MUMC

Patiëntinformatie

Kijkonderzoek in de longen met roesje

Bronchoscopie/echo-bronchoscopie

1: met een dunne, flexibele slang wordt in uw longen gekeken
1: met een dunne, flexibele slang wordt in uw longen gekeken

Na overleg met uw arts is besloten dat u een kijkonderzoek van de longen krijgt mét een roesje. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2.
Volg route G - groen.

Geef zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie als u verhinderd bent voor de afspraak.

Voorbereiding

  • U mag zes uur vóór het onderzoek niet meer eten, drinken en roken. U moet voor het onderzoek volledig nuchter zijn.
  • U mag uw luchtwegmedicatie (inhalatoren) gewoon gebruiken.
  • Kies voor kleding die niet te strak om de hals zit.
  • Als er nog onduidelijkheid is over uw medicijngebruik, neem dan contact op met uw behandelend arts. Denk met name aan bloedverdunners.
  • Geef ook aan als u diabetespatiënt bent. We plannen dan speciaal voor u zo vroeg mogelijk een afspraak. Overleg met uw behandelend arts hoeveel insuline u eventueel mag spuiten.
  • Deze voorbereiding geldt voor beide onderzoeken.

Wij vragen u 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Het onderzoek

Vlak voor het onderzoek krijgt u van de arts een infuus aangebracht in uw arm. Hierdoor krijgt u een medicijn('roesje’) toegediend dat u helpt ontspannen. Een eventueel kunstgebit moet u even uit doen. Uw keel wordt verdoofd met een verdovingsvloeistof en spray. Tijdens de verdoving en het onderzoek kunt u gewoon rustig blijven ademen.
Het onderzoek doet geen pijn en u kunt na het onderzoek en een korte observatie weer naar huis.

Hieronder staat aangekruist welke van de twee onderzoeken bij u wordt uitgevoerd.
Staat dit niet aangekruist dan staat dit in de afsprakenbrief/ -email vermeld.

 

[   ] Bronchoscopie

Bij dit onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. U krijgt een bijtring tussen uw tanden (kaken) zodat de flexibele slang (scoop) niet beschadigd wordt. Tijdens het onderzoek wordt u goed in de gaten gehouden, het zuurstofgehalte en uw hartslag worden voortdurend gemeten.
Tijdens het onderzoek bekijkt de arts de binnenkant van uw longen. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer dertig minuten. Als wij merken dat het onderzoek voor u ongemakkelijk is, kunnen wij tijdens het onderzoek extra verdoving geven.

[   ] Echo-bronchoscopie

Bij dit onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. U krijgt een bijtring tussen uw tanden (kaken) zodat de flexibele slang (scoop) niet beschadigd wordt. Tijdens het onderzoek wordt u goed in de gaten gehouden, het zuurstofgehalte en uw hartslag worden voortdurend gemeten.
Tijdens dit onderzoek maken wij gebruik van echogolven. Dit zijn onschadelijke golven. Dit doen wij om de juiste plek te vinden en daarvan materiaal af te nemen. Hier merkt u niets van! Als wij merken dat het onderzoek voor u ongemakkelijk is kunnen wij tijdens het onderzoek extra verdoving geven. Het onderzoek is op geen enkel moment pijnlijk en duurt ongeveer één uur.

Na het onderzoek (bronchoscopie of echo-bronchoscopie)

Omdat u een medicijn ('roesje') heeft gekregen, verblijft u na het onderzoek één tot twee uur op het Dagcentrum of een verpleegafdeling ter observatie.

U mag na een roesje 24 uur niet zelf aan het verkeer deelnemen. Neem een begeleider mee. Kijk ook uit met het bedienen van machines en andere zaken die uw concentratie vragen. Omdat u een roesje heeft gehad, mag u de eerste 24 uur na het onderzoek geen alcohol of andere genotsmiddelen gebruiken.

Na de bronchoscopie mag u twee uur niets meer eten of drinken om te voorkomen dat u zich verslikt. Door het onderzoek kan uw keel gevoelig zijn en kunt u tijdelijk hees zijn. Dit duurt gelukkig nooit lang. Als u opgenomen bent in het ziekenhuis gaat u na het onderzoek weer naar de verpleegafdeling.

Mogelijke complicaties

Na een bronchoscopie of echo-bronchoscopie komen weinig complicaties voor. Wanneer u thuis toch problemen krijgt, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie. Vraag dan naar de dienstdoende longarts. Doe dit met name als u na het onderzoek één of meer van de volgende klachten heeft:

  • Koorts (een temperatuur hoger dan 38,5°C) en/of koude rillingen binnen 24 uur na het onderzoek.
  • Kortademigheid.
  • Bloed opgeven.
  • Pijn.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Afdeling Longfunctie
043- 387 72 25 tijdens kantooruren

Spoedeisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00 buiten kantooruren en in het weekend; 
vraag naar de dienstdoende longarts

Laatst bijgewerkt op 26 juli 2021