MUC+

Folder

Onderzoek borstholte, long- en borstvlies

Thoracoscopie

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u een thoracoscopie zult ondergaan. Dit is een onderzoek waarbij de borstholte en het long- en borstvlies worden bekeken. Dit gebeurt met een kijkbuis (starre buis met camera). Eventueel haalt de arts vocht en/of weefsel weg voor nader onderzoek.
Het doel van het onderzoek is eventuele afwijkingen op te sporen. Omdat u na het onderzoek een drain (slangetje dat vocht en/ of lucht afvoert) krijgt, wordt u enkele dagen opgenomen op verpleegafdeling longen A3.

Voorbereiding

  • Gebruikt u bloedverdunners, meld dit dan vooraf aan uw arts.
  • Bent u allergisch voor jodium of pleisters, geef dit door aan uw arts.
  • Twee uur voor dit onderzoek mag u niet meer eten, drinken of roken

Onderzoek borstholte, long- en borstvlies (thoracoscopie)

Onderzoek

Voor dit onderzoek meldt u zich op de Functieafdeling van de longen. Bent u opgenomen, dan wordt u naar de Functieafdeling van de longen gebracht.
Wij sluiten een aantal apparaten bij u aan, die tijdens het onderzoek uw zuurstofgehalte, bloeddruk en hartslag in de gaten te houden. Hierna wordt er een infuus aangebracht in uw arm om, als dat nodig is, medicijnen te kunnen toedienen.

 

De laborant helpt u om in de juiste houding te gaan liggen voor dit onderzoek. De arts bepaalt met behulp van een echoapparaat de juiste plek om met de kijkbuis (scoop) naar binnen te gaan, en markeert de plek waar u met een spuitje plaatselijk verdoofd wordt. Het is belangrijk dat u na de verdoving niet meer van houding verandert.

De arts trekt steriele kleding aan en maakt op de gemarkeerde plek een kleine opening tussen twee ribben om zo toegang te krijgen tot de borstholte. Dit is de ruimte tussen het borstvlies en de long. Eerst zuigt de arts een beetje vocht weg en daarna gaat hij met de kijkbuis naar binnen en bekijkt het oppervlak van de long en de borstwand. Zo nodig neemt hij stukjes weefsel voor onderzoek.
Het nemen van deze stukjes weefsel is moeilijk te verdoven en kan dus even pijnlijk zijn. Als het nodig is krijgt u hiervoor pijnstilling via het infuus. De stukjes weefsel worden getest op aanwezigheid van bacteriën, virussen en schimmels. Ook kan onderzocht worden of er afwijkende cellen in zitten.

Na het onderzoek brengt de arts een drain (slangetje) aan in de borstholte. De drain wordt aan uw huid vastgemaakt en afgeplakt met verband. Via deze drain kan overtollig vocht en lucht uit de borstholte afgevoerd worden. De drain wordt aangesloten op een zuigsysteem waardoor de long zich weer zal ontplooien. Het totale onderzoek duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.

Na het onderzoek

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de verpleegafdeling. Ter controle of de drain goed ligt en de long goed ontplooit, wordt er een röntgenfoto gemaakt. Als u pijn heeft kunt u hiervoor pijnstillers krijgen. De zaalarts bespreekt met u hoe lang de drain moet blijven zitten. Hoe lang u in het ziekenhuis moet blijven, hangt af van de bevindingen en de snelheid van het ontplooien van de long.

Mogelijke complicaties

Een thoracoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek, maar er kunnen complicaties optreden.

  • Wondinfectie optredend op de plaats waar de drain de huid binnen gaat.
  • Kleine kans op een bloeding.
  • Niet goed ontplooien van de long.

De uitslag

Het onderzoeken van de weggenomen stukjes weefsel duurt 3 tot 5 werkdagen. Uw behandelend arts ontvangt de uitslag van het onderzoek en bespreekt dit met u.

Contact

Heeft u nog vragen, stel ze uw behandelend arts. Bij problemen thuis neemt u tijdens kantooruren contact op met de afdeling Longfunctie.

Verpleegafdeling longen A3
043 – 387 43 10 bij klachten na het onderzoek

Afdeling Longfunctie
043 – 387 52 25 tijdens kantooruren

Spoedeisende Hulp (SEH)
043 – 387 67 00 `s avonds en in het weekend; vraag naar de dienstdoende longarts

Websites

Laatst bijgewerkt op 3 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1005