MUMC+

Patiëntinformatie

Zelf testen op de VRE-bacterie

Vancomycine Resistente Enterokok

U bent recent opgenomen of behandeld geweest in het Maastricht UMC+.
Op de afdeling waar u opgenomen bent geweest is de VRE-bacterie aangetroffen en daarom bestaat het risico dat u ook drager bent van de bacterie. U hoeft daar geen last van te hebben, maar u kunt de bacterie wel doorgeven aan iemand anders.
Om dit te voorkomen vragen wij u om mee te werken aan een zelfonderzoek naar VRE. In deze folder wordt uitgelegd wat dit zelfonderzoek inhoudt.

Wat is VRE?

De laatste jaren hebben veel Nederlandse ziekenhuizen in toenemende mate te maken met verspreiding van de VRE-bacterie. VRE staat voor ‘Vancomycine-Resistente Enterokok’. Enterokokken zijn bacteriën die van nature voorkomen in het maagdarmstelsel. De VRE variant van die bacterie is ongevoelig voor behandeling met de gangbare antibiotica (antibiotica die veel gebruikt worden) waaronder vancomycine.
Gezonde mensen merken niets van de aanwezigheid van de VRE-bacterie. Deze kan op natuurlijke wijze weer uit het lichaam verdwijnen. Bij iemand met een verzwakte weerstand, kan de VRE-bacterie in enkele gevallen infecties veroorzaken. In dat geval wordt gebruik gemaakt van speciaal daarvoor bestemde antibiotica.

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen?

De belangrijkste maatregel om verspreiding te voorkomen, is het regelmatig en goed wassen van de handen met water en zeep, met name na toiletbezoeken en vóór de bereiding van voedsel. Om te weten of u drager van de bacterie bent, kunt u meedoen aan de VRE zelftest.

Wat houdt de zelftest in?

Om te onderzoeken of u drager bent van de VRE-bacterie dient u met een wattenstaafje een uitstrijkje van de anus te maken. Dit doet u door het wattengedeelte van het staafje in de anus te steken. Indien uw darmuitgang een stoma is, dient u een uitstrijkje van het stoma te nemen. Het wattenstaafje stopt u vervolgens in het bijbehorende buisje waarop u de patiëntsticker plakt. De gebruikte buisjes kunt u bewaren in retourenvelop.

Om VRE-dragerschap definitief uit te sluiten, moet u de handeling, afhankelijk van het aantal meegeleverde wattenstokjes, één of tweemaal daags uitvoeren. U doet dit (bijvoorbeeld ‘s ochtends en ’s avonds) telkens met een nieuw wattenstaafje. Als u alle wattenstaafjes hebt gebruikt, doet u de buisjes met de daarin gestoken wattenstaafjes allemaal in de sealbag. Deze stopt u vervolgens met het aanvraagformulier in de witte plastic retourenvelop. Het adres is al ingevuld op de retourenvelop. Een postzegel plakken, is niet nodig. U doet de envelop op de post.

Zelftest

De uitslag

Ongeveer zeven dagen na ontvangst in het laboratorium, is de uitslag bekend. Indien de VRE- bacterie bij u is aangetoond, wordt u via uw behandelaar van het ziekenhuis geïnformeerd en krijgt u advies wat u verder kunt doen. Indien de VRE-bacterie niet wordt aangetoond, informeren wij u per brief.

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben of meer uitleg wensen, kijk dan op www.mumc.nl voor veel gestelde vragen en antwoorden.
Staat uw vraag hier niet bij, neem dan contact op met de afdeling Ziekenhuishygiëne & Infectiepreventie van Maastricht UMC+ via T 043 - 387 71 35.

Websites

Laatst bijgewerkt op 29 april 2021