Hoofdingang Maastricht UMC+

Patiëntinformatie

Pacemaker: wat is een pacemaker?

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een pacemaker te laten plaatsen. In dit informatieblad kunt u lezen wat een pacemaker is en welke soorten pacemakers er zijn.

Wat is een pacemaker?

Het hart is een holle spier die bestaat uit een linkerhelft en een rechterhelft. Elke helft bestaat weer uit twee delen: bovenaan zit de boezem, onderaan de kamer. Door zich samen te trekken pompt het hart het bloed door het lichaam. Normaal gebeurt dat zo’n 60 tot 90 keer per minuut, bij inspanning kan het wel 160 tot 180 keer per minuut zijn. De elektrische prikkel, die voor dit pompen nodig is, ontstaat in de sinusknoop, een regelcentrum in de rechterboezem.

Pacemaker betekent letterlijk ‘gangmaker’. Een pacemaker is een klein elektronisch apparaatje dat onder de huid wordt geplaatst, bij voorkeur onder het linker sleutelbeen. Een pacemaker zorgt ervoor dat het hart in het normale ritme blijft pompen. Wanneer het hartritme te traag is, geeft de pacemaker automatisch een kleine impuls af. Daardoor trekt het hart weer in het juiste ritme samen. Een pacemaker heeft een bewegingssensor waardoor er onderscheid gemaakt wordt tussen een situatie waarin u rustig met iets bezig bent en een situatie waarin u zich juist heel erg inspant. De pacemaker past zijn ritme daarop aan.

De pacemaker bevat een chip en een batterij die zes tot acht jaar meegaat. Uit het apparaatje komen elektrodedraden die via de bloedvaten naar het hart lopen. De chip van een pacemaker kan elke moment uitgelezen worden om te zien hoe uw hart zich heeft gedragen. Het uitlezen gebeurt simpelweg door een apparaat tegen uw borst te houden.

Hart
pacemaker

Welke soorten pacemakers zijn er?

Er zijn verschillende soorten pacemakers. Welke pacemaker voor u geschikt is, hangt af van de plaats waar het probleem zich voordoet.

De AAI-pacemaker (A staat voor atrium = boezem) heeft één elektrode in de rechter boezem en kan daar het hartritme zien en zo nodig prikkelen.

De VVI-pacemaker (V staat voor ventrikel = kamer) heeft één elektrode in de rechter kamer en kan daar het hartritme zien en zo nodig prikkelen.

De DDD-pacemaker (D staat voor dual = beide) heeft één elektrode in de rechter boezem en één in de rechter kamer en kan in beide het ritme zien en zo nodig prikkelen. 

De CRT-pacemaker (CRT staat voor Cardiale Resynchronisatie Therapie ) heeft één elektrode in de rechter boezem, één in de rechter kamer en één in de linker kamer. Bij een gezond hart trekken de linker- en de rechterkamer van het hart tegelijkertijd samen. Deze pacemaker zorgt ervoor dat de twee kamers weer gelijktijdig (synchroon) samentrekken.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem dan  contact met op met de pacemaker-verpleegkundige van het Maastricht UMC+. De pacemaker-verpleegkundige houdt elke dinsdag en donderdag van 13.40 uur tot 15.00 uur telefonisch informatiespreekuur en is dan te bereiken via telefoonnummer: 043 – 387 27 27.

Andere nuttige telefoonnummers:

Eerste Hart Hulp
043 - 387 78 92

Behandelend cardioloog (te bereiken via Hart+Vaat Centrum)
043 - 387 27 27

Planbureau
043 - 387 52 64

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021