MUC+

Folder

Ontslag na thoraxdrainage

Informatie voor thuis

Tijdens uw opname op verpleegafdeling A3 van het Maastricht UMC+ bent u behandeld door middel van een thoraxdrainage. Met een thoraxdrainage wordt lucht en/of vocht verwijderd tussen de longvliezen zodat de long zich weer volledig kan ontplooien.
Deze behandeling was nodig omdat u een klaplong, vocht tussen de longvliezen of een operatie aan de longen heeft gehad.

Op dit blad krijgt u informatie over de verzorging van insteekopening en leefregels voor thuis Het is belangrijk dat u deze regels naleeft om complicaties thuis te voorkomen.

Ontslag na thoraxdrainage

Verzorging van de insteekopening

Op de verpleegafdeling is de thoraxdrain verwijderd en kan de insteekopening afgeplakt zijn met langwerpige bruine pleisters (steri-strips). Wanneer de pleisters vanzelf afvallen, is dit geen probleem als het wondje dicht is.
Als zeven dagen na het verwijderen van de drain de pleisters nog op het wondje zitten, moet u deze zelf voorzichtig verwijderen.
Heeft u hechtingen in het wondgebied dan moet u deze na zeven dagen door de huisarts laten verwijderen. U mag douchen maar de insteekopening mag niet worden uitgespoeld. Baden mag pas als het wondje van de insteekopening helemaal dicht is.

Nazorg voor thuis

Gedurende de eerste weken na uw behandeling zult u weer aansterken. In het begin kan de ademhaling niet prettig aanvoelen en kunt u zich nog wat kortademig voelen, maar dit wordt geleidelijk beter. Vermijd inspanningen zoals zwaar tillen, zwaar huishoudelijk werk, zware tuinwerkzaamheden gedurende 4-6 weken na de behandeling, zodat het weefsel zich kan herstellen.
U mag wel gaan wandelen en fietsen om de conditie te vergroten. Zodra u zich beter voelt kunt u de werkzaamheden uitbreiden.
Vliegen en duiken worden de eerste 6 weken afgeraden. Overleg met uw longarts of u nadien weer mag duiken. Als u rookt, krijgt u het dringende advies om te stoppen.

Hervatten van werkzaamheden

Afhankelijk van het soort werk dat u doet, geeft de longarts u toestemming om weer te gaan werken. Licht werk, zoals administratief werk mag u gewoon blijven doen.

Complicaties thuis

Als eenmaal thuis de volgende klachten zich voordoen is het verstandig contact op te nemen met het ziekenhuis:

 • Temperatuurverhoging
  Bij een temperatuur van 38,5 graden Celsius of hoger.
 • Wondproblemen
  Als de wondjes rood, pijnlijk en dik worden of als er vies-ruikend vocht uitkomt.
 • Pijn
  Bij verergering of verandering van de wondpijn of plotselinge scherpe pijn op de borst.
 • Kortademigheid
  Bij vertrek uit het ziekenhuis kan het zijn dat u kortademig bent al na een beetje inspanning. Meestal wordt dit vrij snel minder. Als de kortademigheid toeneemt, moet u contact opnemen.
 • Aanhoudend versnelde hartslag of hartkloppingen
 • Hoesten
  Bij toenemende hoest en het opgeven van geel of groen slijm, zeker wanneer dit samen gaat met koorts, moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Controle-afspraak

Bij ontslag van de verpleegafdeling krijgt u een controle-afspraak mee voor op de poli longziekten. Voorafgaand aan deze afspraak wordt een longfoto gemaakt.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Polikliniek Longziekten
043-387 55 00 tijdens kantooruren

Spoedeisende Hulp
043-387 67 00 Buiten kantooruren

Laatst bijgewerkt op 3 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1006