MUC+

Folder

Meten van kortademigheid

Geef kortademigheid een cijfer (Dyspnoe-score)

Het Maastricht UMC+ wil beter inzicht krijgen in de mate van kortademigheid die u ervaart. Hoe meer we weten over uw kortademigheid des te beter kunnen we u behandelen. Daarom wordt op de verpleegafdeling A3, (afdeling longziekten), de kortademigheid geregistreerd. Daar hebben we uw hulp voor nodig want er bestaat geen instrument om kortademigheid te meten.

Afhankelijk van onder andere uw score vraagt de verpleegkundige één of meerdere keren per dag om een cijfer toe te kennen aan de mate waarin u kortademig bent. Hiervoor wordt een methode gehanteerd waarbij u een cijfer geeft aan de kortademigheid die u ervaart. U bent namelijk de enige die kan vertellen of u kortademig bent en hoe erg het is. Omdat het lastig is aan te geven in welke mate u kortademigheid ervaart, kan het geven van een cijfer daarbij helpen. Het geeft de specialisten en verpleegkundigen inzicht in de vooruit- of achteruitgang van uw kortademigheid. Zo kunnen we u zo optimaal mogelijk behandelen.

Verder op dit informatie blad leest u hoe u kortademigheid een cijfer kunt geeft.

Kortademigheid

Geef kortademigheid een cijfer

Geef kortademigheid een cijfer

Score 0 tot 4

Als u kiest voor een cijfer tussen de 0 en 4 zien wij dit als geringe kortademigheid, die voor u acceptabel is. Dit betekent dat het voor u niet direct noodzakelijk is dat wij uw kortademigheid moeten behandelen.

Score 5 tot 10

Geeft u een score van 5 of hoger aan en is dit voor u niet acceptabel/ comfortabel dan onderneemt de verpleegkundige actie. Door bestaand beleid te volgen of te overleggen met de arts voor ander/ aanvullend beleid.

Hoe bepaal ik mijn kortademigheid?

Denk hierbij aan eerdere situaties waarbij u kortademig werd. Vergelijk dit met uw huidige kortademigheid. Soms bent u op bepaalde momenten kortademig, zoals bij inspanning. Vertel dit aan de verpleegkundige en geef een cijfer aan die kortademigheid.

Kan ik een verkeerd cijfer geven?

Nee, u kunt nooit een verkeerd cijfer geven. Het gaat erom hoe u uw kortademigheid ervaart.

Contact

Natuurlijk kunt u op ieder moment van de dag aangeven als u kortademig bent. Het is belangrijk dat u dit doet zodat wij u op dat moment kunnen helpen. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze aan de verpleegkundige.

Websites

Laatst bijgewerkt op 3 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1003