Mumc+ foto online folders

Folder

Secretine Stimulatietest

Inleiding

In overleg met uw behandeld arts heeft u afgesproken een secretine stimulatietest uit te laten voeren. In dit informatieblad leest u alles wat voor u van belang is in verband met het onderzoek.

De test wordt uitgevoerd om vast te stellen of de productie van gastrine afwijkend is. Gastrine is een darmhormoon dat de zuurproductie regelt. Wanneer er teveel gastrine geproduceerd wordt, zal er ook teveel zuur in de maag geproduceerd worden.

Voorbereiding

  • Het is belangrijk dat u drie dagen voordat het onderzoek plaatsvindt geen zuurremmers/maagbeschermers meer inneemt.
  • De dag van het onderzoek komt u nuchter naar de afdeling. Dit wil zeggen dat u de avond voorafgaand aan het onderzoek vanaf 19:00 uur niets meer mag eten en vanaf 22:00 uur niets meer mag drinken.
  • Vanaf 22:00 uur is ook roken niet meer toegestaan, omdat dit de onderzoeksresultaten kan beïnvloeden.
  • Gebruikt u medicijnen die niet zonder risico gestopt kunnen worden, zoals medicijnen voor het hart, tegen hoge bloeddruk of epilepsie, dan mag u deze vroeg in de ochtend met een klein beetje water innemen.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de Functiekamer MDL -ziekten op niveau 2. Volg route G- 2-groen. 

Er wordt een infuusnaald ingebracht waaruit tijdens het onderzoek regelmatig bloed wordt afgenomen. Na het inbrengen van de infuusnaald wordt twee keer bloed afgenomen en wordt via dezelfde infuusnaald een stof toegediend (secretine).

Daarna wordt op vaste tijdstippen bloed afgenomen via de infuusnaald.

Aan het einde van het onderzoek wordt de infuusnaald verwijderd en mag u uw medicijnen weer innemen.

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Mogelijke complicaties
Bij dit onderzoek doen zich gewoonlijk geen complicaties voor.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of bellen met de Functiekamer Maag-, Darm-, Leverziekten van het Maastricht UMC+ via tel. 043 – 387 53 61  (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of stuur een e-mail naar functiekamer.mdl@mumc.nl.

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-328