MUMC+

Patiëntinformatie

Sinus Petrosus Sampling

Bloedafname uit het vaatstelsel rondom de hypofyse

Samen met uw behandelend arts heeft u besloten een onderzoek te laten doen naar het hoge cortisol gehalte in het bloed. ACTH (adrenocorticotroop hormoon) stimuleert de bijnieren om het hormoon cortisol aan te maken. De hypofyse, een hormoonklier onder de hersenen, produceert dit hormoon ACTH. Dit gebeurt onder invloed van CRH (Corticotrope Releasing Hormone).

Het doel van de sinus petrosus sampling is om door middel van bloedafnames, te onderzoeken of de hypofyse te veel ACTH af geeft. Voor dit onderzoek wordt u één tot twee dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Hypofyse
Plaats van hypofyse

Voorbereiding

De nacht vóór het onderzoek mag u vanaf 22.00 uur niet meer eten of drinken. Overleg met uw arts welke medicijnen u wel of niet mag innemen.

Meldt het bij u arts als u:

 • medicatie gebruikt om het bloed te verdunnen bijvoorbeeld acenocoumarol, sintrom, marcoumar, ascal, clopidogrel/plavix
 • met formine gebruikt
 • zwanger bent
 • overgevoelig bent voor contrastvloeistof of andere medicijnen
 • stollingsstoornissen hebt

Onderzoek

Eén dag voor het onderzoek wordt u opgenomen op de verpleegafdeling B5. U vindt de afdeling op niveau 5 van het Maastricht UMC+ .

Op de verpleegafdeling worden uw beide liezen geschoren om de huid zo goed mogelijk te desinfecteren.
Het onderzoek vindt plaats op de Functieafdeling van de afdeling Radiologie en wordt door een radioloog verricht. In totaal duurt het onderzoek één uur tot anderhalf uur.

In beide liezen krijgt u een verdovingsprik, waarna in beide liezen slangetjes (katheters) worden ingebracht.
De katheters worden tot naast de hypofyse opgeschoven.

Tijdens het onderzoek worden de medicijnen CRH en dexamethason via de katheters toegediend. Elke vijf minuten wordt er bloed uit de katheters afgenomen:

 • Vóór het toedienen van CRH
 • Na het toedienen van CRH
 • Na het toedienen van dexamethason

Na het inspuiten van het medicijn CRH kunt u kortdurend een warm gevoel en een hoogrode kleur in uw gezicht krijgen. Soms kan een lichte kortademigheid optreden.

Na het onderzoek verwijdert de radioloog de katheters en drukt de liezen 10 tot 20 minuten af om nabloeden te voorkomen. U wordt vervolgens teruggebracht naar verpleegafdeling B5.

Na het onderzoek

De verpleegkundige op verpleegafdeling B5 controleert of de wondjes in uw liezen niet bloeden. Krijgt u klachten zoals een blauwe plek of een nabloeding in uw lies waarschuw dan onmiddellijk de verpleegkundige.

U moet de eerste twee uur plat in bed blijven liggen, daarna heeft u nog enkele uren bedrust door half rechtop in bed te liggen. De duur van de bedrust wordt door de radioloog bepaald. Twee uur na het onderzoek mag u weer eten en drinken, een slokje water is wel toegestaan.

Als u geen klachten krijgt kunt u die middag of de volgende ochtend naar huis. U mag niet zelf autorijden, fietsen of met het openbaar vervoer naar huis. Wij raden het zeer aan dat iemand u komt ophalen.

Mogelijke complicaties

Na dit onderzoek treden er in sommige gevallen complicaties op, zoals:

 • bloeduitstorting in de lies
 • trombose van het been of long (minder dan 5%)
 • thromobose  van de bloedvaten in het hoofd (minder dan 1%)

Weer thuis

U mag de eerste 2 dagen na het onderzoek geen auto besturen.
Douchen mag, het nemen van een bad is de eerste 2 dagen niet toegestaan. Neem onmiddellijk contact op met uw behandelend arts indien:

 • Een toenemende zwelling optreedt in de lies
 • Gevoelloosheid, pijn of huiduitslag optreedt in de lies of been
 • Als u koorts krijgt

De uitslag

Uw behandelend arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de endocrinologie verpleegkundige of uw behandelend arts.

Endocrinologie verpleegkundige
T: 043 - 387 21 69

Uw behandelend arts
T: 043 - 387 70 19

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021