Video-interactie begeleiding (VIB)

Folder

Video-interactie begeleiding (VIB)

Video-interactiebegeleiding (VIB) ondersteunt ouders in het contact met hun kind tijdens de opname.
In deze folder vindt u meer informatie over wat het inhoudt en hoe dit in zijn werk gaat.

Inleiding

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw kind in het ziekenhuis is opgenomen. Voor uw kind, maar ook voor uzelf kan het een ingrijpende gebeurtenis zijn.

Soms is er al een periode van onzekerheid en zorgen aan voorafgegaan. Deze gevoelens kunnen het contact met uw kind beïnvloeden.

Naast de medische zorg kan er ook video-interactie begeleiding aangeboden worden ter ondersteuning.

Video-interactie begeleiding helpt de natuurlijke communicatie tussen ouders en kind op gang te brengen en te herstellen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een medewerker van de Medisch Pedagogische Zorg, de video-interactiebegeleider (VIB-er), maakt een video-opname  (ongeveer tien minuten) van u en uw kind, bijvoorbeeld tijdens een spel-, eet- of verzorgingsmoment, omdat er dan veel spontaan contact is. Hierbij wordt gelet op het contact, de omgang en de interactie tussen de ouder(s) en het kind.

De VIB-er bekijkt deze video-opname later met u terug (review). Aan de hand van de beelden is te zien welke initiatieven uw kind neemt om in contact te komen of te blijven. Tijdens het terugkijken worden de beelden regelmatig stopgezet, waardoor deze (kleine) signalen als het ware worden uitvergroot en daardoor duidelijker te zien zijn.           

U ziet dan terug op de beelden welke reactie uw kind geeft op uw stem en aanraking. Daarnaast wordt zichtbaar op welke manier u uw kind kunt geruststellen en hoe uw kind ervan geniet om bij u te zijn.

Zo kan video-interactie begeleiding helpen bij het versterken van het contact tussen u en uw kind en de verwerking van de (spannende) periode tijdens de ziekenhuisopname.

Voor wie is VIB bedoeld?

De behandelend kinderarts, verpleegkundige of medewerker van de Medisch Pedagogische Zorg kan VIB aan u voorstellen als:

  • uw kind te vroeg geboren is;
  • uw kind langdurig is opgenomen in het ziekenhuis;
  • uw kind moeite heeft met eten of slapen;
  • uw kind veel huilt;
  • u vragen heeft over de ontwikkeling van en/of omgang met uw kind.

Vroeggeboorte

De opname van uw kind kan geheel onverwacht en om verschillende redenen zijn. Dit kan voor u als ouder een aantal gevolgen hebben:

  • Uw kind ligt in een couveuse wat letterlijk een barrière vormt voor het maken van contact.
  • U bent afhankelijk van een verpleegkundige voor de zorg van uw kind.
  • De verzorging wordt bemoeilijkt door bv. infuuslijnen of de beademingsslang.
  • U heeft  de eerste  contactmomenten niet bewust meemaakt.
  • U kunt zich onzeker en afhankelijk voelen.

Misschien vindt u het daarom prettig om extra begeleiding te krijgen. De contactsignalen en contactmomenten van uw kind zijn nog heel vluchtig en kort. Op beelden laten we u zien hoe uw kind met u in contact probeert te komen en u leert uw kind beter kennen.

Ziekenhuisopname

Het kan een ingrijpende gebeurtenis zijn als uw kind in het ziekenhuis moet worden opgenomen.
Zeker als het voor langere tijd is, kan opname in het ziekenhuis zijn weerslag hebben op uw gezinssituatie. De toekomst kan onzeker zijn. Plotseling is uw kind in handen van artsen en verpleegkundigen, waarbij u zich afhankelijk kan voelen van anderen. Daarnaast kan het zijn dat uw kind anders reageert dan u gewend bent, bijvoorbeeld, angstig of boos. Video-interactie begeleiding kan u helpen uw zelfvertrouwen te behouden of te vergroten in de omgang met uw kind.

Moeilijk eten of slapen
Uw kind kan moeite hebben met eten of slapen. De videobeelden laten zien wanneer en op welke manier uw kind goed reageert op uw aanwijzingen. Positief leidinggeven, rust, sfeer en ontspanning helpen hierbij.

Huilen
Wanneer uw kind onrustig is en veel huilt kan het zijn dat u gespannen of onzeker wordt.
Bij het terugkijken van de videobeelden kunt u zien op welke signalen uw kind positief reageert. Het contact wordt zichtbaar en kan u helpen uw kind meer rust en ontspanning te geven.

Privacy

De gemaakte video-opnamen zijn voor u en sturen wij naar uw emailadres. Alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming kunnen anderen de videobeelden bekijken, bijvoorbeeld tijdens voorlichting of scholing van VIB-ers in opleiding.

 

Vragen

Voor aanmelding of meer informatie over video-interactie begeleiding kunt u terecht bij de Medisch Pedagogische Zorg, verpleegkundigen, of kinderarts.

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-491