandeld worden met chemotherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie of hormonale therapie geldt dit advies.

  Er is geen informatie beschikbaar over wat het beste tijdstip is rondom de kuren om dit te doen. Wanneer u aan de beurt bent, kunt u de vaccinatie dus gewoon krijgen.

  Let op:
  - Voorlopig is het advies aan alle patiënten om zich ook na stamceltransplantatie te laten vaccineren. Aangezien de logistiek van de vaccinaties zich nog niet leent om op een later tijdstip een vaccinatie in te halen. Dit kan in de loop van de maanden wel veranderen.

  - Bent u bekend bij de trombosedienst? Overleg dan eerst met de trombosedienst voordat u zich laat vaccineren.

  - Gebruikt u bloedverdunners? Overleg dan met de verpleegkundige of behandelend arts.

  - In geval van hematologische kanker: wanneer u als gevolg van uw behandeling een laag aantal bloedplaatjes heeft (< 50 x 10.9/l), overleg dan met uw arts.

  Een deel van de hematologische patiënten zal via het MUMC+ gevaccineerd worden. De oproep volgt vanaf half maart. U hoeft zich niet te melden.

  - Via het ziekenhuis worden alleen de leeftijdsgroepen uitgenodigd die nog niet via de GGD zijn benaderd (waarschijnlijk geboortejaar 1947 en later). Wie vanwege werk of leeftijd al een oproep krijgt van de GGD of huisarts, moet zich dus daar laten vaccineren.

  - Specialisten en huisartsen hebben geen invloed op het merk/de soort van de vaccinatie of het tijdstip van vaccinatie.

 • Derde vaccinatie oncologiepatiënten: voor wie?

  Recent is bekend geworden dat de werking van de twee COVID-19 vaccinaties verminderd kan zijn bij een deel van de mensen die een antikanker behandeling (hebben) ondergaan. Een derde vaccinatie kan de werkzaamheid van de vaccinatie verhogen. Daarom komt een aantal patiëntengroepen op advies van de “RIVM werkgroep COVID-19 vaccinatie voor immuun gecompromitteerde patiënten” in aanmerking voor een derde vaccinatie. U leest hier voor wie dit geldt en hoe dit in zijn werk gaat.

  Voor wie?

  • Patiënten ouder dan 12 jaar die een behandeling hebben ondergaan met chemotherapie of immuuntherapie (de zogenaamde checkpointremmers) en gelijktijdig een COVID-vaccinatie hebben gehad.
  • Patiënten ouder dan 12 jaar die een behandeling hebben ondergaan met chemotherapie of immuuntherapie (de zogenaamde checkpointremmers) in de periode tot 3 maanden voor de vaccinatie
  • LET OP: voor patiënten die behandeld zijn/worden met doelgerichte therapie (‘targeted therapy’), zoals antihormonale therapie, proteinkinaseremmers of PARP remmers geldt dit niet. Zij komen niet in aanmerking voor een derde vaccinatie. Bij deze groep wordt aangenomen dat twee vaccinaties voldoende bescherming biedt. Dit geldt ook voor de groep  mensen die pas ná de COVID vaccinaties gestart is met chemotherapie of immuuntherapie.

  Voor de hematologische doelgroep gaat het om de volgende patiëntengroepen:

  1. Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*
  2. Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T cel therapie*
  3. Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*
  4. Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva:
  • B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab
  • Sterk lymfopenie-inducerende medicatie: Fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten), Cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal)
  • Mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva.

  *indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest

  Hoe?

  • Het ziekenhuis bekijkt welke patiënten in aanmerking komen voor een derde COVID-19 vaccinatie.
  • Indien u in aanmerking komt, krijgt u vanaf 6 oktober via uw ziekenhuis een uitnodiging voor de vaccinatie. Met deze uitnodiging kunt u zelf een afspraak maken bij een van de GGD-priklocaties. Hier krijgt u een vaccinatie met een van de mRNA vaccins (Pfizer of Moderna). Het kan dus zo zijn dat u nu een ander vaccin krijgt dan bij de eerste twee vaccinaties. Dit heeft geen gevolgen voor de werkzaamheid van de vaccinatie.

  Vragen
  Voor meer informatie en veel gestelde vragen verwijzen wij u naar de website van het RIVM:
  https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden

  Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek van het Oncologie Centrum.

Extra informatie

Wellicht zit u met vragen als “Waarom wordt mijn behandeling uitgesteld?”, “Ik word momenteel met chemotherapie behandelend, kan ik deze behandeling voorzetten?” of “Hoe lang duurt het na chemobehandeling voordat je immuunsysteem hersteld is?”.

Deze vragen zijn moeilijk algemeen te beantwoorden, omdat de situatie snel verandert en voor elke persoon anders is. Uw behandelend arts beoordeelt zorgvuldig uw individuele situatie en houdt daarbij rekening met de risico’s.  Schrijf uw vragen op en bespreek ze tijdens het eerstvolgend (telefonisch) consult met uw behandelend specialist.

MUMC+

Contact

Indien u het antwoord op uw vraag hier niet terug kunt vinden, adviseren wij u contact op te nemen met de poli Oncologie.

Email: poli.oncologiecentrum@mumc.nl
Telefoonnummer: 043-3876400

Indien uw vraag specifiek over uw behandeling gaat, neem dan contact op met uw behandelaar.

 

Ga wél naar de dokter - ook nu!

Het aantal kankerdiagnoses daalt, zo blijkt uit de gegevens van het IKNL. Mensen blijven weg uit het ziekenhuis en bij de huisarts. Ze zijn bang om besmet te raken met het coronavirus of denken dat de zorg overbelast is. Daarom roepen verschillende kankerorganisaties op om je te blijven melden met klachten. Want de zorg voor mensen met kanker gaat gewoon door.

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021