MUMC

Patiëntinformatie

Inspanningstesten

Na overleg met uw behandelend arts is besloten tot één of meer inspanningstesten of een provocatietest. De testen die u ondergaat, zijn voor u aangekruist of vermeld in de afsprakenbrief/-email. Ze vinden plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2. (Volg route G, - groen).

Voorbereiding

Uw behandelend arts heeft met u besproken of u uw huidige medicijnen voorafgaand aan het onderzoek mag blijven gebruiken. Het is beter om kort voor het onderzoek geen zware maaltijd te nuttigen. Meld even aan de longfunctieanalist wanneer u een korset draagt. Kies voor makkelijk zittende kleding. Wanneer u een fietstest krijgt, is het verstandig om sportkleding mee te nemen. Wanneer er bij u recent een aandoening zoals aneurysma, longembolie, hartinfarct of hersenbloeding is geconstateerd of als u ‘inspanningsbeperkingen’ heeft, dan moet u vooraf contact opnemen met de afdeling Longfunctie! (043 - 3877225).

Onderzoek

Exercise induced bronchoprovocatie

Met deze fietstest wordt vastgesteld of u tijdens of na inspanning kortademig wordt. Voordat u gaat fietsen, nemen we eerst een longfunctietest af. Na een stevige inspanning wordt nogmaals uw longfunctie gemeten. Als u kortademig wordt, krijgt u van ons een luchtwegverwijdend medicijn. Wij adviseren u twee tot drie uur voor het onderzoek geen zware maaltijd meer te nuttigen en zware inspanningen te vermijden. Draag makkelijk zittende kleding, zodat u goed kunt fietsen. Het is belangrijk dat u voorafgaand aan dit onderzoek géén luchtwegverwijders gebruikt, tenzij de arts anders voorschrijft. Dit onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.

Onderzoek op hometrainer
Sputum inductie

Bij deze test wordt door u te laten hoesten, geprobeerd om slijm diep uit de longen te verkrijgen. Met behulp van een vernevelde zoutoplossing wordt de slijmproductie in de luchtwegen gestimuleerd, zodat u gemakkelijker slijm ophoest. Deze verneveling wordt driemaal herhaald en duurt per keer vijf minuten. Het slijm uit de luchtwegen wordt opgevangen in een potje en onderzocht in het laboratorium. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer drie kwartier.

Diagnostische fietsergometrie met ventilatiemeting

Hier wordt onderzocht of de oorzaak van uw klachten uit de longen, het hart of uit de spieren komt. U gaat op een soort hometrainer fietsen. Op de fiets krijgt u een masker voor uw mond en neus om de ademgassen te meten. Met dit masker op krijgt u voldoende lucht en kunt u gewoon ademen. Tevens worden op uw lichaam elektroden geplakt om uw hartritme te controleren. Met een band om uw bovenarm wordt uw bloeddruk gemeten en een knijper op uw vinger controleert het zuurstofgehalte. Eventueel wordt er tweemaal bloed afgenomen uit een slagader in uw pols.
Dit gebeurt vooraf aan de test en bij maximale inspanning. Wij adviseren u om voor het onderzoek gemakkelijk zittende kleding aan te trekken. 
Drie uur voor het onderzoek mag u geen zware maaltijd meer nuttigen en moet u zware inspanning voorkomen. Het onderzoek duurt ongeveer een uur. Op de afdeling is een mogelijkheid om u op te frissen en om eventueel te douchen. Het meebrengen van reservekleding is aan te raden. Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de longfunctie-analist.

Na het onderzoek

Wanneer u voor het onderzoek in overleg met uw arts tijdelijk met uw medicatie bent gestopt, mag u nu weer uw (luchtwegverwijdende) medicatie innemen. U kunt na het onderzoek weer naar huis en mag zelf met de auto of het openbaar vervoer reizen.

Mogelijke complicaties

Het gaat in het algemeen om een veilig onderzoek. Overleg wél van tevoren met de afdeling Longfunctie als u het advies heeft gekregen om inspanningen te vermijden, bijvoorbeeld omdat u hartpatiënt bent of andere medische problemen heeft. U kunt als u vragen heeft altijd advies vragen aan uw arts of op de afdeling Longfunctie (043 – 387 7225).

De uitslag

De arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot uw doorverwijzing, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of specialist. Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie.
Voor vragen zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

Afdeling Longfunctie
043 – 387 72 25

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021