MUMC+

Folder

Ontslaginformatie MKA; na een tandextractie en/of kaakimplantaat

Informatie voor thuis

Na eenchirurgische ingreep

Bij u zijn één of meerdere tandelementen verwijderd of geplaatst. Op dit blad krijgt u instructies over de nazorg thuis en wat u moet doen bij eventuele problemen. Indien nodig maakt de arts afspraken met u die kunnen afwijken van deze standaardaanwijzingen.

Verdoving

De verdoving is na ongeveer 3 uur uitgewerkt en u krijgt dan waarschijnlijk pijn. Dit is normaal na een dergelijke ingreep. Deze pijn is meestal goed te bestrijden met paracetamol.

Wij raden u aan om 4 keer per dag 2 tabletten van 500 mg in te nemen.

Indien paracetamol onvoldoende werkt, kunt u aan de zaalarts een recept vragen voor sterkere pijnstilling zoals ibuprofen. Bent u inmiddels thuis, dan kunt u voor een recept telefonisch contact opnemen met onze polikliniek. Naar verwachting zult u de eerste 3 dagen na de ingreep pijnstillers nodig hebben. Wordt de pijn na 5 dagen erger, dan kan het zijn dat de wond slecht of langzaam geneest of dat er een ontsteking is.

Hechtingen en wond

Meestal wordt het tandvlees gehecht met materiaal dat vanzelf oplost binnen ongeveer 3 weken. Indien er hechtingen of gaasjes gebruikt zijn die nog verwijderd moeten worden, dan krijgt u van ons een vervolgafspraak.

De wond in de mond kan tot 24 uur na de ingreep enigszins nabloeden. Dit houdt meestal vanzelf op. U mag de mond niet spoelen. Als het bloeden erger wordt kunt u het volgende doen:

 • Neem een gaasje of schone zakdoek en maak daarmee de mond schoon en droog.
 • Pak een tweede gaasje en vouw dat dubbel.
 • Leg het opgevouwen gaasje op de wond.
 • Houd de tanden een half uur stevig op elkaar om druk uit te oefenen op de wond zodat de bloeding stelpt.
 • Indien de wond dan nog nabloedt, herhaalt u dit nog 1 à 2 keer.
 • Wanneer dit onvoldoende helpt, neem dan contact op met de polikliniek.

Zwelling

Door de ingreep kan de wang opzetten. Deze zwelling is meestal na 3 dagen het hevigst en neemt vervolgens na 3 tot 5 dagen weer af. Op de wang kan een blauw-gele verkleuring optreden die na verloop van tijd vanzelf verdwijnt. Ook is het mogelijk dat u tijdelijk uw mond minder goed kunt openen en er kan koorts optreden. Om de zwelling tegen te gaan kunt u direct na de ingreep starten met koelen. Dit kan bijvoorbeeld met een in een doek gewikkelde coldpack. Het beste koelt u gedurende 10 minuten en dan 15 minuten niet. Dit afwisselend wel en niet koelen mag u gedurende de gehele dag doen.

Verzorging

De dag van de ingreep is het raadzaam de mond niet te spoelen. U kunt wel het gebit poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Vanaf de dag na de ingreep moet u ook de wond voorzichtig schoonborstelen. Vanaf dan mag u ook de mond spoelen met lauwwarm zout water of een mondspoeling.

Raak de wond de eerste dagen niet met uw vingers aan in verband met risico op infectie. Blijf bij warm weer de eerste dagen uit de zon en ga niet onder de zonnebank omdat door warmte gemakkelijker ontstekingen kunnen optreden.

Voeding

Wacht met eten en warme dranken tot de verdoving is uitgewerkt. Door de verdoving bestaat de kans dat u op uw wang of tong bijt of uw mond verbrandt zonder dat u dit voelt. De eerste dagen na de ingreep zal eten niet makkelijk gaan. Het is aan te raden met vloeibare en zachte, koude voeding te starten en daarna geleidelijk over te gaan naar uw normale voedingspatroon. U mag alles drinken, maar de eerste dagen na de ingreep is het niet verstandig om alcohol te nuttigen, omdat dit de kans op een nabloeding vergroot.

Roken

Roken verstoort de wondgenezing en kan gedurende langere tijd napijn veroorzaken. Wij adviseren u om gedurende minimaal een week na de ingreep niet te roken.

Werken, sporten, autorijden

De eerste dagen na de ingreep is het niet verstandig om zware lichamelijke inspanningen te verrichten. Daarnaast raden wij u af om na de ingreep zelf auto te rijden in verband met de verdovingsmedicatie die u gehad hebt.

Mogelijke complicaties

 • Bij verwijdering van gebitselementen uit de bovenkaak is het niet altijd te vermijden dat de kaakholte opengaat. Deze opening moet worden gesloten om ontsteking van de kaakholte te voorkomen.
 • Mogelijk hebt u minder gevoel in (een gedeelte van) de kin en onderlip doordat de wortels van de verwijderde elementen tegen de verzorgende zenuw aan kunnen liggen. Dit gevoel komt meestal terug, maar dit kan maanden duren. Deze complicatie komt slechts zeer zelden voor.
 • Daarnaast kan het gevoel in (een gedeelte van) de tong uitvallen doordat de zenuw bij de verdoving is aangeprikt of het weefsel beschadigd is tijdens de ingreep. Deze complicatie is zeldzaam en herstelt meestal spontaan.
 • 2 tot 4 dagen na de ingreep kan er pijn ter plaatse van de wond ontstaan in combinatie met een vieze smaak en geur. In dat geval is het stolsel vies geworden (alveolitis). Dit gaat vanzelf over na ongeveer een week. Indien de pijn te ernstig is, kunt u contact opnemen met de behandelaar.

Neem contact op met het ziekenhuis wanneer

 • U koorts hebt boven 39 graden en deze niet afneemt. Een geringe temperatuursverhoging is normaal.
 • De pijn en/of zwelling na 4 tot 5 dagen niet afneemt, maar juist toeneemt.
 • De wond blijft nabloeden ondanks dat u deze 3 maal een halfuur hebt afgedrukt met een gaasje tussen de tanden.

Indien nodig krijgt u van de zaalarts een advies voor het natraject of een controleafspraak.

Pijnmedicatie

................................... maal daags .................................... tablet(ten)
....................................maal daags .................................... tablet(ten)
................................... maal daags ....................................tablet(ten)

 Regelmatige inname van pijnstilling bevordert het herstel!

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
043 - 387 52 00 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende hulp (SEH)
043 - 387 67 00 (buiten kantooruren)

 

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1026