MUMC+

Folder

Diagnostiek- en Behandelcentrum (D&BC) Het diagnostisch traject

Deze folder geeft informatie over het diagnostisch traject van het Diagnostiek- en Behandelcentrum. De afkorting van dit centrum is D&BC. 
U vindt D&BC op de klinische verpleegafdeling Psychiatrie en Psychologie, afdeling B1 van het MUMC+.  Volg 9 – 1 blauw

Aanmelding bij het D&BC

U bent verwezen naar de poli Psychiatrie en Psychologie van het MUMC+.
Na een uitgebreide intake werd besloten u aan te melden bij het D&BC voor een diagnostisch traject. 

U gaat dit traject bij het D&BC doen: 

 • omdat u psychische klachten heeft.
 • omdat u een combinatie van psychische en lichamelijke klachten heeft.
 • omdat er verschillende onderzoeken nodig zijn, maar een opname hiervoor niet nodig is.

Diagnostiek bij het D&BC

Wat gaat er gebeuren?

 • U komt maximaal 4 weken voor 2 of 3 dagdelen naar het D&BC. 
 • We gaan uw klachten goed onderzoeken. We kijken naar de manier waarop u de klachten beleeft. Ook kijken we naar welke gedachten u over uw klachten heeft. Verder kijken we naar de zaken die ervoor zorgen dat de klachten of beperkingen blijven bestaan. 
 • U krijgt een vaste hulpverlener die u begeleidt tijdens het traject. 
 • U neemt deel aan een programma. Zo verzamelen we gegevens voor de diagnose. Dit programma kan bestaan uit:
  • individuele gesprekken met uw behandelaar
  • beweging
  • vaktherapeutische groepen
  • activering
 • U doet mee aan een uitgebreid psychologisch of neuropsychologisch onderzoek. Dit bestaat uit een intakegesprek en testen. Een onderzoeksassistente neemt de testen af. Dit duurt in totaal 6 tot 8 uur.
 • Als uw verwijzer het nodig vindt, doen we ook een lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek of een ECG.
 • Als we het nodig vinden, gaat u ook naar een diëtiste, fysiotherapeut of andere specialist. 

Wat gebeurt er na het diagnostisch traject?

Heeft u het traject doorlopen en hebben we de nodige gegevens verzameld? Dan plannen we een uitslaggesprek. U heeft dit gesprek met de psychiater en de psycholoog die het onderzoek heeft uitgevoerd. Ook de psycholoog of verpleegkundig specialist van het D&BC is erbij. Zij bespreken met u de uitslagen van de onderzoeken en geven een behandeladvies op maat.
Een vervolgbehandeling zal niet binnen het MUMC+ plaatsvinden.

Afspraken

Om alles goed te laten verlopen bij het D&BC, gelden de volgende regels:

 • U bent aanwezig bij al uw afspraken. 
 • Gebeurt er iets bijzonders waardoor het echt niet mogelijk is om aanwezig te zijn? Meld u dan af rond 9.00 uur ’s ochtends. Doe dit via het telefoonnummer van D&BC: 043  387 41 20.
 • U gebruikt geen alcohol, drugs of geweld binnen D&BC. Doet u dit toch, dan wordt uw traject stopgezet.
 • Roken is verboden. Dit geldt ook voor de e-sigaret. Het MUMC+ en het terrein eromheen is helemaal rookvrij. Er zijn geen rookruimtes. 
 • Het D&BC is niet verantwoordelijk voor vermissing van waardevolle spullen. U kunt uw spullen opbergen in een kastje met slot. U betaalt een bedrag voor de sleutel. Wanneer u de sleutel inlevert, krijgt u dit bedrag terug. 
 • Tijdens deelname aan het programma zet u uw mobiele telefoon uit.
 • We vragen u netjes om te gaan met informatie die u hoort en ziet van medepatiënten. Deel deze informatie niet met anderen. Het D&BC moet voor iedereen een veilige plek zijn. 

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vragen dan aan uw hulpverlener van het D&BC.  
Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer: 043  387 41 20

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1017