Hoofdingang Maastricht UMC+

Folder

ICD: leefregels implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD)

Bij u is een inwendige defibrillator geplaatst. In dit informatieblad vindt u adviezen over leven met een ICD.

Een nieuw leven met een ICD

Niets is menselijker dan terughoudend en zelfs wat wantrouwend reageren op iets onbekends.

Dat geldt zeker wanneer een apparaat in uw lichaam wordt geïmplanteerd. Bij de meeste patiënten verdwijnt de angst voor de ICD echter vrij snel. Ze genieten ervan niet meer te hoeven leven met de angst getroffen te worden door een ernstige hartritmestoornis.

Het dragen van een ICD is geen reden om niet meer te sporten. Vertel uw behandelend arts welke sport u beoefent, zodat hij u kan adviseren. Een algemene regel is dat u moet af te zien van hoog intensieve sportactiviteiten. Contactsporten zoals judo en karate worden ten stelligste afgeraden: het risico op verplaatsing en beschadiging van de ICD is te hoog. In de meeste gevallen moeten patiënten met een ICD blijvend medicijnen innemen, bijvoorbeeld om het hart te ondersteunen.

Een ICD en reizen

Als u langer dan drie maanden op reis gaat, kan het zijn dat er in uw vakantietijd een controle valt. Het is dan raadzaam uw cardioloog te vragen of er een mogelijkheid bestaat om u door een andere cardioloog in de buurt van uw vakantiebestemming te laten controleren. Dat kan in heel West-Europa en Noord-Amerika. Ook als er geen ICD-controle nodig is, is het verstandig om informatie in te winnen over de medische mogelijkheden in de buurt van uw vakantieoord. Dat kan bijvoorbeeld op internet via de website van het bedrijf dat uw ICD gemaakt heeft.

Draag altijd uw ICD-pasje bij u. Toon het pasje steeds bij veiligheidscontroles en laat u niet fouilleren met een metaaldetector. Identificeer u bij luchthavens met uw ICD-pas en vraag om handmatige fouillering.

Een ICD en sterke elektromagnetische velden

De ICD is voorzien van een ingebouwde bescherming tegen de storing die door de meeste elektrische apparaten worden geproduceerd. De elektrische apparaten waarmee u in het dagelijkse leven in contact komt, hebben geen invloed op de werking van uw ICD.

Bij enkele apparaten moeten speciale regels in acht worden genomen:

 • Mobiele telefoon: houd de telefoon aan het tegenovergestelde oor ten opzichte van de ICD. Draag de telefoon niet in een borstzak of op een plaats binnen 20 cm van uw ICD.
 • Anti-diefstalpoortjes kunt u met normale wandelsnelheid passeren.

Niet toegestaan zijn:

 • personenweegschalen met vet-index;
 • het gebruik van een breek- en of hakhamer 
 • onderzoek in een MRI-scanner;
 • bedrijfsruimtes met veel zware industriële apparatuur en sterke elektromagnetische velden;
 • powerplates;
 • elektrische dekens die ouder zijn dan tien jaar.

Als u twijfelt of u een bepaald apparaat mag gebruiken, noteer dan de frequentie en het vermogen en vraag het na bij een volgende controle. 

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

 • Als u voor de eerste keer een shock krijgt en u voelt zich goed: neem dan meteen contact op met het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
 • Als u een shock krijgt en u voelt zicht niet goed: meteen 112 bellen.
 • Wanneer u meerdere schokken krijgt: 112 bellen of laten bellen.
 • Wanneer u bijkomt na te zijn flauw gevallen zonder shockgevoel gehad te hebben: 112 bellen.
 • Wanneer uw ICD pieptonen afgeeft of gaat trillen:
 • tijdens kantooruren poli cardiologie bellen: 043 – 387 52 01
 • buiten kantooruren Eerste Hart Hulp bellen: 043 – 387 78 92.

Als u zich na de shock van de ICD goed voelt, vragen wij u binnen 24 uur de polikliniek Hart+Vaat Centrum te bellen.

Home-monitoring

Via een monitor kunt u gegevens uit uw ICD via een telefoonlijn naar uw arts of ziekenhuis versturen zodat ze daar bekeken kunnen worden. Daardoor hoeft u minder vaak naar het spreekuur en heeft u minder reistijd van en naar het ziekenhuis. Meer informatie over dit systeem krijgt u van de ICD-technicus in het ziekenhuis.

STIN

STIN staat voor Stichting ICD dragers Nederland en biedt ICD-dragers en hun omgeving ondersteuning, advies en informatie. STIN organiseert onder meer regionale contact- en informatiebijeenkomsten. Ook kunnen ze u in contact brengen met andere ICD-dragers bij u in de buurt. U kunt meer informatie vinden op de website: stin.nl.

Uitzetten van de shockfunctie van de ICD

Op een bepaald moment kan het duidelijk zijn dat het einde van het leven nadert. Om te voorkomen dat de ICD het stervensproces zal verstoren door ongewenste shocks af te geven, kan de shockfunctie door de ICD-technicus uitgezet worden. De pacemakerfunctie blijft actief.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de ICDverpleegkundige van het Maastricht UMC+.

De ICD-verpleegkundige houdt elke dinsdag en donderdag van 13.00 uur tot 15.30 uur telefonisch spreekuur en is dan bereikbaar op telefoonnummer
043 – 387 27 27

Via telefoonnummer 043 – 387 27 27 kunt u ook uw behandelend cardioloog bereiken.

In dringende gevallen belt u de Eerste Hart Hulp:
043 – 387 78 92 (24 uur per dag bereikbaar).

Laatst bijgewerkt op 8 augustus 2022