MUC+

Folder

Screeningsbureau biologicals

In overleg met uw specialist gaat u naar het screeningsbureau voor biologicals.
In deze folder staat informatie over de zorg van het screeningsbureau.

Het screeningsbureau geeft zorg aan patiënten van de volgende afdelingen:

 • maag-, darm- en leverziekten (MDL)
 • longziekten
 • reumatologie
 • dermatologie
 • oogheelkunde
 • immunologie
 • kindergeneeskunde
 • KNO
 • nefrologie
biologicals

Wat zijn biologicals?

Biologicals zijn medicijnen. De werkzame stof van biologicals komt van menselijke of dierlijke eiwitten.
Biologicals houden de aanmaak van ontstekingseiwitten tegen en remmen hierdoor de ontsteking.

Bij chronische ontstekingen zijn ontstekingseiwitten betrokken, zoals:

 • TNF-alfa
 • Verschillende interleukines

Bij een chronische ontsteking zijn ook afweercellen betrokken, zoals de T-cellen en B-cellen. Er zijn ook biologicals die deze cellen remmen.

Door het remmen van de ontsteking verminderen de klachten van de ziekte. Ook ontstaat er dan minder schade aan de organen.
Daarnaast voelen veel patiënten zich minder moe en functioneren beter in het dagelijks leven.

Het screeningsbureau voor biologicals

Het screeningsbureau helpt patiënten die een biological gebruiken.
Biologicals remmen de afweer en kunnen bijwerkingen hebben.
Daarom bekijkt het bureau welke risico’s er zijn voor uw gezondheid en helpt u bij het gebruiken van deze medicijnen.

Eerste bezoek

Wanneer u gaat starten met een biological is het belangrijk dat u geen andere infecties heeft. Daarom moet u bij het eerste bezoek aan het screeningsbureau een vragenlijst invullen. In de vragenlijst staan vragen naar het risico op infecties.

We onderzoeken ook uw bloed en maken een longfoto.
Dit is om te onderzoeken of u geen tuberculose of hepatitis B of Hepatitis C heeft.

Overleg met uw specialist

Als we de uitslagen van de onderzoeken hebben, overlegt het screeningsbureau met uw arts.
Als de uitslagen van de onderzoeken goed zijn, mag u starten met de biological.

Een biological consulent gaat u persoonlijk helpen bij het gebruik.

Uitleg

Voordat u begint met de biological, geeft de biological consulent uitleg over:

 • hoe het medicijn werkt
 • hoe u het medicijn gebruikt
 • de mogelijke bijwerkingen
 • wat u moet doen als u een bijwerking heeft

Training in het gebruik

Sommige biologicals kunt u zelf inspuiten.
De biological consulent leert u hoe u dit doet.
Kunt u de biological niet zelf inspuiten? Dan kan uw partner of een ander familielid het leren.
Als dit een probleem is, dan kunt u bij het biological bureau terecht. Ook kan de thuiszorg of huisarts de biological inspuiten.

Er zijn ook biologicals die we via een infuus moeten geven.
U komt hiervoor naar het Dagcentrum van het ziekenhuis of naar het infusiecentrum van Vitala+.

Begeleiding en nazorg

De biological consulent begeleidt u bij de aanloop en eerste toediening van de biological.

Daarna wordt u verder begeleid door de arts of verpleegkundig specialist van het specialisme waar u onder behandeling bent.
Door deze begeleiding krijgt u een zo veilig mogelijke behandeling.

Contact

Heeft u nog vragen of twijfelt u? Bel dan gerust met de biological consulent:

Andy Peters            043-3874195 
Veronique Palm    043-3871979

Screeningsbureau biologicals 043-387 41 95

Of stuur een mail naar biologicals@mumc.nl

Websites

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-908