Maastricht UMC+

Patiëntinformatie

Ergotherapeutisch onderzoek, AMPS

Assessment of Motor and Process Skills

De Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) is een gestandaardiseerd en gevalideerd observatie instrument waarmee de ergotherapeut het functioneren van een patiënt in alledaagse zelfzorg en huishoudelijke taken kan beoordelen. De kwaliteit van dit functioneren wordt beoordeeld op de fysieke inspanning die het kost om de taak te kunnen uitvoeren, of het handelen efficiënt en veilig gebeurd en of de patiënt dit zelfstandig kan.

Doordat bij elke uitgevoerde taak de sterke en zwakke motorische en procesvaardigheden duidelijk worden, wordt inzichtelijk waarom een patiënt problemen heeft met alledaagse taken.

Momenteel wordt de AMPS in 25 landen als instrument gebruikt. Het bevat 116 huishoudelijke en zelfzorg taken die gerangschikt zijn naar moeilijkheid en in diverse culturen gebruikt worden. Ergotherapeuten die de AMPS afnemen zijn allen specifiek geschoold en geijkt.

ASMP

Motorische en procesvaardigheden zijn de observeerbare gedragingen die bij elke taak terugkomen en in die zin universeel genoemd kunnen worden. Motorische vaardigheden zijn te zien wanneer de patiënt zichzelf beweegt en omgaat met voorwerpen. Procesvaardigheden zijn gedragingen die te zien zijn bij het organiseren van een taak zoals het op een logische volgorde uitvoeren, het weten welke gereedschappen en materialen nodig zijn en hoe deze te gebruiken en het effectief kunnen oplossen van een probleem dat men ondervindt.

Contact

De afdeling ergotherapie bevindt zich op niveau 0. Opgenomen patiënten worden naar de afdeling ergotherapie gebracht.

Komt u van buiten dan is de route: Via de Serrehal (niveau 1) met de lift naar beneden. Wanneer u gebruik maakt van een rolstoel of scootmobiel kunt u gebruik maken van de ingang van de Revalidatie op niveau 0. Van hieruit staat de ergotherapie aangegeven.

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze informatie kunt u van maandag tot en met vrijdag contact opnemen met de afdeling Ergotherapie van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Telefoonnummer 043-387 7915.

E: info.ergotherapie@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021