wacht bevo2

Patiëntinformatie

Schildkliertherapie met jodium

Onderzoek op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)

Samen met uw behandelend arts hebt u besloten uw schildklieraandoening te laten behandelen met radioactief jodium. De schildkliercellen zijn cellen die jodium opnemen. Door middel van het radioactieve jodium zal resterend schildklierweefsel of tumorweefsel inactief worden gemaakt. Het radioactieve jodium krijgt u toegediend in de vorm van een capsule.

patiëntenkamer
patiëntenkamer

Voorbereiding

Ter voorbereiding op uw behandeling is het noodzakelijk om een jodiumbeperkt dieet te volgen. Lees voor meer informatie het informatieblad ‘Jodiumbeperkt dieet’.

Behandeling

De behandeling van patiënten met radioactief jodium is aan wettelijke regels gebonden. De schildklier neemt in sterke mate jodium op om zijn normale functie uit te kunnen oefenen. Ook radioactief jodium wordt opgenomen. In tegenstelling tot gewoon jodium zendt radioactief jodium straling uit. De schildkliercellen worden hierdoor zeer plaatselijk bestraald waardoor deze cellen inactief worden gemaakt.

Bijwerkingen

Van de toediening van radioactief jodium heeft u geen noemenswaardige last. Een hoge dosering kan soms klachten geven, zoals bijvoorbeeld een droge mond en misselijkheid. Het is mogelijk om meerdere malen in uw leven een behandeling met radioactief jodium te krijgen.

Wat u altijd moet melden

Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór de behandeling.

Medicijnen

Voor de behandeling is het belangrijk dat een aantal medicijnen gestaakt wordt. Bespreek met uw behandelend arts welke medicijnen u dient te staken.

Opname

Afhankelijk van de dosis die u krijgt, moet u één tot vier dagen worden opgenomen in het Maastricht UMC+, op verpleegafdeling A1, niveau 1. Deze opname is nodig om het stralingsrisico voor uw omgeving zoveel mogelijk te beperken. Voorafgaande aan uw opname kan een schatting gemaakt worden van de verwachte opnameduur. Tijdens de opname wordt u in isolatie verpleegd. Hierdoor wordt ongewenste verspreiding van het jodium in het milieu voorkomen.

Radio, televisie, laptop zijn gratis aanwezig op de kamer. Eigen telefoon of tablet mag enkel mee in de kamer wanneer voorzien van een gripzakje (verkrijgbaar aan de balie). Tijdens de opname wordt elke dag gemeten of het dosistempo laag genoeg is voor ontslag.

Wat u zelf dient mee te nemen

Ondergoed, pyjama, toiletspullen en afwasbare slippers moet u van thuis meenemen. Bij voorkeur oude kleding die achteraf weggegooid kan worden. Ook fruit of tussendoortjes dient u zelf mee te nemen.

Na de opname is het niet mogelijk om zelf meegebrachte spullen mee terug naar huis te nemen. Vanwege een eventuele radioactieve besmetting wordt alles na de behandeling in beslag genomen. Wij adviseren u daarom waardevolle spullen, zoals sieraden, horloge, thuis te laten.

Bezoek

U mag de eerste 24 uur van uw opname geen bezoek ontvangen. Daarna mag u, in overleg met de afdeling en behandelend arts, bezoek ontvangen.

Waar blijft het radioactief jodium?

Het radioactieve jodium dat niet in de schildklier wordt opgenomen, plast u de eerste uren na de toediening weer uit. Daarom adviseren wij u om de eerste dag na de toediening goed te drinken, ongeveer 1 tot 2 liter vocht. Een klein gedeelte van het jodium verdwijnt via speeksel, traan- en transpiratievocht uit uw lichaam.

Waar moet u zich na ontslag aan houden?

Na ontslag uit het ziekenhuis zit er in uw schildklier nog steeds radioactief jodium, maar u hoeft nu niet meer geïsoleerd te blijven. Wel kunt u nog steeds in lichte mate andere personen aan straling blootstellen. Dit betekent voor uw omgeving geen direct gevaar, maar de hoeveelheid straling voor andere personen moet altijd zo klein mogelijk zijn. Dit geldt voor iedereen, maar speciaal voor kleine kinderen.

