MUMC+

Folder

Na een bilaterale sagitale splijtingsosteotomie/bimaxillaire osteotomie

Informatie voor thuis na ontslag

Ontslaginformatie Gynaecologie

U bent opgenomen geweest op verpleegafdeling A2 van het Maastricht UMC+ (MUMC+), na een operatie/behandeling. Op dit blad krijgt u informatie en instructies over de nazorg thuis en wat u moet doen bij lichamelijke klachten. Het kan ook zijn dat de arts andere afspraken met u maakt die afwijken van deze aanwijzingen.

Na een bilaterale sagitale splijtingsosteotomie of bimaxillaire osteotomie verblijft u meestal één nacht op de verpleegafdeling.

Medicatie

Meestal moet u gedurende één week na de ingreep
antibiotica in tabletvorm in nemen om infecties tegen te
gaan. Dit antibioticum behoort tot de penicillines. Wanneer u hiervoor allergisch of overgevoelig bent kunt u met uw arts overleggen om een ander antibioticum te gebruiken.
Als pijnstilling mag u viermaal daags één gram paracetamol nemen. Indien nodig kan dit uitgebreid worden met driemaal daags 600mg ibuprofen sachets. Het is belangrijk de pijnstilling regelmatig in te nemen omdat dit het herstel bevordert.

Wond

De wond in uw mond kan tot 24 uur na de ingreep enigszins nabloeden. Dit houdt meestal vanzelf op. Door de ingreep kan de wang opzetten. Deze zwelling is meestal na drie dagen het hevigst en neemt vervolgens na drie tot vijf dagen weer af. Wij adviseren om de zwelling te koelen bijvoorbeeld met een in een doek gewikkeld cold pack. Het beste koelt u afwisselend 10 minuten wel en dan 15 minuten niet. Eet daarnaast een waterijsje.

Ook kan er een blauw-gele verkleuring optreden, deze trekt vanzelf weg. Tenslotte kan het zijn dat u uw mond niet helemaal open krijgt , dit gaat vanzelf over. Er kan tijdelijk koorts optreden.
Bij een nabloeding kunt u een half uur op een gaasje bijten.

Verzorging

De dag van de ingreep en de eerste dag na de ingreep mag uw tanden en kiezen niet poetsen. Daarna mag u voorzichtig met een zachte borstel poetsen. Dit kunt u aanvullen door te spoelen met mondspoeling of zoutwater. Zoutwater krijgt u door een half theelepeltje zout in een glas lauwwarm water op te lossen. Spoel uw mond niet te krachtig omdat dit de wondgenezing verstoord. Raak de wond de eerste dagen niet met uw vingers aan in verband met het risico op infectie. Blijf bij warm weer uit de zon en ga niet onder de zonnebank.

Voeding

Na de ingreep start u met vloeibare voeding. De eerste week breidt u dit uit met gemalen voedsel. Vanaf de tweede week breidt u dit uit op zacht voedsel. Na zes weken mag u overstappen naar vast voedsel. Het is af te raden om te warm eten of te drinken omdat dit de kans op een nabloeding vergroot. U mag alles drinken, maar de eerste dagen na de ingreep is het niet verstandig om alcohol te nuttigen omdat dit de kans op een nabloeding vergroot.

Roken

Indien mogelijk kunt u het best 7 tot 10 dagen na de ingreep niet roken doordat roken de wondgenezing verstoort en langere tijd napijnen kunnen ontstaan.

Werken, sporten, autorijden

De eerste dagen na de ingreep is het niet verstandig om zware lichamelijke inspanningen te verrichten. U mag de eerste dagen niet te zwaar bukken of tillen in verband met de druk die dan op de kaak wordt gezet. Daarnaast is het aan te raden de eerste week na de ingreep niet zelf auto te rijden.

Problemen

Mogelijk heeft u minder gevoel rond de mond waardoor eten en spreken moeilijk gaat. In een zeldzaam geval kunnen er tijdens de operatie gevoelszenuwen beschadigd zijn geraakt, hetgeen lang duurt om te herstellen. Hebt u elastiekjes tussen de kaken en deze belemmeren u in geval van braken dan knipt u deze door. Neem contact op met het ziekenhuis wanneer:

  • U koorts heeft boven 39 graden en deze niet afneemt. (Een geringe temperatuursverhoging is normaal).
  • De pijn en/of zwelling na vier tot vijf dagen niet afneemt maar juist toeneemt.
  • De wond blijft nabloeden ondanks dat u driemaal een half uur heeft afgedrukt met een gaasje tussen de tanden.

Controle

  • Voor ontslag wordt er nog een controlefoto gemaakt op poli MKA.
  • Controleafspraak één week na ingreep op poli MKA.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
043-387 52 00 op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur

Spoedeisende hulp (SEH)
043- 387 67 00 `s avonds, `s nachts en in het weekend

 

 

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1024