_

Patiëntinformatie

Punctie/biopsie

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

Afdeling Radiologie

Algemeen

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de afdeling Radiologie om een punctie of biopsie te laten doen in bijvoorbeeld de buik, longen of hals. Op dit blad krijgt u informatie die voor u belangrijk is bij de voorbereiding van het onderzoek en het onderzoek zelf. Op uw afsprakenbrief staat waar u moet zijn.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. Dan maken wij een andere afspraak met u.

Wat is een punctie?

Een punctie is het afnemen van een stukje weefsel of een aantal cellen. Als we een stukje weefsel afnemen noemen we dat een biopt. De punctie noemen we dan een biopsie. Als we een aantal cellen afnemen puncteren we een beetje vocht. De cellen en/of het weefsel die bij u zijn afgenomen worden voor onbepaalde tijd bewaard en opgeslagen in het MUMC+. Het stukje weefsel en/of de cellen zijn en blijven uw eigendom. In het MUMC+ zijn afspraken hierover die uw privacy waarborgen.

Voorbereiding

  • U moet nuchter zijn voor dit onderzoek. Dat betekent dat:
    • u vanaf zes uur voor het onderzoek niet meer mag eten en drinken;
    • tot uiterlijk twee uur voor het onderzoek mag u wél water en heldere vloeistoffen, thee en koffie zónder melk, drinken;
    • vanaf twee uur voor het onderzoek mag u niets meer eten en drinken.

Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Wat u altijd moet melden

  • Als u een antistollingsmiddel (bloedverdunner) gebruikt zoals Sintrom, Marcoumar, Ascal of Aspirine.
  • Als u een ziekte heeft waarbij de stolling van uw bloed gestoord is.
  • Heeft u last van allergieën? Meld dit voor het onderzoek aan de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB'er).

Onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Beeldvorming. De MBB’er haalt u op in de wachtkamer en legt uit wat er gaat gebeuren.
De medisch specialist/radioloog of een arts-assistent (radioloog in opleiding) doet de punctie. De arts-assistent staat altijd onder supervisie van de medisch specialist.
Bij de punctie brengt de radioloog een holle naald naar het stukje weefsel om vervolgens een stukje weg te pakken of wat vocht af te nemen. Het weefsel of het vocht wordt onderzocht in het laboratorium om vast te stellen of de cellen goedaardig of kwaadaardig zijn. Ook kan worden vastgesteld of het om een ontsteking gaat.
Bij een oppervlakkige zwelling, bijvoorbeeld in de hals of schildklier, krijgt u een prikje in de zwelling en neemt de radioloog cellen af. Bij een diepe punctie in de buik of de longen wordt gebruik gemaakt van de CT-scan of echografie. Zo kan de radioloog goed de plaats bepalen waar hij/zij moet puncteren. Bij deze diepe puncties krijgt u altijd een plaatselijk verdoving. Tijdens het onderzoek zelf kunt u vragen stellen aan de radioloog en/of MBB’er. Het onderzoek duurt een kwartier tot een uur. Dit is afhankelijk van de plek die onderzocht moet worden en het onderzoek zelf.

Na het onderzoek

Bij een oppervlakkige punctie, bijvoorbeeld in de schildklier of in de borst, mag u direct na het onderzoek naar huis. Bij een punctie die moet plaatsvinden in de buik (bijvoorbeeld lever of nier) of in de long kan het zijn dat u een aantal uren ter observatie wordt opgenomen bij het Chirurgisch Dagcentrum of op een verpleegafdeling.
De opname varieert van twee tot zes uur, afhankelijk van het soort punctie en welke complicaties er kunnen optreden. Complicaties kunnen ook na enkele uren optreden. Het is dan ook verstandig om uit voorzorg toch enkele persoonlijke spullen mee te nemen bijvoorbeeld ondergoed, pyjama, tandenborstel. Als alles goed gaat mag u dezelfde dag nog naar huis.

Mogelijke complicaties

Ernstige complicaties doen zich vrijwel nooit voor. De belangrijkste complicaties zijn bloedingen en in het geval van een punctie in de longen een klaplong. Deze complicaties leiden zelden tot grote problemen. Wel kan het zijn dat u hierdoor wat langer ter observatie in het ziekenhuis moet blijven. Verdere informatie betreffende mogelijk kleinere ongemakken worden voor aanvang van het onderzoek met u besproken.

De uitslag

Het afgenomen materiaal gaat naar het laboratorium voor onderzoek. De definitieve uitslag van het onderzoek krijgt u van de behandelend arts. De afspraak met de behandelend arts maakt u zelf. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voordat de uitslag bekend is.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Afdeling Beeldvorming
043-387 75 00 werkdagen tussen 08.00 en 16.45 uur

Bij dringende vragen ná 16.45 uur kunt u contact opnemen met:
De dienstdoende assistent(e) van de afdeling Beeldvorming
043-387 65 43 en vraagt naar sein 6662

Laatst bijgewerkt op 9 november 2021