MUMC+

Folder

Apexresectie

Behandeling aan de wortelpunt van een tand of kies

U bent door uw tandarts naar de kaakchirurg, oftewel Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurg (MKA-chirurg), verwezen voor een behandeling aan de wortelpunt van een tand of kies (een zogenaamde apexresectie). In dit informatieblad vindt u alles wat voor u van belang is in verband deze ingreep.

Voorbereiding

Neem begeleiding mee als u naar het ziekenhuis komt. Na afloop van de behandeling mag u meteen naar huis, maar kunt u beter niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

De behandeling

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie op niveau 2 van het Maastricht UMC+ (volg route H-2 groen).

Voor de ingreep krijgt u een plaatselijke verdoving. Omdat de behandeling steriel wordt uitgevoerd, wordt uw gezicht met een blauwe doek afgedekt. De artsen en assistenten die u behandelen hebben een muts en mondmasker open steriele handschoenen aan. De blauwe doek zorgt er tevens voor dat u niet verblind wordt door de operatielamp. U kunt wel onder de doek doorkijken.

Apexresectie

Tijdens de apexresectie maakt de MKA- chirurg een kleine snee in het verdoofde tandvlees en klapt dit iets open. Vervolgens boort hij met een klein boortje door het bot naar de punt van de wortel en maakt de wortel schoon. Vaak wordt ook een stukje van de wortelpunt weggehaald. Daarna vult hij het einde van het wortelkanaal op met een kleine vulling. Op die manier wordt het kanaal afgesloten waardoor nieuwe ontstekingen in de toekomst worden voorkomen.

De hele behandeling verloopt absoluut pijnloos. De plaatselijke verdoving schakelt het pijngevoel volledig uit. Wel blijft u voelen dat er iets gebeurt, zoals lichte druk en zacht trillen als de boor wordt gebruikt.

Meestal wordt het tandvlees gehecht met materiaal dat na ongeveer drie weken vanzelf oplost. Als de hechtingen verwijderd moeten worden, krijgt u een vervolgafspraak.

Mogelijke complicaties

Na een apexresectie kan zich een nabloeding voordoen: de wond blijft dan bloeden. (Dit is iets anders dan het beetje bloed dat tot 24 uur na de ingreep uit de wond kan komen. Dat is normaal en houdt meestal vanzelf op.)

Weer thuis

Pijn en koorts. De verdoving is na ongeveer drie uur uitgewerkt. Het is verstandig om ongeveer één uur na de behandeling alvast de voorgeschreven pijnstiller in te nemen of, als er niets is voorgeschreven, twee tabletten paracetamol van 500 milligram in te nemen. De pijnstillers werken namelijk veel effectiever als u ze inneemt voordat de pijn opkomt. U kunt ook koorts krijgen. Een lichte verhoging is normaal.

Licht bloeden. Tot 24 uur na de ingreep kan een beetje bloed uit de wond komen. Dat houdt meestal  vanzelf op. Wanneer het bloeden erger wordt, mag u absoluut niet spoelen. Wel kunt u het volgende doen:

  • maak met een gaasje (of een schone zakdoek) uw mond schoon en droog.
  • pak een tweede gaasje, vouw het dubbel, leg het op de wonden en houdt uw tanden een half uur stevig op elkaar. Belangrijk is dat er druk op de wond wordt uitgeoefend.

Zwelling. Door de operatie kan de wang opzetten. Deze zwelling is na twee dagen het hevigst en neemt vervolgens na drie tot vijf dagen weer af. Er kan ook een blauw-gele verkleuring optreden die vanzelf wegtrekt. U kunt de zwelling verminderen door de eerste uren na de behandeling de wang te koelen met een washand met ijsblokjes of in een theedoek gewikkelde coldpack. U houdt dit ijskompres wisselend enkele minuten tegen de wang, en dan weer enkele minuten niet.

Verdere verzorging. Het is beter de dag van de ingreep de mond zo weinig mogelijk te spoelen. U kunt wel uw tanden en kiezen poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Vanaf de dag ná de ingreep moet u ook de wond voorzichtig schoonborstelen.

Eten, drinken en roken. U mag alles eten en drinken, hoewel dit de eerste dagen na de ingreep niet makkelijk gaat. (Het kan zijn dat u uw mond beperkt kunt openen.) Geleidelijk kunt u van vloeibare en zachte voeding overgaan op uw normale voedingspatroon. We adviseren u de eerste dagen na de ingreep geen alcohol te gebruiken in verband met de kans op een nabloeding. Roken verstoort de wondgenezing waardoor lange tijd napijn kan ontstaan.

U neemt contact op met het ziekenhuis wanneer

  • u koorts krijgt boven 39 ̊C (een lichte verhoging is normaal);
  • na vier of vijf dagen de pijn of zwelling niet afneemt, maar juist erger wordt;
  • u een nabloeding vermoedt: de wond blijft bloeden, ook nadat u de wond heeft dichtgehouden met een gaasje.

U belt dan een van de onderstaande telefoonnummers: Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
043 - 387 52 00 / 387 65 43 (op werkdagen tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043 - 387 67 00 (’s avonds en in het weekend)

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie: 043 -387 52 00 / 387 65 43.

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1020