MUMC+

Folder

Dagbehandeling Afdeling Psychiatrie

Uw behandelend specialist van het Maastricht UMC+ heeft u verwezen voor dagbehandeling naar de afdeling Psychiatrie. Dit omdat u:

 • Psychische klachten of een combinatie van psychische en lichamelijke klachten heeft.
 • Intensieve behandeling nodig is, maar opname niet nodig is.
 • U opgenomen bent geweest maar uw behandeling is nog niet afgerond.
 • U krijgt veel onderzoeken in korte tijd.

U vindt ons bij verpleegafdeling Psychiatrie, niveau 1. Dagbehandeling is alleen bestemd voor patiënten die al in behandeling zijn bij de Psychiatrie / Psychologie van het MUMC+.

Dagbehandeling

U komt een aantal dagdelen van minimaal vier uur naar verpleegafdeling B1 (Psychiatrie).
s` Avonds en `s nachts en in het weekend bent u gewoon thuis. U krijgt een hulpverlener toegewezen. Deze begeleidt u persoonlijk en doet een deel van de behandeling. U kunt met al uw vragen bij hem terecht. Er is altijd een psychiater bij uw behandeling betrokken.

Wij behandelen problemen als angsten en stemmingsklachten, een eerste psychose, eetstoornissen, een combinatie van lichamelijke en psychische klachten, onverklaarde lichamelijke klachten of gedragsproblemen door hersenafwijkingen.

In het eerste gesprek bespreken wij uw problemen, stellen doelen en maken we samen met u een plan van aanpak. Aan de hand van dit plan en de duur van de dagbehandeling, krijgt u een dagprogramma met de therapieën waaraan u deel neemt. Zo weet u vooraf hoe uw dag is ingedeeld. We bespreken hoe lang de behandeling waarschijnlijk gaat duren en op welke tijden u aanwezig dient te zijn.

Na drie weken is er een evaluatie waarin we samen bepalen of de aanpak goed is en of we wel of niet door gaan met dagbehandeling. Omdat de behandeling maar kort duurt, vragen wij van u veel eigen inzet en intensief oefenen. De maximale duur van de dagbehandeling is 3 maanden, maar meestal is dit korter.

hand geven

Activiteiten

Enkele activiteiten waaraan u mogelijk deelneemt:

 • individuele gesprekstherapie; 
 • ontspannings- of relaxatietraining;
 • sociale vaardigheidstraining;
 • gespreksgroep;
 • bewegingsgroepen: beweging / fitness;
 • psychomotorische therapie;
 • creatieve therapie / activiteitentherapie;
 • neurotraining.

Belangrijk om te weten

We werken alleen aan de doelen die we met u afspreken en die zijn vastgelegd. Andere (lichamelijke) klachten bespreekt u met uw huisarts.

Maak afspraken met de hulpverlener hoe u moet handelen bij moeilijkheden buiten de dagbehandeling. `s Middag krijgt u een (gratis) maaltijd. En als dat nodig is, kunt een rustbank gebruiken.

U krijgt, zo nodig, een recept van de psychiater. U beheert uw medicijnen zelf, tenzij anders wordt afgesproken.

Na afloop van de dagbehandeling gaat u terug naar uw verwijzer. Ook kan het zijn dat u naar een andere behandelaar wordt doorgestuurd.

Afspraken

Wij verwachten dat u de gemaakte afspraken strikt volgt en alleen in bijzondere omstandigheden verzuimt. Is verzuim toch nodig, meldt u zich dan telefonisch af ’s morgens rond 9.00 uur bij de Dagbehandeling Psychiatrie 043 - 387 41 20.

Wij vragen u zorgvuldig om te gaan met informatie die u hoort en ziet van medepatiënten. De dagbehandeling moet voor iedereen een veilige plek zijn om te verblijven.

Tijdens de therapietijd vragen we u uw mobiele telefoon uit te zetten.

Het is verboden om tijdens de therapie te roken. Het MUMC+ en de omliggende terreinen zijn geheel rookvrij. Alle rookfaciliteiten werden weggehaald. Het beleid geldt ook voor de e-sigaret.

Het gebruik van alcohol, drugs of geweld is in het hele ziekenhuis niet toegestaan en is een reden voor ontslag.

De afdeling is niet verantwoordelijk voor vermissing van waardevolle spullen zoals geld of sieraden. Er zijn afsluitbare kastjes beschikbaar om uw spullen in op te bergen.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de dagbehandeling, neem dan gerust contact op met de coördinator Dagbehandeling. Hij is altijd bereid uw vragen te beantwoorden.
Dagbehandeling verpleegafdeling Psychiatrie B1, 043 - 387 41 20.

Websites

Laatst bijgewerkt op 25 juli 2022