MUMC+

Folder

Verpleegafdeling C5: Neurologie

Informatie voor patiënt en familie

Op de afdeling Neurologie worden patiënten opgenomen voor onderzoek en behandeling van ziekten van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spieren.
Het Maastricht UMC+ is onder meer gespecialiseerd inde acute behandeling van een herseninfarct. De afdeling biedt gespecialiseerde zorg aan patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding (Stroke Unit).
Daarnaast verblijven hier ook patiënten voor en na een neurochirurgische ingreep zoals een Deep Brain Stimulation (diepe hersenstimulatie) en epilepsiechirurgie, en patiënten met een hersentumor. Ook worden patiënten hier verder behandeld of gerevalideerd na een periode op de neurocare of Intensive Care (IC).
U vindt verpleegafdeling C5 op niveau 5. Volg C – 5 – geel.

Het team

Het verpleegkundig team bestaat uit verpleegkundigen, leerling - verpleegkundigen en zorgassistentes.
De medische verantwoordelijkheid ligt bij de neuroloog en de neurologie-zaalarts die dagelijks bij u langs komen. Het medisch beleid wordt dagelijks bepaald door de zaalarts in samenspraak met de betrokken verpleegkundigen.
Tijdens uw verblijf is er iedere dienst één verpleegkundige verantwoordelijk voor de coördinatie van uw zorg en dient als eerste aanspreekpunt voor u en uw familie.
Wilt u graag een gesprek met de neurologie-zaalarts, dan kunt u dat doorgeven aan de verpleegkundige, die vervolgens een gesprek voor u zal regelen.

team VEC5

Bezoek

  •  Bezoekers zijn welkom tussen 15.00 en 20.00 uur. Heeft u behoefte aan een andere bezoekregeling overleg dan met de verpleegkundige of arts.
  • Als het groene lampje boven de deur van uw kamer brandt, wil dit zeggen dat de verpleging bezig is met de verzorging op de kamer. In verband met de privacy van de patiënten vragen wij het bezoek even op de gang te wachten tot na de verzorging.
  • De hele dag (tussen 09.00 en 17.00 uur) kunnen onderzoeken of behandelingen plaatsvinden. Dit is niet altijd van tevoren bekend, en wij kunnen geen rekening houden met bezoektijden. Het kan dus zijn dat u niet op uw kamer bent als er bezoek komt.

Therapieën

Therapieën zijn bedoeld om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt weer zo optimaal mogelijk te krijgen. Het is mogelijk dat een familielid, in overleg, een keer meegaat met de patiënt naar de therapie. Welke therapie een patiënt krijgt, is afhankelijk van zijn/haar toestand. Dat kan zijn fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. Breng stevig schoenen en gemakkelijke kleding mee. De therapieën zijn niet altijd op de afdeling zelf.

Nazorg

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de diverse therapeuten, de neurologie-zaalarts, revalidatiearts, verpleegkundige en transferconsulent. Gezamenlijk geven zij advies voor de toekomst.
Kunt u naar huis, of is dat nu niet haalbaar? Is er thuis zorg nodig? Is het beter om tijdelijk naar een herstelafdeling of revalidatieafdeling te gaan?
Als dit voor u van toepassing is, zal de behandelend arts dit beleid en op zeer korte termijn met u bespreken. Als er verdere zorg noodzakelijk is, wordt u eerst om toestemming gevraagd.

Vertrek van de afdeling

Zodra u voldoende hersteld bent, wordt uw ontslag voorbereid. De zaalarts en de verpleegkundige informeren u hierover. U ontvangt, afhankelijk van uw ontslagbestemming, een enveloppe met hierin informatie op maat.

beroerte alarm

Contact

Aan elke patiënt wordt gevraagd om een contactpersoon aan te wijzen. Bij ernstige of acute zaken zullen wij contact opnemen met deze persoon. Deze contactpersoon mag ook zelf op elk tijdstip, ook ’s nachts, bellen met de afdeling om te vragen hoe het met de patiënt gaat. Gezien de drukte op de afdeling vragen wij om tussen 7 en 9 uur alleen te bellen bij zeer dringende zaken!

Verpleegafdeling C5: 043 - 387 45 30 of 043-387 65 30

Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1011