MUMC+

Folder

Ontslaginformatie MKA; na een kaakstand-corrigerende ingreep

Informatie voor thuis

Na eenchirurgische ingreep

U bent opgenomen geweest op verpleegafdeling A2 van het Maastricht UMC+, voor een kaakstand- corrigerende ingreep.

Na een bilaterale sagittale splijtingsosteotomie verblijft u meestal 1 nacht op de verpleegafdeling.
Na een bimaxillaire osteotomie verblijft u hier meestal 2 nachten.

Op dit blad vindt u instructies over de nazorg thuis en wat u moet doen bij eventuele problemen. Indien nodig maakt de arts afspraken met u die kunnen afwijken van deze standaardaanwijzingen.

Medicatie

Doorgaans dient u gedurende 1 week na de ingreep antibiotica in tabletvorm in te nemen om infecties tegen te gaan. Deze antibiotica behoort tot de penicillines. Wanneer u hiervoor allergisch of overgevoelig bent, kunt u met de arts bespreken of u een ander antibioticum kunt gebruiken. Als pijnstilling geldt een basis van 4 maal daags 1000 mg paracetamol. Indien nodig kan dit aangevuld worden met 3 maal daags 600 mg ibuprofen sachets. Het is belangrijk de pijnstilling regelmatig in te nemen omdat dit het herstel bevordert.

Wond

De wond in de mond kan tot 24 uur na de ingreep enigszins nabloeden. Dit houdt meestal vanzelf op. U mag de mond niet spoelen. Als het bloeden erger wordt kunt u het volgende doen:

 • Neem een gaasje of schone zakdoek en maak daarmee de mond schoon en droog.
 • Pak een tweede gaasje en vouw dat dubbel.
 • Leg het opgevouwen gaasje op de wond.
 • Oefen gedurende een halfuur stevige druk uit op de wond, zodat de bloeding stelpt.
  Afhankelijk van de plek van de bloeding kunt u hiervoor uw tanden stevig op elkaar bijten of met de vingers druk uitoefenen op het gaasje.
 • Indien de wond dan nog nabloedt, herhaalt u dit nog 1 à 2 keer.
 • Wanneer dit onvoldoende helpt, neem dan contact op met de polikliniek.

Zwelling

Door de ingreep kan de wang opzetten. Deze zwelling is meestal na 3 dagen het hevigst en neemt vervolgens na 3 tot 5 dagen weer af. Op de wang kan een blauw-gele verkleuring optreden die na verloop van tijd vanzelf verdwijnt.

Ook is het mogelijk dat u tijdelijk uw mond minder goed kunt openen en er kan koorts optreden. Om de zwelling tegen te gaan is het raadzaam om gedurende de eerste 3 dagen na de ingreep te koelen. Dit kan bijvoorbeeld met een in een doek gewikkelde coldpack.

Het beste koelt u gedurende 10 minuten en dan 15 minuten niet. Dit afwisselend wel en niet koelen mag u gedurende de gehele dag doen. Indien mogelijk kunt u daarnaast een waterijsje nuttigen.

Verzorging

De dag van de ingreep en de eerste dag na de ingreep mag het gebit niet worden gepoetst. Daarna mag voorzichtig met een zachte borstel gepoetst worden. Dit kunt u aanvullen met een mondspoeling of zout water. De mond mag niet te krachtig gespoeld worden omdat dit de wondgenezing verstoort. Raak de wond de eerste dagen niet met uw vingers aan in verband met risico op infectie. Blijf bij warm weer de eerste dagen uit de zon en ga niet onder de zonnebank omdat door warmte gemakkelijker ontstekingen kunnen optreden.

Voeding

Na de ingreep wordt gestart met koude, vloeibare voeding. In de eerste week zal dit uitgebreid worden met zacht voedsel. Naarmate dit mogelijk wordt, breidt u dit uit naar vast voedsel. Nuttig de eerste dagen geen warm voedsel of warme dranken omdat dit de kans op een nabloeding vergroot. U mag alles drinken, maar de eerste dagen na de ingreep is het niet verstandig om alcohol te nuttigen omdat dit de kans op een nabloeding vergroot.

Roken

Roken verstoort de wondgenezing en kan gedurende langere tijd napijn veroorzaken. Wij adviseren u om gedurende minimaal een week na de ingreep niet te roken.

Werken, sporten, autorijden

De eerste dagen na de ingreep is het niet verstandig om zware lichamelijke inspanningen te verrichten. U mag de eerste dagen niet te zwaar tillen of bukken in verband met de druk die dan op de kaak wordt gezet. Daarnaast raden wij u af om na de ingreep zelf auto te rijden in verband met uw medicatiegebruik.

Mogelijke complicaties

 • Mogelijk hebt u minder gevoel rond de mond, waardoor eten en spreken moeilijk gaat. In een zeldzaam geval kunnen er tijdens de operatie gevoelszenuwen beschadigd zijn geraakt, hetgeen lang duurt om te herstellen.
 • Indien u elastiekjes tussen de kaken hebt en deze in geval van braken belemmerend zijn, is het raadzaam deze door te knippen.

Neem contact op met het ziekenhuis wanneer

 • U koorts hebt boven 39 graden en deze niet afneemt. Een geringe temperatuursverhoging is normaal.
 • De pijn en/of zwelling na 4 tot 5 dagen niet afneemt, maar juist toeneemt.
 • De wond blijft nabloeden ondanks dat u deze 3 maal een halfuur hebt afgedrukt met een gaasje tussen de tanden.

Indien nodig krijgt u van de zaalarts een afspraak mee voor nacontrole op de polikliniek.

Pijnmedicatie

................................................................ maal daags .....................................tablet(ten)
................................................................ maal daags ..................................... tablet(ten)
.................................................................maal daags .....................................tablet(ten) 

Regelmatige inname van pijnstilling bevordert het herstel!

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
043 - 387 52 00 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende hulp (SEH)
043 - 387 67 00 (buiten kantooruren)

 

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1025