Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Beëindiging van de zwangerschap; tot 15 weken middels curettage

Informatie voor ouders

Uw kind verliezen is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen waarmee u als ouder te maken kunt krijgen.

Het slechte nieuws

Mogelijk heeft echoscopisch onderzoek afwijkingen aan uw kind laten zien. Ook kan een afwijkende uitslag van een genetisch onderzoek slecht nieuws betekenen voor de afloop van uw zwangerschap. Van uw behandelend arts krijgt u zoveel mogelijk informatie hierover.

Daarna krijgt u een gesprek met de
verlieskundige. Deze begeleidt u verder
in het proces en bespreekt praktische zaken met u, zoals uw eventuele keuzes en de mogelijkheden en gang van zaken rondom de ingreep.

Beëindiging van de zwangerschap

Methode van zwangerschapsbeëindiging

De methode die gekozen kan worden om de zwangerschap te beëindigen, hangt af van de termijn van de zwangerschap. Een curettage is mogelijk tot ongeveer 14 tot 15 weken zwangerschap. In de meeste gevallen kan een met medicatie opgewekte bevalling de voorkeur hebben.

Curettage

Bij een curettage wordt de ongeboren vrucht en omliggend zwangerschapsweefsel operatief weggenomen. Een curettage gebeurt onder algehele narcose op de operatiekamer. Na een curettage is het niet mogelijk uw kindje te zien of foto’s en voetafdrukjes te maken.
Nadere onderzoeksmogelijkheden, bijvoorbeeld obductie, zijn niet mogelijk. Als er geen complicaties zijn, kunt u in de loop van de dag weer naar huis.

 

Ouders ervaren de korte opnameduur en het ondergaan van de zwangerschapsbeëindiging onder narcose in eerste instantie als positief. Maar het ontbreken van herinneringen zoals het kindje zien, voetafdrukjes of foto’s, kan het verwerkingsproces bemoeilijken. Neem de tijd om hier goed over na te denken.

De voorbehandeling

We plannen een afspraak voor uw opname op een verpleegafdeling D2 (verloskamer) of op verpleegafdeling A2 ( kortverblijf ). Deze opname is op zijn vroegst mogelijk nadat de 5 dagen wettelijke bedenktijd zijn verstreken. De eerste dag is daarbij de dag nadat u hebt aangegeven de zwangerschap te willen beëindigen. U krijgt wel alvast een tablet Mifegyne mee naar huis.

Voorafgaand aan de opname wordt een informatief gesprek gepland met de verliesbegeleider of uw behandelend gynaecoloog. De Gynaecoloog regelt de opname en een consult bij de anesthesist. De anesthesist onderzoekt u en bespreekt met u de narcose.
Ongeveer 36 uur voorafgaand aan de opname neemt u met een glaasje water de tablet Mifegyne in.

Hiervan gaat u niet bevallen, maar mogelijk voelt u zich hierdoor minder goed en krijgt u een beetje buikpijn. Krijgt u echter ernstige buikkrampen of bloedverlies, neem dan meteen contact op met de verloskamers. Nadat u bent opgenomen op de verloskamer of op de verpleegafdeling worden vaginale tabletten ( Cytotec) ingebracht als voorbereiding op de curettage.

Zorg ook voor opvang voor eventuele andere kinderen en/of huisdieren.

Opname bij een curettage

Op de dag van de curettage wordt u ’s morgens vroeg opgenomen. U moet nuchter zijn. Uw partner kan op de afdeling bij u blijven, maar mag niet mee naar de operatiekamer

Als er sprake is van bloedverlies en u een bloedtransfusie nodig hebt, kan het zijn dat u een nacht in het ziekenhuis moet blijven. Een zeldzame complicatie (minder dan 1%) is het perforeren (‘doorsteken’) van de baarmoeder tijdens de ingreep. Ook dan moet u langer in het ziekenhuis blijven.

 

Neem mee naar het ziekenhuis:

  • Toiletspullen mee om te overnachten voor uzelf als voor u partner.
  • Iets te lezen, een laptop, of iets anders mee dat voor een beetje afleiding kan zorgen.
  • Uw telefoon met oplader mee.
  • Uw medicijnenkaart, als u die hebt

Draag makkelijk zittende kleren. Als u naar huis gaat krijgt u afspraken mee voor bij de verlieskundige en de gynaecoloog.

