wacht bevo2

Patiëntinformatie

Schildklier uptake meting

Onderzoek op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) voor een schildklier uptake meting. In dit blad informeren wij u over dit onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) niveau 0. Volg A – 0 – paars. Wij verzoeken u tien minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling, minimaal een dag voor het onderzoek.

Schildklier uptake meting

Wat is een schildklier uptake meting?

Met behulp van een schildklier uptake meting kan de benodigde dosering radioactief jodium voor schildklier therapie berekend worden. Voor deze meting krijgt u een capsule gevuld met een zeer lage dosis radioactief jodium toegediend. Dit radioactief jodium wordt door de schildklier opgenomen. Door te meten hoeveel van de ingenomen dosis de schildklier heeft opgenomen kan de therapiedosis berekend worden.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig, wel dient u de informatie onder het kopje medicijnen aandachtig te lezen.
  • Tijdens de scan kunt u uw kleren aanhouden, wel moet de hals ontbloot worden. Wij adviseren u om gemakkelijke kleding te dragen, bijvoorbeeld een T-shirt en joggingbroek.
  • Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Wat u altijd moet melden

  • Hebt u in het afgelopen jaar een CT scan met contrastvloeistof gehad? Neem dan contact op met uw arts, het onderzoek kan namelijk beïnvloed worden door jodiumcontrast. In samenspraak met uw arts wordt bepaald binnen welke termijn het onderzoek zal plaatsvinden.
  • Geeft u borstvoeding? Dan wordt geadviseerd om de eerste 4 weken na het onderzoek geen borstvoeding te geven.
  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.

Medicijnen

  • Gebruikt u thyreostatica? (strumazol, carbimazol, thiamazol) dan dient u deze medicatie 5 dagen voor het onderzoek te staken.
  • Gebruikt u thyreomimetica? (euthyrox, levothyroxine, thyrax) dan dient u deze medicatie 4 weken voor het onderzoek te staken.
  • Gebruikt u een combinatie van thyreostatica en thyreomimetica? Dan dient u deze medicatie 5 dagen voor het onderzoek te staken.

Neemt u bij twijfel contact op met uw behandelend specialist. Uw overige gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt altijd plaats op twee achtereenvolgende dagen, omdat de meting ongeveer 24 uur na de inname uitgevoerd moet worden.

Op de eerste dag krijgt u een gesprek met een van onze nucleair geneeskundigen, welke u een aantal vragen zal stellen en uitleg geeft over de schildklier therapie met radioactief jodium. Aansluitend krijgt u de capsule voor de uptake meting toegediend en mag u weer naar huis.

Op de tweede dag zal een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige de uptake meting bij u uitvoeren. Bij dit onderzoek worden twee metingen van twee minuten bij u verricht, een van het bovenbeen en een van de hals. Tijdens de metingen zit u op een stoel en is het belangrijk dat u gedurende de meting zo stil mogelijk blijft zitten.

Soms wordt de uptake meting gecombineerd met een schildklierscan. Hiervoor ontvangt u dan een aparte afspraak.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek technisch gelukt is en het af te beelden gebied er goed op staat mag u naar huis of terug naar de verpleegafdeling als u bent opgenomen. Als u bedlegerig bent, haalt een verpleegkundige u op. U hoeft geen specifieke maatregelen te treffen na het onderzoek.

Risico’s en bijwerkingen

De gebruikte licht radioactieve stof is ongevaarlijk voor u en uw omgeving en heeft geen bijwerkingen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend, dit duurt drie tot vijf werkdagen.
De afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) stuurt het verslag van het onderzoek naar uw behandelend specialist. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)Telefoonnummer: 043 387 67 47 op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur

Laatst bijgewerkt op 9 december 2020