U wordt geadviseerd onderstaande leefregels gedurende twee weken zo goed mogelijk op te volgen. Voor contact met kleine kinderen dient u gedurende drie weken de leefregels op te volgen. De hoeveelheid straling die anderen en met name uw huisgenoten op deze manier oplopen, is door de leefregels dan zeer gering.

In enkele gevallen kan de duur van de leefregels korter zijn. Deze informatie kunnen wij u pas geven bij toediening en bij opname pas bij ontslag.

Leefregels voor thuis

Uw behandelend arts licht onderstaande leefregels mondeling toe en bespreekt met u de vragen die u nog heeft.

Afstand houden
 • Huisgenoten moeten zoveel mogelijk afstand tot de patiënt houden.
 • Kleine kinderen tot 10 jaar zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Bewaar daarom zoveel als mogelijk afstand tot kleine kinderen. Neem ze niet op schoot of bij u in bed en laat ze door een andere huisgenoot verzorgen. Als dit niet mogelijk is, kunt u ze beter bij familie of vrienden onderbrengen.
 • Het is sterk aan te bevelen dat u en uw partner minstens op twee meter afstand van elkaar slapen. Als dit niet mogelijk is, dan in aparte kamers. Bij partners of huisgenoten van 60 jaar en ouder is de kans op eventuele stralingsschade veel kleiner en hoeft u zich hier niet aan te houden.
 • Na ontslag kan, in overleg met de Nucleaire Geneeskunde, de straling gemeten worden. Overleg met de Nucleaire Geneeskunde indien u dat wenst.

 

Toiletbezoek
 • Bij toiletbezoek moet zittend worden geürineerd, ook door mannen.
 • Gebruik altijd toiletpapier, ook bij uitsluitend urineren.
 • Was uw handen op het toilet als dit mogelijk is, zodat deurknoppen zo schoon mogelijk blijven.
Zwangerschap en borstvoeding
 • Gedurende de eerste zes maanden na behandeling met radioactief jodium wordt een zwangerschap ontraden. Mannelijke patiënten wordt aangeraden gedurende zes maanden na behandeling geen kinderen te verwekken.
 • Als u borstvoeding geeft, moet u voor de behandeling hiermee stoppen. De borstvoeding wordt na ontslag uit het ziekenhuis niet meer hervat.
Werk
 • Alleen wanneer u werkzaam bent in het basisonderwijs of zorg draagt voor de opvang van kinderen tot en met 10 jaar mag u, afhankelijk van de gegeven dosis en het dosistempo bij ontslag, 2 tot 3 weken niet werken.
 • Probeer op het werk zoveel mogelijk de leefregels te volgen.
 • Als u naar school gaat, mag u gedurende de periode van leefregels niet naar school.

Overige leefregels

 • Ga niet langer dan één uur naast dezelfde personen zitten, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en vermijd bijeenkomsten waarbij u enige uren vlak naast iemand anders zit, zoals de bioscoop.
 • Bij onverwachte ziekenhuisopname, gedurende de periode waarin deze leefregels gelden, moet de arts die u heeft behandeld, worden gewaarschuwd.
 • Houd tijdens bezoek enige afstand van bezoekers. Bezoek van kleine kinderen en zwangere vrouwen wordt afgeraden.
 • Aangezien het speeksel en andere uitscheidingsproducten van u besmet kunnen zijn met jodium, moeten was- en serviesgoed, lakens en handdoeken die u gebruikt niet door anderen worden gebruikt. Er is geen reden om alles apart te wassen en na het wassen kan alles weer door iedereen gebruikt worden.
 • Gaat u op korte termijn na de behandeling met jodium een internationale reis maken, meld dit dan aan de verpleging. Indien nodig krijgt u een zogenaamde “reisbrief” mee.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen over de behandeling, neem dan tijdens kantooruren contact met ons op.

Nucleaire Geneeskunde
043 - 387 47 46 of 043 - 387 67 47

Laatst bijgewerkt op 2 november 2021