Collectieve crematie

kan uw kindje gecremeerd worden met lotgenootjes. Het ziekenhuis regelt de crematie en neemt ook de kosten voor zijn rekening. Doorgaans worden eenmaal per kwartaal meerdere kinderen tegelijk respectvol gecremeerd. Daardoor kan de tijd tussen de ingreep van de curettage en de crematie variëren van enkele weken tot maanden.

U kunt als ouders niet bij de crematie aanwezig zijn en u weet ook niet wanneer de crematie plaatsvindt. De as van uw kind wordt op de dag van de crematie uitgestrooid op het ‘kinderstrooiveld’ van Walpot Uitvaartzorg/Crematorium te Eijsden. Ook hierbij kunt u niet aanwezig zijn.

U kunt wel aangeven bij de verlieskundige om achteraf een bericht te ontvangen wanneer de crematie heeft plaatsgevonden en de as verstrooid is.

Aangifte / bijschrijven in trouwboekje / registreren

Uw kind is geboren vóór een zwangerschapsduur van 24 weken. Hiervoor gelden geen regels voor de aangifte of registratie.
U mag als ouders zelf, onafhankelijk van de duur van de zwangerschap, uw kind bijschrijven in uw trouwboekje. U hoeft hiervoor niet naar de burgerlijke stand.

Als u dit wilt, kunt u uw kindje toch officieel aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente Maastricht. Wij adviseren dan wel om eerst online een afspraak te maken en uw situatie alvast kenbaar te maken. Er wordt dan gewoonlijk een ‘akte van een levenloos geboren kind’ opgemaakt.


 

Bent u ongehuwd en wilt u uw kind de achternaam van de vader geven, moet u van tevoren de ‘erkenning van de ongeboren vrucht’ regelen bij de burgerlijke stand van uw eigen gemeente.

Sinds februari 2019 is er een nieuwe wet van kracht voor de registratie van het kind. Ouders die dat willen, kunnen een doodgeboren kind nu ook laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).

Controle

twee tot drie weken na de bevalling krijgt u in het Maastricht UMC+ een gesprek bij de verlieskundige om de gebeurtenissen nog eens door te nemen. Na ongeveer tien weken komt u voor de controle terug bij de gynaecoloog.

Afspraak Klinische Genetica
In een aantal gevallen kan het nuttig zijn dat er nader onderzoek wordt gedaan naar erfelijke aandoeningen. Uw behandelend arts bespreekt dit met u en verwijst u eventueel door naar de afdeling Klinische Genetica van het Maastricht UMC+. Het kan zijn dat hiervoor bepaalde kosten worden gemaakt die u moet betalen via uw eigen risico.

Weer thuis

De verloskundige en huisarts begeleiden u in de thuissituatie.

Zwangerschapsverlof
Komt een einde aan uw zwangerschap voor de 24e week, dan heeft u geen recht op zwangerschapsverlof. U heeft wel recht op een uitkering volgens de Ziektewet zo lang u niet kunt werken.

Het infomeren van uw omgeving
U kunt overwegen uw omgeving te vertellen over het verlies van uw kind. Overleg samen wie u iets wilt laten weten en wat u vertelt. Sommige ouders kiezen er voor mensen in hun omgeving niet in te lichten. Natuurlijk is dat geheel uw keuze.

Herdenkingsdienst in het ziekenhuis
Twee maal per jaar wordt een herdenkingsdienst gehouden voor kinderen die in ons ziekenhuis zijn overleden. Als u dit wilt, ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Verlieskundige
Charlotte Nillesen: charlotte.nillesen@mumc.n

Vrouw, Moeder en Kindcentrum MUMC+
Polikliniek Vrouw, Moeder en Kind - 043-387 48 00
Polikliniek prenatale diagnostiek - 088-0049100

Opnamelocatie
Afdeling D2 verloskunde (volg route D-2 groen) - 043-387 62 40
Afdeling A2 kortverblijf (volg route A-2 groen) - 043-387 62 10

Gemeente Maastricht
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht - 14043
Bellen vanuit het buitenland +31 43 350 40 40
Whats App -  +31 6 31 99 44

Websites

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021